Nurullah AYDIN / Son Makaleleri

Nurullah AYDIN / Bütün Yazıları

Nurullah AYDIN

Bütün Yazıları

Nurullah AYDIN

Hain, Alçak, İstirmarcı Kim?

Her toplumda bazı kavramlar çok sık kullanılır. İktidar, güç veya servet için yapılan mücadelede ise rakibine yönelik sert aşağılayıcı kavramlar kullanılır. Böylece yandaşlara moral, karşıtlara ise gözdağı verilmek istenir. Ortadoğu...
13 Ekim 2014

TÜRK MİLLETİ’NE TUZAK

Türküm demeyen Türk Milleti demeyen, milletimiz diyen hangi milletten olduğunu açıklayamayan tipler yetiştirildi. Etkili ve yetkili kılındı. Din dediler Müslümanları böldüler, halkımız dediler halkı böldüler. Barış dediler çatışma...
10 Ekim 2014

İslamcı İhanet Şebekesini Tanıyın, Tarafınızı Seçin

Pişkinlikle sırıtıyorlar. Fitne çıkarıyorlar. Sinsice içerde ve dışarıda nerede huzur ortamı varsa orayı karıştırıyorlar. Türk Milleti;bin yıldır bütün etnik unsurlarıyla, ortak vatan-ortak tarih-ortak milli ve manevi değerlere sahiptir....
08 Ekim 2014

Kurban Bayramı ve Müslümanlar

Din sosyal bir olgudur. İnsanoğlu;tarihin her devrinde her toplumda; akılla açıklayamadığı varlığını, yaratıcıyı ve yaratılanları düşünmüştür.İnandığına verdiği anlam isesürekli değişkenlik göstermiştir. Ve halen de bütün...
04 Ekim 2014

Müslümanların Dört Düşmanı

Her İslam ülkesinin siyasi ve dini yetkilileri;sürekli kardeşlik, birlik, ümmet gibi kavram odaklı aynı özlemi ve temenniyi dile getirir. Peki bugün bunlar ne anlam ifade ediyor? Müslümanlar arasında kin, nefret ve düşmanlık fırtınaları...
02 Ekim 2014

Kardeş Kim, Kalleş Kim?

Sıklıkla kullanılan sözcükler vardır. Kardeş, arkadaş, meslekdaş, sırdaş, dost, kalleş, hırsız, yalancı, talancı, istismarcı. Peki ama kim bunlar? Yine her toplumda insan tipi tanımlamaları vardır. Bazıları;kendi kimliklerinin ne olduklarını...
01 Ekim 2014

Kirli Oyun ve Oyuncuları

Türkiye;kirli, karanlık ve gerçekten içinde tuzaklar dolu tertiplerle labirentlere sokulmuştur. Türkiye, Türk Milleti, Cumhuriyet, din, kimlik ve Türkçe üzerinde oynanan oyunlara duyarsız kalanlar ve tepki gösterenler var. Sindirilmiş insanlar....
28 Eylül 2014

Türk Dil Bayramı Kutlama Mesajı

Türk kültürü, Türk dili, Türk kahramanları, Türk tarihi, Türk milli değerleri, Türk manevi değerleri iç ve dış ihanet şebekelerinin tehdit altındadır. Bir milletin asimilasyonu din ve bilim kavramları altında dil alanında yapılır. Bilim...
26 Eylül 2014

Düşünce - Yaşam ve Görevliler

Her insan kendini, diğer insanları, toplumu ve dünyayı değişik algılar. Bazıları ise yetiştirildikleri karanlık düşünce atmosferlerinde insanımsı robot olmanın gereğine göre konuşur, hareket ederler. Farklı giyimli, farklı görüntülü,...
25 Eylül 2014

İngiliz Ajanları Yeniden Sahnede

Türkiye ve bölge ateş altında. Birileri vatanseverlere çamur atmakla meşgul. Kimi İslam'ı, kimi Atatürk'ü, kimi özgürlükleri, kimi etnik kimlikleri istismarla meşgul. Osmanlı çöküş döneminde de başrol oynayan İngilizler ajanlarıyla;işgale...
24 Eylül 2014

