Savaş ÖREN / Son Makaleleri

Savaş ÖREN / Bütün Yazıları

Savaş ÖREN

Bütün Yazıları

Savaş ÖREN
Niğde Kur'an Evi Derneği Başkanı

Laiklik Tartışmaları ve Laiklik

Lâiklik, Latince 'laicus” kelimesinden Fransızcaya laik (laic) veya Layik (Laigue) şeklinde geçmiş, bu şekilde Fransızca olarak ifade edilmiştir. Laikliğin kelime anlamı; ruhani olmayan kimse, dini olmayan şey, fikir, kurum, müessese, sistem,...
01 Mayıs 2016

Hz.Muhammet a.s’ı Kur’an’dan Tanımak

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm 'Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.” Ahzap 33/40 'Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce...
13 Nisan 2016

Çağrı

Kur'an Allah'ın insanlığa sunduğu mikro mesaj, makro plandır. Kur'an; insanlığın bireysel, ailevi, sosyal, ekonomik, siyasi çıkmazlarının tek çözüm adresidir. Kur'an'ı dikkate almayan her arayış sonu hüsranla sonuçlanacak...
26 Ocak 2016

Kur'an'ın Çağrısı

Eûzü bilâhimine'ş-şeytâni'r-racîm: 'Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve 'Kuşkusuz ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?” Fussılet 41/33 'Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller...
28 Kasım 2015

Kur'an la Hatırlatma

İnandığımızı söylemek yerine Kur'an'ın ne dediğini anlayarak onun dediği istikamete yönelmek hidayettir/kurtuluştur. Şeytan bizi, Kur'an adına oluşturulan dindarlığımızla yanıltmasın. Pişmanlığın hiçbir anlamının...
26 Kasım 2015

Kurtuluşun Tek Ölçüsü

Allah, zerreden kürreye varlıkları yarattı ve aynı zamanda onların misyonlarını da belirledi/yükledi. Bütün varlıklar hücresinden bütünlüğüne kadar bu ilahi kodlamaya tabidir. İnsan iradesinin olmadığı yerde Allah'ın koyduğu sistem,...
21 Kasım 2015

Kader Konusu

KADER KONUSU (Eûzü billâhimine'ş-şeytâni'r-racîm) 1- ALLAH'IN KADER ÖĞRETİSİ; Kur'an'da kader kelimesi; takdir etmek/yapmak/oluşturmak (77/23, 10/5...), ölçü (her şeyin bir ölçüye göre yaratılması 54/49), ölçmek...
11 Kasım 2015

Kur’an’i Sorumluluk

Kur'an'ın mesajı/çağrısı bireysel/kişisel odaklı olup önce kişiyi inşayı hedefler. Daha doğrusu onu cennete varis kılmak ister. Toplum kişilerden oluşur. Toplumun ise yöneten ve yönetilenleri olur. Aynı zamanda kişilerin bulundukları...
25 Ekim 2015

Kur'an'dan Hatırlatma

İnandığımızı söylemek yerine Kur'an'ın ne dediğini anlayarak onun dediği istikamete yönelmek hidayettir/kurtuluştur. Şeytan bizi, Kur'an adına oluşturulan dindarlığımızla yanıltmasın. Pişmanlığın hiçbir anlamının...
16 Ekim 2015

Kullanım Kılavuzu

Özellikle elektronik bir eşya piyasaya sürülürken, yanında bir de kullanma kılavuzu verilir vealıcının buna uyması istenir. Kullanım kılavuzu dışında kullanımdan dolayıoluşanhatalardan üretici firma garanti vermez ve garanti kapsamı dışında...
04 Ekim 2015

Kur’an’ın Aydınlığında Kurban

Allah Kur'an'da ayetleri iki kısma ayırmaktadır. İlki muhkem yani hüküm koyan, emir veren ayetlerdir. Diğeri ise müteşabih yani muhkemi detaylandıran, muhkemle bağlantılı olan ayetlerdir. İşte bu ayetlerle Allah kitabını detaylandırmakta,...
23 Eylül 2015

Kur'an'ın Tanımladığı Müslüman

Eûzü Billâhimine'ş-Şeytâni'r-Racîm; 1. Allah'tan başka ve Allah'ın berisinde ilahlar edinmez. 'Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O'nun tarafından açık bir uyarıcıyım” Zâriyat 51/51,...
18 Mart 2015

Kadın ve Namaz

Kadınların 'özel durumlarında” namaz kılıp kılamayacakları sürekli kafamı meşgul ediyordu. Malum olduğu üzere, bu durumda olan kadının namaz kılamayacağı, Kur'an okuyamayacağı, camiye giremeyeceği, Kabeyi Tavaf edemeyeceği...
11 Mart 2015

Allah Katında Kurtuluşun Temel İlkeleri

Kur'an'a ve Rasülüllah'a uygun bir İslâm anlayışını şöyle ifade edebiliriz: İslâm orta yoldur. İnsanın yapısında maddiyatçı ve maneviyatçı eğilimler söz konusudur. Kur'an maddiyatçı eğilime Yahudiliği, maneviyatçı...
06 Mart 2015

KUR’AN, KUR’AN’LA İLGİLİ NE DİYOR !

