Bu yazı serisinin her biri tadımlıktır.

Amacı : Kur'an meali okumayı özendirmektir.
Kur'an Yüce Allah'ın öğüdü, hava ve sudan daha değerli bir nimettir.
Bu nimetle beslenen insan dünyada ve ahirette mutlu yaşar.
 
 
Bismillahirrahmanirrahim,
“Andolsun, biz Kur'an-ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur ?”
Kamer suresi 17–22–32-40. ayetler.
 
 
KUR’AN’DAN KISA AYETLER
Bismillahirrahmanirrahim
“Allah, hiçbir şey yokken O vardır. Her şeyde öncedir. Kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı yaratandır.”
Her şeyi yaratan O’dur. Her şey O’nun emri ile doğar ve ölür. Bir şeyi yaratmayı istediği zaman, ona sadece ‘ol ‘der ve o da hemen olur. Olmuşu olacağı bilir, diridir, görendir.”
“Evrenin her noktasını görür ve duyar. Hiçbir şey O’na gizli kalmaz. İnsana en yakın olan O’dur ve nefsinin insana fısıldadığına duyar. Dilediğini dilediği gibi yapar. O’nun her şeye gücü yeter. O, büyük ulu ve her şeye kadir olan sonsuz güç sahibidir.”
“Nerede olursanız olun O, sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. İnsanı biz yarattık, kendi kendine de fısıldadığını biliriz, biz ona şah damarından daha yakınız.”
“Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler veren ve kalpler veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirebilir.’’ O diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarandır.” Yaşatan da öldüren de O’dur. O’na döndürüleceksiniz. İşte Allah budur.”
Kur’an’ın çeşitli surelerinden ayetler bunlar. Kur’an meali okuyan Müslüman kardeşim Allah’ı tanıyacaktır. Kur’an meali okuyalım ve Allah’ı kelamından tanıyalım diye dua ederim.
Bismillahirrahmanirrahim
“And olsun, biz Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?” Kamer suresi 17-22-32-40. ayetler.
“Ey Muhammed! Sana vahyolunana sarıl; şüphesiz sen doğru yol üzerindesin. Doğrusu bu Kur’an, sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız.” Zuhruf suresi 43. ve 44. ayetler.
Kur’an, Allah kelamıdır.
Kur’an lügat anlamına göre, daima okunan kitap demektir. Allah, Kur’an’ı Kerimi, Cebrail aleyhiselam vasıtasıyla Efendimiz Hz. Muhammed’e yaklaşık 23 yılda, indirmiştir. Buna, Kur’an dili ile “Allah vahyetti” denir. Vahiy: Allah kelamının peygamberlere indirilmesi, bildirilmesi. Âdem peygamberden Efendimiz Hz. Muhammed’e kadar gelen tüm peygamberlere, İslam’ın esasları indirilmiştir. “Allah katında din, şüphesiz İslamiyet’tir.” Â’li İmran suresi 19. ayet.
Efendimiz Hz. Muhammed’e vahyedilen Kur’an son kitabtır ve Efendimiz de son peygamberdir. Kur’an, Allah’ın tüm insanlığa gönderdiği en önemli bir nimettir...
Kur’an kendini şöyle tanıtır:
Kur’an, kendisinin verdiği bilgiye göre, Ramazan ayı içerisinde yer alan mübarek bir gecede indirilmiştir. “Apaçık kitaba and olsun ki, Biz O’nu kutlu bir gecede indirdik.” Doğrusu Biz, insanları uyarmaktayız” Duhân suresi 2. ve 3. ayetler. “Doğrusu Biz, Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir..” Kadir suresi 1. ayet.
Kur’an’ın indirilmeye başladığı geceye “Kadir Gecesi” denerek, o gece şereflendirilmiştir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olan değerli ve şerefli bir gecedir.
“Ramazan ayı ki, onda Kur’an insanlara yol gösterici ve yanlışı doğrudan ayırıcı apaçık belgeler olarak indirildi.” Bakara suresi 185. ayet...
