Nurullah AYDIN / Son Makaleleri

Nurullah AYDIN / Bütün Yazıları

Nurullah AYDIN

Bütün Yazıları

Nurullah AYDIN

Adam Gibi Adama Destek

Kimi seçmeliyiz? Adam gibi adamlara destek vermeliyiz. Peki adam gibi adamlar kim? Bazılarımutlu,bazılarısuskun,bazılarıezik,bazılarısinmiş durumda. Mutlu olanlarda;gurur, kibir, pişkince arsızca yüzlerinde. Mutlu olanların ortak özellikleri:...
27 Mart 2014

Özgürlük, Yasak ve Korku

Evrenin sonsuz varoluşunda; galaksiler, yıldız kümeleri, kuyruklu yıldızlar, sistemler, güneş, gezegenler ve dünya var. İnsanoğlu belli süreli dünyada doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Doğmadan önce nasıl bir boyutta ne olduğunu bilemediği...
24 Mart 2014

İslamcıların İslama İhaneti

Onlar din, iman, kitap derler. Dediklerinin tam tersini yaparlar. İslam dünyasında; zenginlik içinde yaşayan dini önderler, sefaleti yaşayan halk yığınları var. İslam tarihi boyunca; İslam alimi denen kişiler birbirlerini tekfirlikle suçlamışlar....
21 Mart 2014

Hırsızlık İdeolojisi

Doğada denge vardır. Hayvanlar aleminde; güçlü olan, güçlü olmayanı yer. İnsanlar aleminde de, hırsızlık ideolojisine sahip olanlar; olmayanı sömürür, yer. Tarih boyunca;dürüst diye halkın güvendiği birçok yönetici hırsız damgasını...
19 Mart 2014

Her İnsan Ölümü Tadacaktır

Evrende yıldız kümeleri vardır. Bu kümeler içinde Samanyolu galaksisinin Güneş sistemi vardır. Güneş sisteminin gezegenleri arasında dünya vardır. Ve bu dünya'da yaşayan varlıklar vardır. Görünen varlıklar;insanlar, hayvanlar ve...
14 Mart 2014

İstiklal Marşı’nın Kabulü Mesajı

İngiliz-Fransız öncülüğünde azınlıkların işbirliği ile Türk-Osmanlı imparatorluğu çökmüş, Başkent başta olmak üzere vatan toprakları işgal edilmiş, Mandacılar, işbirlikçiler düşmanla birlik olmuş, Karamsarlığın dalgalar halinde...
12 Mart 2014

Neron ve Hatırlattıkları

Neron;37 ile 68 yılları arasında yaşamış 5. Roma İmparatorudur.Diplomasi, ticaret ve kültürel sermayenin arttırılmasına çalışır.Döneminde; Roma'da yeni bir altın çağın başladığı umudu yaygınlaşır. Popüler tarihNero'yu...
09 Mart 2014

Kadınlar Günü Mesajı

8 Mart kadınlar günü kutlu olsun. Her yıl olduğu gibi bu yılda bu günde siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler kadınlar günü nedeniyle mesajlar yayınlıyorlar. İstatistikler veriliyor. Bu arada dünya'da Türkiye'nin...
07 Mart 2014

Gladio: Kuklalar ve Kuklaları Oynatanlar

Her iki kesime de ne istedilerse verildi. Birlikte iktidarda oldular. Birlikte büyüdüler, birlikte devleti ele geçirdiler. Dillerde din iman, ayakkabı kutularında evlerde paralar biriktirilmeye başlandı. Ortaklık bozduruldu. Güç yetki servet paylaşımında...
04 Mart 2014

Hak, Adalet, Vicdan, Hukuk

Hak, Adalet, Vicdan, Hukuk,; insanlığın aradığı, istediği, uğruna büyük mücadeleler vererek bedel ödediği kavramlardır. Ne yazık ki; geçmişte olduğu gibi bugün de bu kavramlar, her kesimce farklı algılanmakta, farklı yorumlanmaktadır....
01 Mart 2014

28 Şubat Postmodern darbe ve hatırlattıkları

Hırsızlık, yolsuzluk, kasetler nedeniyle gerilen Türkiye yeni bir krize doğru mu gidiyor? On yedi yıl önce Şubat ayındapostmodern darbe olmuştu. Peki ama neden? Aşağıdaki kararlardan altıncı madde dışındakileri hatırlamakta yarar var. Milli...
01 Mart 2014

Kim ne diyor_

Küresel odaklar; birçok ülkede iç savaş çıkartırken birçok ülkede de kaosa giden yolları döşemektedirler. Türkiye Mısır, Ukrayna'dan sonraki yeni kaos ülkesi. Türkiye'de yaşananlarla ilgili yapılan yorumlarda küresel güç odakları...
27 Şubat 2014