' Kur'an okuduğunda kovulmuş olan şeytandan / saptırıcıdan Allah'a sığın.” Nahl 16/98 'Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an, uydurma bir hadis / söz değildir. Aksine...
21 Şubat 2015

İslami Sorumluluk Kurumsal Değil Kişiseldir

İslâm'da muhatap ve sorumluluk kişiseldir, kurumsal ve toplumsal değil. İnsanların oluşturdukları yapılar; devlet, il, ilçe, dernek, vakıf, sendika...gibi oluşumlar, sosyal yapı içinde yaşayan insanın ürettikleridir. Onun için bu gibi...
11 Şubat 2015

Kur’an’ın Anlaşılmasıyla İlgili İki Problem

Kur'an; İslâm'ın tek ve yeterli temel kaynağı iken, içerik anlamında Kur'an hakkında yeterli bilgiye sahip olamamamızdan, din hakkında başka kaynak arayışlarına girilerek, Kur'an'a yetersiz olduğu muamelesi yapılarak,...
29 Ocak 2015

Yanlış

Müslüman dünyada din öğretiminde; Tevrat, Zebur, İncil'in aslının değiştirildiği öğretiliyor ve öyle biliniyor. Konuyu bir irdeleyelim bakalım; DOĞRUSU Kur'an, Allah'ın tüm nebilere vahyine aynı zamanda ZİKR diyor. Zikrin...
27 Aralık 2014

Kaç İlahi Din Var?

İlgili kitaplarda (dinler tarihi) dinlerin tasnifi (sınıflandırılması); ilahi (Allah katında) dinler, ilahi olmayan dinler diye yapılıyor ve ilahi dinler üçe ayrılarak, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet olarak yazılıyor/anlatılıyor. İlahi...
09 Aralık 2014

Allah’ın Rasulü’ne İtaat

ALLAH'IN RASULÜ'NE İTAAT (İslâm'ın doğru anlaşılmasında temel kavramlardan biri) Ahzap Suresi 40. Ayette şöyle buyruluyor; Eûzü Billâhimine'ş-Şeytâni'r-Racîm: 'Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası...
09 Kasım 2014

Kur'an'ın Gösterdiği Yol Haritası

Kur'an'ın rehberliği Eûzi Billâhimine'ş-Şeytâni'r-Racîm 'Rabbinizden size indirilene uyun, O'nun dununda (Allah'a ulaşmada aracı kabul edilenler) velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz?” A'râf 7/3...
15 Ekim 2014

Kurban

KURBAN ESTEÎZÜ BİLLÂH Allah, insanlık tarihi boyunca, insanlara içlerinden seçtikleri NEBİLER vasıtasıyla ( 'Sana ancak, senden önceki nebilere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem...
30 Eylül 2014

İslamın Temeli Olan Allah İnancı

Allah; zat, sıfat ve fiillerinde tek olan, mülkün var edicisi, yer, gökler ve içindekilerin sahibi, varlıklar üzerlerinde yaratılış gaye ve ölçülerini koyan, evren üzerinde tasarruf ve hükümranlığı asla paylaşmayan, ahiret aleminin de...
26 Eylül 2014

Muhammet a.s Din Olarak Kur’an’a Uymuştur

Din/İslâm, Muhammet a.s.'ın şahsında tamamlanmış (Maide 5/3) . Muhammet A.S. Allah'ın seçtiği son nebi (Esteîzü billâh; Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur....
17 Ağustos 2014

Kur'an Din Öğretiminin Merkezinde Olmalıdır

Esteîzü billâh 'Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.” Furkan 25/73 KUR'AN DİN ÖĞRETİMİN MERKEZİNDE OLMALIDIR Türkiye'de DİNİ ÖĞRETİM örgün eğitim içinde,...
06 Temmuz 2014