Ayetlerden de anlaşılacağı gibi, Yüce Kur’an, mübarek bir ay ve Kur’an’ın şereflendirdiği bir gecede inmeye başlamıştır.
Kur’an’ı kendisine sorduğumuzda, kendisini, Kitab-ı Mübin, yani apaçık kolay anlaşılır bir kitab olduğunu haber vermektedir.
Yüce Allah, and olsun diye yemin ederek, öğüt olsun diye Kur’an’ı kolaylaştırdığını bildirmektedir. Ayrıca, Yüce Allah, Kur’an’ın doğruyu yanlıştan ayırdığını ve içinde apaçık belgeler olduğunu bildirerek, Kur’an’ın yol gösterici bir kitab olduğunu da haber vermektedir.
Kur’an Arapça olarak indirilmiştir. “Ey Muhammed! Biz öğüt alsınlar diye Kur’an’ı senin dilinde indirerek, kolayca anlaşılmasını sağladık.” Duhân suresi 58. ayet.
Yüce Allah, kitablarını anlaşılsın diye tüm peygamberlere kendi milletinin dili ile indirdiğini Kur’an’da haber vermektedir.        
Ayetlerde Kur’an’ın öğüt olsun ve insanlar anlasınlar diye kolaylaştırıldığı bildirildiği gibi, İslam’ın kolaylık dini olduğuna dair de pek çok ve çeşitli surelerde ayetler vardır. Tüm bunlar ortada ve apaçık bildirildiği halde, Yüce Kur’an için anlaşılmaz kitab diye dedikodu yapılarak insanların Kur’an’ı okumalarının engellenmesi hesabı zor verilecektir... Kur’an meali okuyalım ve dinimizi kaynağından kolayca anlayalım ve Kur’an ahlakı ile yaşayalım diye dua ederim.
Kur’an, sadece Araplara ya da sadece herhangi bir millete ya da yere indirilmemiştir. Kur’an kıyamet sabahına kadar tüm insanları ve hatta cinleri de sorumluluğu altına alır. “Ben, cinleri ve insanları, bana ibadet ve kulluk etsinler diye yarattım”. Zâriyât suresi 56. ayet.. “Kur’an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir.” Kalem suresi 52. ayet. Kur’an tüm âlemlere öğüt ve yol gösterici olarak gönderilmiştir. Hayatın her alanında bilgi verir emir verir öğüt verir.
“Ey İnsanlar! Rabbinizden size açık bir delil geldi. Size aydınlatıcı bir ışık olarak, Kur’an’ı indirdik.” Nisa suresi 174. ayet....
Kur’an, insanları kendisini okumaya anlamaya ve kedisinden alınacak ders ile yaşamaya çağırmaktadır. Müslümanım diyen Allah kulları, Allah kelamını kendi dillerinde okumaya mecburdurlar. Arapça okumak, ancak o dili kendi dilinden daha iyi bilerek okursa, Allah’ın bildirdiklerini öğrenebilir. Aksi halde Arapçayı çok iyi bilmedikçe ve hele sadece mırıldandığı takdirde Allah’ın bildirdiklerini anlamayacak ve Kur’an’ı okumuş sayılmayacaktır. Çünkü anlayamayacağınız kitab okunmuş olamaz.
Kur’an, Efendimiz Hz. Muhammed’i ve onun Kur’an ahlakını açık ve doğru anlatan kitabtır. Efendimiz Hz. Muhammed’e peygamberlerin kıssaları ile bilgiler verilir. Efendimiz’in İslam öncesi insanlık dışı kötülüklerle mücadelesi için Allah’ın kendisine yol göstermesi anlatılır. Kur’an’da Efendimiz’in ahlakı, yaşantısı eşleri ile ilişkilerine varıncaya kadar her özelliği anlatılır.