Hırs, Korku ve Huzur

İletişim çağında; yazılı ve sosyal medya; öğrenmeyi hızlandırmıştır. Öylesine tüketim alışkanı yapılan, öğrenme-bilme-anlama melekeleri kilitlenen, reklamlarla sersemletilen, din-ideoloji-lider esiri yapılarak uyuşturulan halk kitleleri,...
24 Şubat 2014

İyi, Kötü ve Hayvanlaşan İnsanlar

İnsanlar karşıdakini tanımlamada hayvanların özelliklerini düşünerek hareket ederler. Birbirinin her halini bir hayvanla tarif eder. Asalak olanasırtlan, Başarı gösterene iseaslan, Boş boş bakanaangut, Çok çalışanaArı, Çok yemek yiyenefil,...
21 Şubat 2014

Ajan - Casus; Popüler Meslek

Gazetelerde, televizyonlarda, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde yeni bir uzman meslek grubu var. Meslekler içinde yükselen değer; ajanlık/casusluktur. Karanlık mahfillerde yetiştirilen sonrada dürüst namuslu yetenekli...
18 Şubat 2014

Türkiye'de siyaset ve Yargı

Suç'un, ahlak'ın, adalet'in, hak'kın, milli irade'nin, demokrasi'nin anlamları değişiyor. İslamcısı, tarikatçısı, dincisi, dinsizi, sosyalisti, ulusalcısı, Atatürkçüsü, muhafazakarı, ırkçısı, milliyetçisi,...
15 Şubat 2014

İslamcıların İktidar Savaşı

Tarih boyunca iktidarı, gücü, serveti ele geçirmek isteyenler Din'i; halk kitlelerini susutrumak sindirmek biat ettirmekte istismarcı görenler ve kullananlar olmuştur. Oysa Din'lerahlakı, eşitliği, adaleti, paylaşımı, yardımlaşmayı,...
12 Şubat 2014

İslamcılar ve Şeytanın Özellikleri

Kimler; hangi kimlikte, hangi düşüncede, hangi fikirde, hangi amaçta, hangi hedefte? Herkesin kendine göre;farklı tehlikeli düşünce, fikir, akım grup algısı vardır. Kim neden nasıl;korkar? Kim neden nasıl;cesur ve yüreklidir? Kim neden nasıl;her...
08 Şubat 2014

Tarikatlar-Cemaatler Ülkesi

Biat algısı, teslimiyet, kişiye tapınmanın kaynağı nedir? Dünya'nın hemen her bölgesinde tarih boyunca bu sorunun cevabı aranmıştır. Felsefeciler, sosyologlar, psikologlar, antropologlar, arkeologlar, gökbilimciler, biyologlar, hukukçular,...
05 Şubat 2014

Gizli Dünya Devleti ve Emrindekiler

Tek bir dünya, tek bir yönetim, tek bir düzen özlemi her zaman varolmuştur. Bu uğurda mücadele eden liderler, din adamları, ideologlar olmuştur. Çağımızda dünya'yıtek merkezden yönetmede önemi aşama kat eden gizemliliği koruyan güçler;...
02 Şubat 2014

İslamcıların Servet Tutkunluğu

Servet sahibi olmak insanlığın tutkularından biridir. Her toplumda servet tutkunlarıvardır. Tarih boyunca; birçok krallıklarda, imparatorluklarda servet sahipleri oluşmuş, devleti yönetmişlerdir. Lüks ve şatafat, gösteriş, servet sahiplerinin...
29 Ocak 2014

İslamcıların Özellikleri

İslam dini'nde; kutsal kitap Kur'an ve elçi peygamber buyrukları dürüst olmayı, namuslu olmayı, hak yememeyi, adaletli olmayı, paylaşmayı, Allah'tan başka hiçbir varlığa iman etmemeyi, itaat etmemeyi emretmesine rağmen, İslamcılar...
27 Ocak 2014

Zihinleri Bozanlar ve Bozulanlar

Kendilerini ayrıcalıklı gören bazı insanlar; ya soy, ya servet ya mal, ya güçle kendilerini farklı görmüşlerdir. Bir yanda seçkinler yani halkın çoğunluğunun emeğini sömürerek en iyi giyinen, en iyi yiyecekleri yiyen, en iyi yerlerde oturanlar....
24 Ocak 2014

Mili İradenin mi, Yetki'nin mi, Hukuk'un mu Üstünlüğü ?