Gerginlik, Kutuplaşma ve Çatışma

Ortadoğu gergin, Türkiye gergin. Ortadoğu'da kutuplaşma, Türkiye'de kutuplaşma. Ortadoğu'da çatışma var, Türkiye çatışmaya doğru sürükleniyor. Din, mezhep, etnik çatışmalar; Bölgeden Türkiye'ye doğru hızla yansıyor....
23 Eylül 2014

Kifafyetsiz Muhterisler e Türk Milleti'ne Kumpas

Anadolu toprakları, uygarlıklar, imparatorluklar, devletler beşiğidir. Kahramanlığın da, vatanseverliğin de, hoşgörünün de, ihanetlerin de, entrikaların da, kumpasların da, dinciliğin de, yobazlığın da birikim yeridir. Bir kesime göre;ülke...
22 Eylül 2014

İslamcılara Güvenilir Mi?

İslamcılar amip gibibölündükçe, bölünüyorlar. Her konuyu tersyüz ediyorlar.Yalan, iftira, tuzak, döneklik, çalma, çırpma, vahşet genlerinde var. Çünkü onlar;Müslüman görünümlü şeytanın dostlarıdır. Dillerindekidin iman sözlerine,...
20 Eylül 2014

Kahraman Gaziler Günü Mesajı

Bugün; M.Ö 209 tarihinde Oğuz Kağan'la başlayan Bümin Kağan, Saltuk Buğra Han, Selçuk Bey, Alparslan Gazi, Kutalmış oğlu Süleyman Şah, İkinci Kılıçarslan, Orhan Gazi, Yavuz Sultan Selim, İkinci Abdülhamit ile devam eden zincirin son...
19 Eylül 2014

Oyuncular ve Figüranlar

Neden evrensel boyutta değil de yerel düzlemde olaylara bakıyoruz? Neden evrensel insani değerler açısından değil de şarlatanların rahat yaşaması için gerçekleri görmemeye direniyoruz. Zihinlerimize, enerjimize, zaman israfımıza yazık oluyor....
17 Eylül 2014

Eğitim - Öğretim Yılı Mesajı

Her insan akla, akılda eğitime muhtaçtır. İnsana ve eğitime yapılan yatırım geleceğe yatırımdır. Her aydın;toplumdaki hastalığı görmek, onu tedavi etmek, toplumu çağın gereklerine göre ilerletebilmek için akıl ve bilim öncülüğünde,...
15 Eylül 2014

İslamcı Aydınları Tanıyın

Kurtuluş savaşı sırasında ülke işgal edilirken, yüzyıllarca Türk Milleti'nin engin hoşgörüsü altında can ve mal güvenlikleri sağlanmış dilleri ve dinleri korunmuş gayrimüslimlerişgal kuvvetleriyle işbirliğiyaptılar. Müslüman...
13 Eylül 2014

Kim Aydınlatacak?

İnsanlar; yalanla dolanla talanla aldatılıyor, kandırılıyor ve yönlendiriliyorlar. Tarih boyunca her toplumda bir avuç seçkin;halk yığınlarının emeği üzerinde saraylarda köşklerde yaşam sürmüşlerdir. Kimi din adına, kimi soyluluk adına,...
10 Eylül 2014

İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş Günü Mesajı

İzmir'in kurtuluş günü kutlu olsun. İzmir; çağdaş Türkiye'nin aydınlık yüzüdür. Birinci Dünya Savaşı ile vatan toprakları her taraftan işgale uğramıştı. Yüzyıllar boyunca Türk Milleti'nin huzuru ve güven ortamında...
09 Eylül 2014

Özel Elemanlar, Operosyon ve Algı Ekibi Kim?