Ramazan Ayı ve Kur’an

Ramazan Ayı, Kur'an'ın, Furkan yani HAK ve BATILI birbirinden ayırt edici ölçü ve bir rahmet olarak insanlığa inmeye başladı aydır. Bu ay aynı zamanda çoraklaşan insanlık vicdanını yeşerten VAHYİN/İLAHİ RAHMETİN insanlıkla...
03 Temmuz 2014

Din ve Toplumsal Yapı

Din ve siyaset veya siyaset ve din ilişkisi kadim (çok eski geçmişi olan) bir mesele olarak toplumu etkisi altına almış, bu süreç içinde toplumsal yapının şekillenmesinde önemli roller oynamıştır. Toplumsal yapı, aynı zamanda insan olmanın...
09 Haziran 2014

Rasul ve Nebi Kavramları

Eûzü billêhimine'ş-Şeytâni'r-Racîm 'Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Ahzâp 33/40 Bu Âyet-i Celile'de...
29 Mayıs 2014

ALLAH NEBİSİNE/RASÜLÜ’NE İTAAT

Kur'an, Müslümanlardan rasülleri örnek almalarını ve onlara itaat etmelerini istemektedir. 'Biz, gönderdiğimiz her bir rasülü, ancak Allah'ın izniyle itaat olunması için gönderdik...” 4 Nisa: 64 'Her kim o rasüle itaat...
23 Nisan 2014

Allah Katında Kurtuluş İlkeleri

Burada İslâm düşüncesini, yani Kur'an'a ve Rasülüllah'a uygun bir İslâm anlayışını şöyle ifade edebiliriz: İslâm orta yoldur. İnsanın yapısında maddiyatçı ve maneviyatçı eğilimler söz konusudur. Kur'an maddiyatçı...
21 Nisan 2014

Önce Dini Doğru Anlamak

Din (İslâm), Allah'ın insanoğluna Adem A.S. dan itibaren vahyettiği ilahi yol haritamızdır. Bu yol haritası, zaman zaman Nebilerin şahsında yenilenmiştir. Allah'ın kulları içinden seçtiği Enbiya/Allah'ın elçileri, Allah'ın...
17 Mart 2014

Allah'ın Dini, Allah'ın Dini Adına Oluşturulan Din

Din (İslâm), Allah'ın insanlara Adem A.S.'la başlayıp, son nebi Muhammet A.S.'la duyurduğu kurtuluş ilkelerini ihtiva eder. İslâm'ın kitabı olan Kur'an, kurtuluş ve huzurunu arayan insanoğlunun teh rehberlik ilkeleridir....
06 Mart 2014

İslam Devleti

Neden Kur'an'da yönetim anlamında şekli devlet emri yokta, prensipler/ilkeler bağlamında öneriler/emirler var. Bu uzun zamandır kafamı meşgul etmiş bir konudur. "İslam ülkeleri tabiri" yanlış olup, Müslümanların nüfus oranı olarak...
20 Şubat 2014

İman Edenlerin Muhammet Mustafa A.S. Salatı/Desteği

'Salât” kelimesi destekleme eylemidir. 'Şüphesiz ki Allah ve melekler nebiye/elçiye salât ediyorlar/destekliyorlar. Ey iman edenler, sizde ona salât edin/destekleyin ve tam bir teslimiyetle teslim olun” Ahzâp 33/56 Genelde toplumda nebiyye...
05 Şubat 2014

Meleklerin Muhammet Mustafa A.S’a Desteği

MELEKLERİN MUHAMMET MUSTAFA A.S.'A SALÂTI/DESTEĞİ. 'Salât” kelimesi destekleme eylemidir. 'Şüphesiz ki Allah ve melekler nebiye/elçiye salât ediyorlar/destekliyorlar. Ey iman edenler, sizde ona salât edin/destekleyin ve tam bir...
09 Ocak 2014

Allah’ın Nebisine Salat’ı/Desteği

'Salât” kelimesi destekleme eylemidir. Allah'ın Nebisine 'Salât'ı” ise, Nebisini insanlar içinden seçerek onu elçilikle görevlendirmesidir. 'Şüphesiz ki Allah ve melekler nebiye salât ediyorlar/destekliyorlar….”...
26 Aralık 2013

Allah Sadece Nebilere Vahyeder

Vahyi, insanlara duyurma anlamında, Allah sadece Nebilere vahyeder, bunun dışındaki iddiaları İslâm reddeder. 'Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler dışında elçi göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, o halde zikir ehline sorun.”...
12 Aralık 2013

