banner689

Bakan Eroğlu, Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularını yanıtladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Orman ve Su İşleri Baknı Veysel Eroğlu’na sorduğu soruları yanıtladı.

Bakan Eroğlu, Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularını yanıtladı

banner780
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Orman ve Su İşleri Baknı Veysel Eroğlu’na sorduğu soruları yanıtladı.

 Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer –“Niğde ilinde hane başına 5'er dönüm parsellere ayrılarak 400 aileye toplam 2 bin hektar arazi kullanım hakkı verilerek Badem Eylem Plan uygulamasına geçilmişti. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacağı açıklanan köylülerin korumasına bırakılan uygulama hangi köylerde devam etmektedir? Ağaçların durumu ve uygulamada gerçekleşme aşaması nedir? Her aileye yıllık 20 bin lira gelir sağlayacağı ifade edilen uygulamada belirlenen rakam gelir ailelere yansıtılmakta mıdır? Sorusunu yönetti. Bakan Veysel Eroğlu soruyu şöyle yanıtladı-“ Badem Eylem Planı kapsamında köylülere 5 dönümlük arazideki badem fidanları dağıtılmıştır. Yaylayolu, Hançerli, Kızılkapı, Gökbez, Başmakçı ve Kürkçü köylerinde uygulama yapılmıştır. 2015 yılında tohum ekimleri yapıldığından ağaçlardan meyve hasadı ortalama beşinci yaşlarından itibaren yapılabilecektir. dedi.
 
26 İLDE, 9056 BİTKİ TÜRÜ SAPTANDI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında ülkemizde kaç bitki saptanmış ve kaç bitki için koruma uygulanmaktadır? Yurt dışı kaçakçılığı ile ilgili son on yılda yakalanan var mıdır? Çalışmalarda saptanıp yok olan türler var mıdır? Yaşam alanının korunması, yetişme zamanı ve şartları, baskın türlerle ilişkisi, otlatma, beşeri baskılar ve mevsimsel değişimi gibi tespitler için izlemeye ve korumaya alınan türler hangi illerde bulunmaktadır? Sorularını  Bakan Veysel Eroğlu yanıtladı. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer  soruları yanıtlayan Bakan Eroğlu  şöyle dedi-“Bakanlığımca Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi hazırlanmış ve 2013 yılında Kalkınma Bakanlığından onay almıştır. Bugüne kadar 26 ilde çalışmalar tamamlanmıştır. Tamamlanan 26 ilde, 9.056 bitki türü saptanmıştır. Proje çalışmalarında tespit edilip yok olan tür bulunmamaktadır. İzlemeye konu olan tür ve tür altı taksonlar dikkate alındığında; 293 damarlı bitki, 49 memeli hayvan, 102 kuş, 88 iç su balığı, 42 sürüngen ve 21 çift yaşamlı tür ve tür altı taksonun izlenmesi öngörülmüştür.

Tamamlanan biyolojik çeşitlilik envanter çalışmaları neticesinde sistemli olarak izleme çalışmaları daha verimli olacak, tür ve popülasyon, ekosistem ve bölgesel düzeyde izleme çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik daha etkin korunacak olup karar verme süreçlerinde etkili olacaktır. Ayrıca bu proje ile biyolojik çeşitlilik hem veri tabam hem de arazi bazlı takip edilecektir. Bu sayede biyokaçakçılık, türlerin neslinin tehlikeye girmesi, habitat tahribatları, doğaya olan baskının etkileri gibi risklerin önüne geçilebilecektir.”dedi
 
TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK 239.000 ADET SULAMA MAKSATLI BELGELİ KUYU BULUNMAKTADIR
 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yeraltı suları  kullanımı ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğluna yönelttiği soruları Bakan yanıtladı. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  soruları şöyle idi.-“DSİ'nin çekilen ve çekilecek olan yeraltı suyu miktarını belirlemek için kullanılan ön yüklemeli su sayacı, ön yüklemeli elektrik sayacı ve benzeri ölçüm aleti takılmak suretiyle oluşturduğu kontrol sisteminin illere göre uygulama başarısı nedir? Gerçekleşme oranı nedir?Ülke genelinde sulama amaçlı kaç kuyu vardır? Kaç kuyuya ölçüm sistemi takılmıştır? Ülke oranı nedir? Niğde ili oranı nedir? Aksaray, Nevşehir, Konya, Kayseri illerinin oranları nedir? Bir yıl içerisinde çekilebilecek azami su miktarı; kullanma belgesinde belirtilen ve DSİ tarafından ön yüklemeli karta yüklenerek kullanma belgesi ile birlikte verilen, bir sonraki yüklemede belgenin veriliş tarihi esas alınan uygulamaya göre ön yüklemeli karta yüklenen su miktarı bitince yer altı suyu kullandırılmayanların son üç yılda dağılımı nedir? Bu nedenle kuraklık halinde sulama sağlayamayan tarla sahibi var mıdır?”Ön yüklemeli karta yüklenen su veya elektrik miktarı tükenince yer altı suyu kullanması engellenen ve buna aykırı hareket edenlerin kullanma belgesi iptal edilen kişi sayısı son üç yılda yıl yıl nedir? Niğde ilinde bu uygulamanın son üç yılda yapıldığı olmuş mudur? Halen konuyla ilgili yargıda alan dosya Ülke genelinde var mıdır? Niğde ilinde var mıdır? dedi.  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soruları üzerine Bakan Veysel Eroğlu şu yanıtları verdi.-“2011 yılında 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'm 10. maddesinde bir değişiklik yapılarak tüm yeraltısuyu kuyularına ölçüm sistemi kurulması zorunluluğu getirilmiştir. 167 sayılı Kanun'un 10. maddesinde yapılan yeni bir düzenleme ile "ölçüm sistemlerinin kurulmasını lüzumlu kılacak yeraltısuyunun kullanım maksadı, miktarı, havza sınırı ve diğer hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir " ibaresi konmuş, aynca süre uzatımına gidilmiştir.