Tartışma konusu hukuk, anayasa, yasa, milli irade, iktidar yetkisi nedir sorusudur. Önceleri hiçbir şeyi olmayanların kısa sürede servet edindiği, rant paylaşımının, usulsüz kredi almanın, hırsızlığın, yolsuzluğun ayakkabı kutularıyla...
19 Ocak 2014

Devlet, Yargı ve Siyaset

Türkiye; Hukuk devletini, yargı bağımsızlığını, oligarşik devleti, askeri vesayeti, sivil vesayeti, ABD vesayetini, İngiliz vesayetini, derin devleti, paralel devleti, dinci devleti, imam devletini, hakimi, savcıyı, polisi tartışıyor. Türkiye;...
17 Ocak 2014

Siyaset, Adalet, Sihirbazlar ve Halk

İpnoz ustaları; ilizyonist gösterilerle sahnede. İpnoz ustaları; siyasette, yargıda, medyada, üniversitelerde gerçekleri tersyüz etmekle meşgul. Türkiye kaos içinde ama onlar çıkar peşinde, halkın çoğunun ise kafası karışık. Kimi saz...
14 Ocak 2014

İslamcılık ve İblisleşme

İslam, İslamcılık, iblisleşme geçmişten bugüne uzanan bir çekişme didişme konusu. Dünya Müslümanları kan ağlıyor. Samimi Müslümanlar feryat ediyor. Ancak İslam'ı kişisel ve yandaşlarına çıkar aracı olarak gören, kullanan Siyasal...
11 Ocak 2014

Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı

Muhbirlikle muhabirliğin içiçe geçtiği, Gerçek haberle saptırılmış haberin karıştığı, Patronun çıkarına göre haberlerin şekillendirildiği, Din'e, mezhep'e göre gazeteciliğin sürdürüldüğü, İdeolojiye göre gazeteciliğin...
11 Ocak 2014

Otoriter ve Demokratik Yönetim

Yönetim iradesinin hukuk kurallarına tabi olması düşüncesinin uygulanması için insanoğlu tarihsel süreçte çok bedeller ödemiştir. Siyasi iktidarın güç despotizmini önlemek ve çoğunluk karşısında azınlık haklarını korumak için hukuksal...
08 Ocak 2014

Düşünelim Sorgulayalım ; Kim Kimdir?

Adam gibi adamlar kim? Ajan, casus, istihbaratçı kim? Akılcı olan kim? Aldatılan Müslümanlar kim? Algı değişimi geçirenler kim? Anadilde eğitimi savunanlar kim? Arapların dostları kim? Asimetrik psikolojik savaş yürütenler kim? Aydın kim?...
04 Ocak 2014

Yılbaşı - Takvimler

Dünya'da farklı takvimler uygulanmaktadır. Ancak evrensel genel kabul gören ve uygulanan takvim Miladi takvimdir. 1 Ocak günü de Miladi takvimin ilk günüdür. 2014Miladi yılı(Hıristiyan takvimi başlangıcı; 0 yılı) 1392Hicri yılı(İslam...
01 Ocak 2014

Demokrasi Türkiye'de Var Mı?

Demokrasilerde; ayrıcalıklı kişi, sınıf, zümre yoktur. Kanun önünde herkes eşittir. Demokrasilerde; hukuk devletinde; suç işleyen milletvekilinin dokunulmazlığı yoktur.Dokunulmazlık kürsü dokunulmazlığıdır.Yani sadece meclis kürsüsündeki...
28 Aralık 2013

Suçüstü Yakalananlar

Türkiye gündemi çok hızlı değişim gösteriyor. Bunda temel neden; 90 yıllık modern cumhuriyet rejiminin işleyişi ile ilgili, devlet kurumlarının yapısıyla ilgili, çağdaş değerler yerine din görüntülü çıkar odaklı siyaset ve yaşam...
25 Aralık 2013

Yönetimde perde arkası ve operasyonlar

En çok sorulan soru; olanları kim ya da kimlerin yönettiği, yönlendirdiği sorusudur. Siyasi görüşe, dini görüşe, etnik kimliğe, unvana, makama, paraya, akla, mantığa, bilgiye göre olayları değerlendirir, kişiler hakkında kanaat sahibi...
23 Aralık 2013

İstihbarat, dinleme, takip ve operasyon

Bürokrasinin her yerinde değişim yaptılar. GES'i MİT'e bağladılar. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı kurdular. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kurdular. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kurdular. Bilgili bilgisiz, yetenekli...
20 Aralık 2013