Halife

Halife kelimesi tefsir kitaplarının çoğunda; 'Allah'ın nâibî, vekili, temsilcisi” olarak manalandırılmış ve bu şekilde de anlatılmaktadır. Oysa Yüce Allah zât, sıfat ve kendisine mahsus olan fiil ve sıfatlarında tektir. Eşi...
05 Aralık 2013

Anlayasınız diye

'... dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O'nun delillerindendir...” Rum 30/22 Günümüzde bazı tartışmalarda, Arapçının veya başka bir dilin üstün olup olmadığı tartışmasıyla karşılaşmaktayız. Burada, diller ve...
28 Kasım 2013

ULÜ’L-EMR/YÖNETİCİ

"EY İMAN EDENLER! ALLAH'A İTAAT EDİN. RASUL'E İTAAT EDİN VE SİZDEN OLAN ULU'L-EMRE DE. HERHANGİ BİR HUSUSTA ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜĞÜNÜZ TAKDİRDE, ALLAH'A VE AHİRET GÜNÜNE GERÇEKTEN İNANIYORSANIZ, ONU ALLAH VE RESÛLÜNE...
21 Kasım 2013

Allah Rasulü'ne İtaat

'Her kim o rasüle itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Her kimde yüz çevirirseniz seni onlara bekçi olarak göndermedik.” Nisa 4/80 'Ey iman edenler! Allah'a ve resulüne itaat edin. İşitip durduğunuz halde ondan yüzünüzü...
14 Kasım 2013

Allah'ın Varlığına Delil

Allah Varlığı Konusunda Dikkatlerimizi Üç Yere Çekmektedir. 1- İnsanın yaratılışına yani yaratılışımıza: ”Sizin yaratılışınızda ve (Allah'ın) yeryüzünde yaydığı canlılarda, kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici...
07 Kasım 2013

Allah Rasulü'nün Risalet Görevi

ALLAH RASULÜ'NÜN RİSALET GÖREVİ Muhammet (A.S.)'ın nebi anlamında bizi bağlayan durumu, Allah'ın son Nebisi'nin vahiy misyonudur. Yani risaleti. "Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde...
01 Kasım 2013

Dua etmeyi Kur’An’dan Öğrenmeliyiz

1-Bismillêhirrahmênirrahîm (İyiliği sonsuz ikramı bol olan Allah'ın adıyla). 2-Her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. O, varlıkların sahibidir. 3- Rahmân'dır, Rahîm'dir. (İyiliği sonsuz, ikramı boldur.) 4-Hesap verme...
25 Ekim 2013

Kurban ve Kurbanın Farziyeti

A-Allah Katında Din İslâm Dini bayramlarımız ve gerekse de bu bayramlarımızın sebebi olan 'oruç” ve 'kurban”, biz Müslümanların hayatlarında müstesna günler ve ibadetler olarak coşkulu şekilde yer almaktadır. Her Müslüman...
23 Ekim 2013

Kurban ve Kurbanın Farziyeti

A-Allah Katında Din İslâm Dini bayramlarımız ve gerekse de bu bayramlarımızın sebebi olan 'oruç” ve 'kurban”, biz Müslümanların hayatlarında müstesna günler ve ibadetler olarak coşkulu şekilde yer almaktadır. Her Müslüman...
14 Ekim 2013
Son Yorumlar
Adam gibi adamsın halkın karşısında değil yanında olan siyasetçi
idris hoca muhtar gidenlere selam söyleyin Niğde nin halini anlarlar
Cumhur ittifakı diye AKP yi destekleyen MHP darp edilen öğretmen Ülkücü ve MHP li.Darp eden de sarı sendikalı bir vatandaş.Sarı sendika iktidarın arka bahçesi.Siz Beka beka diye meleyin.Yazıklar olsun size ve yazıklar olsun bize ki hala size oy veriyoruz.Balgat işgalcileri elinize sağlık
Niğde basını özgürrrrrrrrrrrrrrrr
niğdemizin medarı iftiharı.seni seviyoruz büyük başkan. canımızsın.öl de ölelim....
23°
açık
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
İmsak 03:31
Güneş 05:18
Öğle 12:51
İkindi 16:44
Akşam 20:14
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Malatyaspor 30 29
15. Çaykur Rizespor 29 29
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Bursaspor 32 55
4. Adana Demirspor 31 54
5. Akhisar Bld.Spor 31 51
6. Fatih Karagümrük 31 50
7. Altay 31 50
8. Ümraniye 31 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 31 24
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 32 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Crystal Palace 33 42
14. Southampton 32 40
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 33 52
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 33 44
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@