Sağda soldayeni ve eski partiler, medya kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek kuruluşları var. Hepsi her dönem yeniden yapılandırılırlar. Doğu-batı enerji savaşında Türkiye kilit ülkeydi. Dinleme üsleri, ileri teknolojiye...
08 Eylül 2014

NATO ve TÜRKİYE

Yeni bir NATO zirvesi yapılıyor. Askeri ve Siyasal Ortaklıkolarak 4 Nisan 1949 yılında kurulan NATO (Kuzey Atlantik Paktı Örgütü/North Atlantic Treaty Organization/Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Merkezi Belçika'nın başkenti...
05 Eylül 2014

Siyasetçi - Kanun Adamı ve Algı

Toplumun bir kesimde oluşan kanaate göre; yargı siyasetin içine çekilmiştir. Milli irade tek ve mutlak yetkilidir zihniyeti; adalet, güven, birliktelik, bir arada yaşama algısını altüst etmiştir. Siyasi iktidarın denetlenebilirliği ilkesi anlamını...
04 Eylül 2014

Hukuk Devleti, Yargı ve Demokrasi

Hukuk devleti mi, yargı bağımsızlığı mı, siyasi irade çoğunluk despotizmi mi var tartışmaları yapılıyor. Yandaş veya karşıt algısı;hukuk kurallarının uygulanmasında en büyük handikaptır. İnsanlar;farklılıkların eşitsizlik doğurduğunu,...
03 Eylül 2014

Adli Yıl Açılış Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti;var olan anayasasına göre anayasal bir devlettir. Anayasadevletin kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip olduğunu belirtir. Yasama, yürütme ve yargı erkleri'nin görev yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir....
01 Eylül 2014

Barış, Sevgi ve Hoşgörü

1 Eylül Dünya barış günü. Ancak Dünya'nın büyük bölümü barış içinde iken özellikle İslam ülkeleri Ortadoğu, Afrika, savaş, katliam, yıkımla içiçedir. Kapitalist dünya düzeni, dinler, ideolojiler; insanlar arasında çatışmanın,...
31 Ağustos 2014

30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan Türk Milleti; kahraman Türk Ordusu ile sadece silah gücüyle değil, sahip olduğu yüce değerlerle çağ açmış/çağ kapatmış ve üç kıtaya egemen olmuştur. Zaferler;ruh ve bedenin buluşması...
30 Ağustos 2014

Cumhurbaşkanı Yemin Töreni ve Hatırlattıkları

Tarih boyunca, farklı toplumlarda; yeteneksiz cahillerin, yalancıların, ikiyüzlülerin, hırsızların, katillerin, din istismarcılarının halk tarafından desteklenme örnekleri çoktur. Halkın peşinden sürüklendiği kişiler zamanla diktatörlük...
29 Ağustos 2014

İslamcı Siyasi Liderler ve Örnek Aldıkları

İslamcıların örnek aldıkları iki liderin görüşleri, düşünceleri, yaşamları İslam tarihinin kanlı geçmişine tanıklık eder ve bugünün İslam dünyasında yaşananları açıklar. Ali; İslam Peygamberi Muhammed'inamcası oğlu, ilk...
28 Ağustos 2014

Yalancıların ve Hırsızların Zaferi mi?

Yalancılık, hırsızlık, din istismarcılığı başarılı olmada ölçüt haline geldi. Bilinçli ya da değil gerçekleştirilen çirkinlik kimin eseri diye sormak gerekir. Toplumda artık herkesetnik köken, din mezheparaştırmasına yönelmiş durumda....
27 Ağustos 2014

Malazgirt Zaferi, Büyük Taarruz ve Yeni Bizanslılar

Türk düşmanı soysuzlar, Arapçı ümmetçi yobazlar İslam dini savunucusu görüntüsü altında Türk Milleti'nin tarihi zaferlerini, tarihi kahramanlarını unutturmaya çalışıyorlar. 26 Ağustos iki tarihi olayı hatırlatır.İlki 26 Ağustos...
26 Ağustos 2014

