Bor'da Petrol Yok... Seçim Malzemesi gitti

Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer TPAO Genel Müdürlüğü bütçe görüşmelerinde Niğde Bor Badak Köyü petrol konusunu gündeme taşıdı. TPAO Genel Müdürü Besim Şişman Bor Badak bölgesine kendisinin de gittiğini belirtti ve yeterli rezerv bulunmadığını söyledi.

SİYASET 02.05.2016, 16:13 02.05.2016, 16:15
4338
Bor'da Petrol Yok... Seçim Malzemesi gitti
banner830

  Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer TPAO Genel Müdürlüğü bütçe görüşmelerinde Niğde Bor Badak Köyü petrol konusunu gündeme taşıdı. TPAO Genel Müdürü Besim Şişman  Bor Badak bölgesine kendisinin de gittiğini belirtti ve yeterli rezerv bulunmadığını söyledi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şöyle dedi:“ Maden Tetkik Arama sondaj çalışması sonunda Konya Ereğli ve Niğde Bor havzasında 8 milyar ton petrol üretebilen şeyl kaya, potansiyel kaynak rezervi tespit edildi. Isıtıldığında petrol ve doğal gaz üretebilen söz konusu kayalarda 2,6 milyar varil ile 8,3 milyar varil arasında petrol çıkarılabileceği hesaplanıyor. MTA raporuna göre; Orta Anadolu Endüstriyel Hammadde Arama Projesi çerçevesinde Ereğli-Bor havzasında 2006 yılında başlatılan çalışmaların meyvelerini almaya başlamış. Proje kapsamında üretilen çalışmalarda 2007 yılında Niğde Bor Badak Köyünün kuzeyinde açılan 1.168 metre derinliğindeki araştırma kuyusunda 1.305-1.168 metre arasında sıvı petrol bulgusuna rastlanmış. 2008 yılında Konya Ereğli Yeniköy ve Acıkuyu Köyü çevresinde açılan sekiz kuyuda da sıvı petrollü şeyl bulunmuş. Söz konusu havzada açılan diğer sondajlarda da ortalama 40 metre kalınlığında petrol üreten kayalar tespit edilmiş. Şimdi, tabii bu haber ilk yayınlandığında bayağı bir heyecan yarattı ve bununla ilgili çalışma sonunda MTA, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı ortak çalışma projesi oluşturarak arazide jeolojik etüt ve sondaj programı yürütülmesi ve gene kurumun laboratuvarında analizlerin gerçekleşmesi, bu anlamda, bulunan petrolün değerlendirilmesi istendi. Bu, yayınlandı, Anadolu Ajansında haber olarak gündeme düştü. Aradan süre geçti, o süre içinde dönemin Bakanı bir açıklama yaptı, o açıklama da “Niğde ile Bor ilçesi Badak mevkiinde 2007 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından NBK-2007/2 baseni tanımlama kuyusu açılmış. Bu kuyuda rastlanan petrolün seviye araştırmak amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü tarafından iki boyutlu sismik hatlar önerilmiş ve bu hatların değerlendirilmesi sonucu 2008 yılında Bor1/A arama kuyusu açılmış ve 2.500 metre son delikte bitirilmiş. Önerilen bu kuyuda petrol ve doğal gaz içeren rezervuarlar test edilmiş. Ancak kalitesinin iyi olmamasından dolayı ekonomik fatura alınamamıştır. Bu nedenle, sahada hesaplanmış bir rezerv yoktur. TPAO tarafından çalışmalar devam etmekle birlikte jeolojik ve jeofizik değerlendirmenin olumlu olması durumunda önümüzdeki yıllarda yeni kuyu açılması düşünülmektedir”dedi.  

Şimdi, Bu Taner Bey’in açıklaması, Taner Yıldız’ın. Ardından, 23 Kasımda bu kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun bir açıklama yaptı. O da “Niğde’de petrol bulundu.” ve bu rezervlerin doğal gazla bulunduğu yönünde gene bir açıklama yaptı. Bu açıklamaların hepsi basına düştükçe bizim orada insanlar “petrol çıktı” diye büyük bir keyfe ve mutluluğa erdiler. Ama ne hikmetse açılan kuyular geri kapatıldı, ne olduğu belirsiz bir duruma geldi. Petrol var mı, yok mu, çıkacak mı? Yoksa yine her seçimde bir on beş- yirmi gün kala, bir ay kala basında bir bakan demeci mi okuyacağız. Bu konuda bir açıklama yaparsanız memnun olurum. 