Dinleme ve Takipte Bilgisayar ve Telefon

ABD'nin Acholen sistemi ile Türkiye ve beş ülke de kurduğu dinleme ve takip üsleri dünya kamuoyunun gündeminde. Sadece resmi makamlar değil, isteyen herkes dinleyebiliyor. Yazılımlar ve cihazlarla bilgisayarınızdaki bilgi akışı takip edilerek...
17 Aralık 2013

Organik ve Biyolojik Bilgisayar

Milyarlarca insanı sanal ortamda birbirine bağlayaninternet, bundan 30 yıl önce Pentagon'un kendi bünyesindeki bilgisayarlar arasındaki iletişimini sağlamak için geliştirdiğiArpanetisimli program sayesinde ortaya çıktı. ABD,şimdi de internet...
15 Aralık 2013

Algılama Sorunu

İnsan; bilginin sınırsız dolaşımı, teknolojinin yaşamla içiçe geçmesi gerçeği ile yaşamaktadır. Toplumda algı sorunu yaşanıyor. Hak, hukuk, adalet, düzen, ilişkilerde buna göre değişim geçirmektedir. Çağdaş suç ve ceza anlayışı;insanlığın...
12 Aralık 2013

İnsan Hakları Günü Mesajı

İnsanoğlu;bilim ve teknolojide büyük atılımlar yapmasına, yaşamın temel taşlarını çözmeye yönelmesine rağmen, adil eşit özgür bir yaşam oluşturmayı başaramamıştır. Zenginlik içinde refahını yaşayan bir kesim insanlar yanında;çoğunluk,...
10 Aralık 2013

Hitler ve Hatırlattıkları

Adolf Hitler;Benito Mussolini ve Stalin gibi Birinci Dünya Savaşından sonra Almanya, İtalya ve Rusya'da yaşanan kargaşaların, sonucu ortaya çıkmıştır. Adolf Alois Hitler (1889-1945)vasat bir Avusturya-Alman ailesinin oğluydu. Asıl soyadı...
08 Aralık 2013

İslam'ı İstirmarda Yarışanlar

Birçok isim altında İslamcılık yapanlar var. Kim en iyi Müslüman, tartışması yaşanıyor. 1400 yıldır bitmeyen bir kavgadır bu. Kimse kimseyi beğenmiyor. Herbiri, birinin peşinden gidiyor, en doğru yol budur diyor. Karşıdakini suçlamada...
05 Aralık 2013

Türk'ün Sabrı

Doğu'da Çin kaynakları Türk der, Batı'da Avrupalılar Türk der, Orta Asya'da kaynaklar, Türk der Ortadoğu'da Arap kaynakları, Türk der, Anadolu'da Bizans kaynakları, Türk der, Anadolu'da arkeolojik kaynaklar, 10 bin...
02 Aralık 2013

Hak'ka değil güce tapmak

Toplumlarda yöneten ve yönetilenler vardır. Yönetenler kim olacak, nasıl olacak sorusu yüzyıllar boyunca insanların temel sorunu olmuştur. Büyük oyunlar oynanır. Yıprananların yerine yeni bir siyasi figür ortaya çıkarılır. Rakibi hedef...
30 Kasım 2013

Gençlik ve Sorumluluk

Herkesimin hedefinde gençlik vardır. Gençlik üzerine yapılan yatırımlar, kısa süre sonra toplumsal yapıyı şekillendirir. Sağlıklı toplumlar, güçlü devletler;bilgili, birikimli cesur, üretken gençlikle vardırlar. Bugün; İnsanlar; belli...
26 Kasım 2013

Öğretmenler Günü Mesajı

İnsana ve eğitime yapılan yatırım geleceğe yatırımdır. Her aydın;toplumdaki hastalığı görmek, onu tedavi etmek, toplumu çağın gereklerine göre ilerletebilmek için akıl ve bilim öncülüğünde, vatansever, temiz yürekli, fedakar olmalıdır....
23 Kasım 2013

Sevgiye ve Barışa Çağrı

Dünya'da ve Türkiye'de dinler, ideolojiler; insanlar arasında çatışmanın, haksızlığın, adaletsizliğin, eşitsizliğin sömürünün perdelenmesinde birer araç haline gelmiştir. Kin, nefret, öfke, öteki yıkım, acı, üzüntü, adaletsizlik,...
20 Kasım 2013
kapalı
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 44
2. Başakşehir 22 43
3. Galatasaray 22 42
4. Sivasspor 22 42
5. Alanyaspor 22 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 21 27
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 20 24
14. Konyaspor 22 20
15. Ankaragücü 22 20
16. Antalyaspor 21 19
17. Kasımpaşa 21 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 22 42
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 22 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 22 18
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 22 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 25 51
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 25 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. Wolverhampton 26 36
8. Everton 26 36
9. M. United 25 35
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 25 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@