Algı Operasyonu ve Sorgulanmayan İnsan

Aşama aşama zihinsel sürüleştirme virüsü yayma yöntemleri uygulanmaktadır. Kendilerinin farklı olduğunu düşünen bazı insanlar, kendilerini ayrıcalıklı görmüşlerdir. Bir yanda seçkinler yani halkın çoğunluğunun emeğini sömürerek...
25 Ağustos 2014

Zihniyet, Yönetim ve Toplum

Belli merkezler; Türkiye, bölge ve dünya gündeminde yer alan konularla ilgili haberlerle yaptıkları yorumlarla, halkı aydınlatmaya çalışıyor. Her biri konuyu; bağlı olduğu merkeze göre farklı açıdan ele alıyor, zihinlere istenilenalgıyı...
22 Ağustos 2014

Drakulalar ve Yalancılar

Kan dökmek;sapkınlıktır. Hırsızlık;yüzsüzlüktür, Yalan söylemek;bir yetenektir, kimlik ve kişiliktir. Bazıları, inancına fikrine düşüncesine, konumuna, amacına, niyetine, hedeflerine göre yalan söyler. Kimi kendi çıkarı için kimi...
21 Ağustos 2014

Dönekler ve Hatırlattıkları

Tarih; kişilikli, tutarlı, düşünen, yazan ve yönetenleri hatırlatır. Yine aynı zamanda çıkarı için önceki düşüncelerinin ve uygulamalarının tam tersini savunan dönekleri de hatırlatır. Dönekler tarihin her döneminde var olmuştur....
18 Ağustos 2014

Hukuk Devleti ve Siyaset

Yandaşlar, dönekler, din simsarları, İslamcılar, hırsızlar, talancılar zafer sarhoşluğu içinde. Her türlü ahlaki, dini ve insani değerler altüst olmuş durumda. Türkiye;Hukuk devletini, yargı bağımsızlığını, oligarşik devleti, askeri...
17 Ağustos 2014

Çatışma ve Arayış

Türkiye'de ve bölge'de; dini/ideolojik kültürel, siyasi, ekonomik, askeri çatışma ve arayış devam ediyor. - Gönlü, zihni, ufku Batıya dönük olanlar, mutlak manada Batıcılarla, - Gönlü, zihni, ufku Araplara dönük olanlar,mutlak...
16 Ağustos 2014

İslamcılar ve Şeytanın Mutluluğu

Tarih boyunca insanlar; doğrunun iyiliğin adaletin temsilcisi olarakTanrı/Allahkavramına inanmışlardır. Kötülüğün, sapkınlığın, yalancılığın, hırsızlığın, gururun, kibrin, vahşetin, zulmün temsilcisi olarak daşeytankavramını...
14 Ağustos 2014

İslanmcılanr; Stratejik Aldatma ve Yanıltma

Müslüman, mümin, münafık, fasık, imansız, İslamcı ayrı kavramlardır. İslamcı;Müslüman görünen, Müslüman geçinen, Müslümanlığı istismar eden kullananlardır. Toplum söyleniyor ama söylemiyor. Aydınlar yorumluyor ama açıklamıyor....
13 Ağustos 2014

Din İdeoloji, Çıkar Körleştirir

Tarih boyunca;insanları felakete sürükleyenler, hep sürü halindeki halk kitlelerini, yanıltan kandıranlar olmuştur. Onlar nutuk ustalarıdır. Yalancılığın uzmanıdırlar. Bilgisiz cahil halk yığınları;beden ve konuşma diline hakim olanların...
12 Ağustos 2014

Saddam ve Hatırlattıkları

28 Nisan 1937'de Irak'ta Tikrit kasabasında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babasının ölümü nedeniyle annesi ve akrabaları tarafından büyütülen Hüseyin, 1955'te Bağdat'a giderek muhalefetteki Arap milliyetçisi...
11 Ağustos 2014