2014 yılında üretilen yerli ham petrol miktarıyla ilgili de -2013’le ilgili konuşuyoruz ama ben bunu da burada söz almışken söyleyeyim istedim-toplam 2 milyon 456 bin ton olup bunun 1 milyon 779 bin tonluk kısmı TPAO tarafından üretilmiş. Geçen yıl kurumun üretimlerinde bir düşüş var. Bu üretimdeki düşüş nereden kaynaklanıyor? Bununla ilgili bir açıklamanızı da dinlemek istiyorum. Keza, Türkiye’de yeteri kadar petrol arandığını düşünüyor musunuz? Biraz evvelki konuşmanızda Türkiye’de ham madde açısından yeterli kaynak olmadığına vurgu yaptınız ama dünyada her yıl ortalama 20 bin arama kuyusu denenirken Türkiye’de bunun 1.200’ler civarında kaldığı yönünde uzmanlardan aldığım bir veri de var. Bu kadar az araştırmayla bu sonuca nasıl varıyorsunuz? Türkiye’deki rezervin yeterli ölçüde araştırıldığını düşünüyor musunuz? Teknolojinin bu kadar geliştiği koşullarda yapılacak çalışmaların daha kapsamlı olması önünde sizce bir engel teşkil ediyor mu? Bir de toplumdaki halkın genel yaklaşımı, inancı şudur: Bizim oralarda da bu çok konuşulduğu için paylaşmak istiyorum: “Bizde her şey var da yabancılar bizde çıkmasını engelliyorlar, onun için de çalışma yaptırılmıyor.” düşüncesi, yurttaşın kafasında bir soru işareti. Bu konuda da sizin yaklaşımınızı dinlemek isterim” dedi

GENEL MÜDÜR ŞİŞMAN “EVET, BİR MİKTAR PETROL GÖRÜYORSUNUZ AMA ÜRETİLEBİLİR DEĞİL”

 

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BESİM ŞİŞMAN – Sayın Başkanım, müsaadeniz olursa, sorular çok, yazılı cevap vermek istiyoruz hepsine ama özellikle merak edilen bir-iki konu vardı. Sadece onlarla ilgili bir-iki küçük değerlendirme yapmak isterim. Bor’dan başlayalım. Bor’da ben kendim de gittim çalıştım, o zaman Adıyaman’da görevliydim. Gerçekten de MTA’nın kazdığı kuyuda petrol emareleri görüldü, bizim de kazdığımız kuyuların yüzde 90’ında petrol emareleri olur. Önemli olan petrol emaresi olması değil üretilebilir bir rezerv bulmak ve biz Bor’da maalesef bunu bulamadık. Biz Karadeniz’de de mesela 6-7 tane derin deniz kuyusu kazdık, her birinin maliyeti 250 -300 milyon dolar. Her birinde gaz ve petrol görüyorsunuz ama rezerv yoksa üretim yok.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Yani Bor’da petrol çıkma ihtimali yok mu?

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BESİM ŞİŞMAN – “İhtimal yok.” hiçbir zaman demem, bu doğru bir şey değil. Yani yarın başka bir yerden bir yapı bulabilirsiniz ama şimdiye kadar bulamadık, biz bunu söylüyoruz. Petrolcülükte kesin bir şey yoktur Sayın Vekilim. 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Seçim dönemine iki ay kala var falan… TPAO GENEL MÜDÜRÜ BESİM ŞİŞMAN – Şimdi, bakın ben size şunu söyleyeyim: Biz daha geçen hafta Adana’da işte bir gaz yaktık. Resmini çeken gazeteciler manşet atmışlar, bütün gazetelerde çıktı, televizyonda altyazı geçti. Şimdi, buna itibar etmeyelim. Bütün vekillerimize açık, yirmi dört saat telefonumuz açık.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – MTA’nın raporu var. 

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BESİM ŞİŞMAN – MTA ama petrol bulgusundan bahseder, ötesini söyleyemez.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Rezervi yazıyor. 