Söz konusu Kanun değişikliği uyarınca yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucu, yeraltısuyu rezerv-tahsis ilişkisi, kullanım yoğunluğu, seviye düşümleri vb gibi kriterler gözönünde tutularak ölçüm sistemi kurulacak havza ve alt havzalar belirlenmiştir. Buna göre; Konya Kapalı ve Ergene havzalarında bulunan bütün kuyulara maksadına bakılmaksızın ölçüm sistemi kurulması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca ülke genelinde sanayi maksatlı tüm kuyulara havza gözetmeksizin ölçüm sistemi kurulması zorunluluğu getirilmiştir. 05.04.2016 tarih ve 2016/8740 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ölçüm sistemi kurulması için öngörülen süre 02.04.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
Türkiye genelinde yaklaşık 239.000 adet sulama maksatlı belgeli kuyu bulunmaktadır. Bu kuyuların yaklaşık 22.000 adedi Konya Kapalı ve Ergene havzalarında olup bunlara ölçüm sistemi takma zorunluğu getirilmiştir. Çeşitli sebeplerle ölçüm sistemi kurulması konusunda istenen hedefe ulaşılamadığı için öngörülen süre 02.04.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
DSİ Bölge Müdürlüklerimizce ön yüklemeli karta yüklenen su miktarı bitince, verilen tahsis miktarı kadar yükleme yapılmaktadır. Ön yüklemeli karta yüklenen, su. miktarı tükendiğinde yeraltısuyu kullanması engellenen ve/veya buna aykırı hareket edip belgesi iptal edilen kimse bulunmamaktadır. Konuyla ilgili yargıda olan dosya da bulunmamaktadır. Dedi

 
NİĞDE SAZLICA İÇİN UMUT YOK AMA ASMASIZ İÇİN OLABİLİR.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Merkez Sazlıca ve Çiftlik Asmasız ile ilgili sorularını Bakan Veysel Eroğlu Yanıtladı.
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  Niğde Sazlıca kasabası Aşağı Mahalle ve diğer bölgelerde tarımsal amaçlı kuyu suyu çıkarılması ile ilgili izin verilmediği ifade edilmektedir. Tarımsal alanların sulanması adına kuyu açılması yönünde izin verilmesi düşünülmekte midir? Sorusuna Bakan Veysel Eroğlu  şu yanıtı verdi.-Niğde ili Sazlıca Kasabası Konya Kapalı Havzası, Ereğli-Bor Alt Havzası sınırları içinde kalmakta olup söz konusu saha mevcut tahsislerinin emniyetli yeraltısuyu işletme rezervini geçmesi sebebiyle yeraltısuyu tahsislerine kapatılmıştır. DSİ Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda sürdürülen "Konya Kapalı Havzası Yeraltı suyu Eylem Planı" çalışmasının bir maksadı da Konya Kapalı Havzasındaki tüm kuyuları kayıt altına almaktır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bu ve benzer talepler tekrar değerlendirilecektir. Dedi.
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer –“Köy iken Niğde Çiftlik İlçesine bağlanan Asmasız bölgesinde yapılacağı söylenen ancak yıllardır gerçekleşmeyen sulama göleti yapımı için bir çalışma var mıdır?sorusunu da Bakan Veysel Eroğlu-“ Niğde-Çiftlik Asmasız Göleti ve Sulamasının planlama raporu çalışmaları devam etmekte olup 2016 yılı içerisinde proje ihalesi yapılacaktır. Dedi.
 
SORU: Niğde ilinde köy girişlerine yolun iki tarafına 2014-2015-2016 yıllarında kaç ağaç dikildi? Bu ağaçlardan kurudu ya da söküldü? 2015 yılında 131 çekilir tip su tankeri bu amaçla kullanılmakta mıdır? Kaç tanker kullanım dışıdır? Sulamada damlama sulama neden tercih edilmemiştir?

CEVAP: Orman İşletme Müdürlüğü ve Niğde Valiliği ile ortaklaşa yapılan proje ile köy yolları kenarına 2015 yılında 185.000 adet fidan dikilmiştir. 2016 yılında kuruyan ve otlatma zararı gören fidanların yerine 12.200 adet fidan dikilmiştir. İl Özel İdaresi tarafından köy muhtarlıklarına dağıtılan toplam 100 adet su tankeri ile sulama yapılmaktadır. Tankerlerin bakım ve onarımı İl Özel İdaresi tarafından yapılmaktadır.

 

Kaynak: TİYO AJANS
banner697

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.