Muaviye ve Hatırlattıkları

İnsanlık tarihi ibretlik kişiler ve bunların yaptığı olaylarla doludur. Dünya'da; savaşı, katliamı, yıkımı düşünenyeni imparatorları, her türlü entrika ile yalan dolan talanla halk desteği alan, güç ve yetki sahibi olanyeteneksiz...
08 Ağustos 2014

Robotlaşan İnsan ve Çatışmalar

İnsanları; ya bir din ile ya bir ideoloji ile ırkçılıkla ya mezhepcçlikle birarada tutarsınız. Başka ülkeleri tehdit olmaktan çıkarmak içinde o ülkeyi huzursuz edersiniz. Etkisizleştirmek için tuzaklar kurarsınız.. Eleman yetiştirir, o...
08 Ağustos 2014

İnsan ve İnek

İnsanla hayvanın arasındaki temel fark; akıl ve aklın kullanılması konusudur. İnsanın inekten farkı ne?İnsanın akla sahip olması ve alet kullanabilen organlara sahip olan biyolojik yapısı. İnsan ve inekteduyu organları aynıdır.Ama bunlarla...
06 Ağustos 2014

Yalancı Kim?

Demokratik ülkelerde yalan söyleyen aşağılanır. Türkiye'de baştacı edilir. Peki ama neden? Hollandalı psikolog Aldert Vrijê'e göre;başarılı yalancıların ortak 18 özelliği var. Davranışları manipülatiftir (yönlendirme yeteneğine...
05 Ağustos 2014

Türk Milletine İhanet Edenler, Onları Tanıyın

Türk Milleti'ne tarihin en büyük kötülüğünü yaptılar, yapıyorlar. Onlar;Biz ve onlar diye ayırımcılık bölücülük yapıyorlar. Onlar;Milletimiz diyorlar ama Türk Milleti demiyorlar, diyemiyorlar Onlar;Milletimiz diyorlar ama hani milletten...
04 Ağustos 2014

Türk Milleti Yerine Millet Diyenler Kim?

İngiltere ve ABD 1860'larda ki senaryoyu tekrar uygulamaya koydular. Bugüne kadar Türklere yönelik yüzün üzerinde stratejiyi uygulamaya koyan kısmen de başarılı olan batılılar bu kez aradıkları iktidarı buldular. Makam, zenginlik, şöhret...
02 Ağustos 2014
Son Yorumlar
Askıda ekmek bilinen şey. Günlerce askıda duruyor kimse de almıyor. Farklı bir şey yapmak lazım. Mesela askıda ejder meyvesi olsa çok daha iyi olur. Herkes kapışır ve tatmadığımız bir şeyi tadarız. İlgili siyasilere teşekkür ederdik. Haddini bil sen kim ejder meyvesi nere haddini bil diyorlarsa da canınız sağ olsun. Dememiş sayın.
Çok Para Cehape bulsun o zaman, çok Para valla, devlete minnettar olmak gerek, gerisi gevezelik
Hakkaniyet rumuzluya; Sen 50 yaşına kadar kahveden çikabilseydin birşeyleri görebilirdin. En azından bir ekmeğe insanları muhtaç edenleri... Berna Türk rumuzluya; HDP ile ortak türkü söyleyen Elele oynayan silahlarını 2o Ekim'de ülkemizden geçirip teröristlere yemek ismarlayanlara soracaksın o soruyu. Hatta soyisminde ki Türk kelimesini biz bunları tanımıyoruz diyen reise. Türklük soyisimden değil kandan gelen bir şeydir. Öyle olsaydı HDP li Ahmet Türk'ün soyadı Kürt olurdu.
koltuk değneği görevinizi başarıyla yürütmektesiniz. düştüğünüz durum ortada ülkeyi ekmeğe muhtaç ettiğinizin kanıtıdır bu bir hakarettir halka dilenci muamelesi yapamazsınız fabrikalar açtınız da halk karşımı çıktı
Başkanım hayırlı olsun. Sizinle gurur duyuyoruz. Başarılar.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:49
Öğle 12:31
İkindi 15:34
Akşam 18:03
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@