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BESİM ŞİŞMAN – Rezervi yazıyorsa yanlış yapıyor. Bakın, Türkiye’de, mesela kaya gazı konuşuyoruz değil mi? Dünya Enerji Ajansı diyor ki –işte miktarını zikretmeyeceğim- “X miktar Türkiye’de potansiyel var.” Bu potansiyeldir, rezerv değildir. Bunun üretilebilirliğini ispatladığın zaman rezerv olur. Dolayısıyla, çok yanıltıcı bilgiler oluyor. Sizden ricamız, basındaki çıkan haberler eksik olabiliyor. Bizi doğrudan arayın, yirmi dört saat bizi arayabilirsiniz, birinci elden size bilgi verelim. Yani aynı şeyi biz şimdi Adana’da yaşıyoruz. Bakanlığa biz sırf o yüzden bilgi notu yolladık ki bir yanlış anlama olmasın diye. Çünkü Bakan Bey –düşünün- gazeteden okuyacak, “Benim niye haberim yok?” Bunları çok yaşıyoruz maalesef, yani bu konularda biraz daha dikkat etmekte bence fayda var. Biz Türkiye Petrolleri tarafı olarak dediğim gibi bilgi konusunda hiçbir sıkıntı yok yani yirmi dört saat bizi arayabilirsiniz. Bor’la ilgili olay bu. Efendim şeyi söylemek istiyorum özellikle bu yeni dönemde, daha önceki çalışmalarımıza ilave… 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Ben bir şey söyleyeyim: MTA’nın kendi sayfasında… Resimler hâlâ duruyor. 

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BESİM ŞİŞMAN – Olabilir, ben de size diyorum ki: Doğru değil. Kusura bakmayın, orada olan bir şey olsa ben zaten üretirim yani. Şimdi, ben müsaadenizle şunu da söyleyeyim, yani Türkiye’de böyle bir şehir efsanesi de vardır, “İşte buluyorlar, kapatıyorlar.” falan. Böyle bir şey hiçbir zaman olmaz. 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Petrolle ilgili çalışmayı siz mi yürütüyorsunuz?

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BESİM ŞİŞMAN – MTA, maden amaçlı sondajlar yaparken petrol bulgusuna rastladılar, bu dataları bize ilettiler. Biz de orada 2 tane sondaj yaptık, sismik yaptık, çalıştık. Evet, bir miktar petrol görüyorsunuz ama üretilebilir değil. Yani maalesef durum bundan ibaret. Ben bir şey söylemek istiyorum: Bütüncül bakıştan bahsedildi çok. Biz yeni Bakanımızla da yaptığımız toplantıda şunu çok net olarak gördük, onu da paylaşmak isterim. Enerji Bakanlığı bir holding gibi düşünülüyor zaten. Yani bu holdingin içinde işte 30 tane genel müdürlük var, her biri ayrı ayrı şirketler. Bu bir genel portföy olarak yönetilmeye gayret ediliyor. Dolayısıyla, hani burada kesinlikle şöyle bir bakış yok: “Türkiye petrolleri münferit, BOTAŞ münferit.” Öyle bir şey yok, kaldı ki biz diğer kurumlarla da çok yakın konuşuyoruz”dedi.
Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması kesinlikle yasaktır... Hukuki işlem yapılır...
Yorumlar (5)
Mcy 4 yıl önce
Paralel'e kandırıldınız, PKK'ya kandırıldınız, şimdide kendi kendinize kandırıldınız AKP'li kardeşlerim :)
Celaletdin durak 4 yıl önce
Petrol Hdp lilerde.sizde onlarla beraber hareket ediyorsunuz.Gerçi hepiniz ermenizsiniz ya;Azebeycandaki kardeşlerimizi şehit eden,diyarbakır,nusaybin yüksekovada o kadar askerimizi şehit edenlerin yarısı ermeni ya.pardonya hepiniz ermeni piçiydinizya..defolun lan şerefsizler bu ülkeden defolun
türk 4 yıl önce
bidahaki seöime kadar ses çıkmaz seçim zamanı yine ortaya bi kıtır atarlar millette inanır zaten inanmayacak kapasite olsa bunları seçmezlerdi
öz niğdeli 4 yıl önce
Milleti yok çin yatırımı gelecek yok petrol bulundu. Yok havalimanı açılacak diye uyutun durun.Burnumuzun dibindeki aksaraya bir bakın hele yatırım üstüne yatırım niğdede ise kapanan fabrikalar birko yüzlerce işçi çıkardı sarteks tekstil battı.Siz bi yatırım getirin millete maval okuyup durmayın
Petrolü dua ederek getirelim 4 yıl önce
Camiler yetmiyor. Cami açalım dua edelim kardeşler. Dua edersek petrolümuz bile olur. Allah büyüktür.
banner833
kapalı
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Alanyaspor 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Göztepe 13 17
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 14 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@