Hazreti Aişe annemize sorulur “Ya Aişe! Muhammed’in ahlakı nasıldı?”  Cevap verir “Siz Kur’an okumuyor musunuz? Gidin Kur’an okuyun. O’nun ahlakı Kur’an’dır. 0, Kur’an’ı yaşıyordu...”
Kur’an meali okuyan Müslüman kardeşim, Kur’an meali okuduğunda; Kur’an’dan aldığın ahlak yanında Efendimizin ahlakını da öğrenecek ve aldığın ders ile İslam’ı yasayacaksın. Allah başta olmak üzere, Efendimize, Kur’an’a âşık olacaksın. Kur’an okumak ve anlamak bir gönül işidir...
Kur’an’da Müslümana ve tüm insanlara sık sık verilen emir şudur. “Allah ve Resulüne itaat ediniz.” Bu emre uyan Müslüman hem bu dünyada ve hem de ahirette mutlu olacaktır. Allah, insana gücü üstünde yük yüklemediğini bildirmektedir.    
“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeye çağrıldığınızda, Allah ve Resulü’ne itaat ile çağrılarına uyunuz...” Enfâl Suresi 24. ayet... Efendimiz Hz. Muhammed’in sağlığında Efendimizin çağrısına uymak itaat etmek ve emirlerini yerine getirmek iman edenlere öğüt olduğu gibi, Efendimiz sonrasında, günümüzde hatta kıyamete kadar, Kur’an ve sünnetten öğüt almak ve emirleri uymak da insanların ve özellikle Müslümanların sorumluluğudur. Kur’an, hayat kitabıdır ve Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatı ve ahlakı Kur’an’dandır...
Kur’an okunmak, anlamak ve yaşanmak için gönderilmiştir. Kur’an’ı anlamak için Kuran meali okunmalıdır. Bilinmeyen bir dilden okunduğunda Efendimiz şöyle bilgi vermişlerdir. “Kur’an’ı anlamadan okuyanlarda Kur’an, onların gırtlaklarından aşağı geçmez.”
Kur’an meali okuyalım, anlayalım, Kur’an ahlakı ile ahlaklanalım ve bu dünyada Kur’an’ı yaşayalım diye dua ederim.
Kur’an, Hz. Âdem’den Efendimiz Hz. Muhammed’e kadar tüm peygamberleri ve onların kavimlerini tanıtır. Ahiretten, cennet ve cehennemden, kıyametten, meleklerden, cinlerden söz ederken, insanın bildiği ve gördüğü şekillere benzetmeler yaparak anlatır. Bunlar, insanın beyninde fotoğraflar, canlı görüntüler oluştururken, aynı zamanda insanın kulağına ve ruhuna seslenerek, hem aklı hem gönlü ve hem de kalbini etkilemek suretiyle imana çağırır. Kur’an’a gönül vererek ve tam bir inançla yaklaşan ve okuyana Yüce Allah güzel ve açık bir anlayış vereceğini Kur’an’da müjdelemektedir...
Kur’an’ı Kerim eşsizdir, hiçbir akıl ve güç benzerini yazmaya kalkamaz ve başaramaz. Kur’an, örnek olaylar üzerine indirilmiştir bunlara “Nuzul Sebepleri” denilir. Kıyamete kadar olacak tüm tabiat olayları ve insanların iyi ya da kötü eylemleri oldukça, insanlara ayetleri çağrıştırır ve ibret alınması gerekirken, insanların çoğu dünya zevklerine dalarak bunları unutmaktadırlar. Günümüzde vurdumduymazlıklar ve nemelazımcılıklar, ibretleri görmezlikten öteye gaflet ve dalalete sürüklemektedir…
Kur’an meali, yüce Allah’ın insanlığa bildirdiklerinin yaklaşık olarak anlatımına denilebilir.
Kur’an’ı Kerim’in getirdiklerini anlamak için, Arapça dil dışında başka dillerle yazılımı denilebilir. Yani Kur’an’ın yaklaşık anlamı...
Kur’an tüm insanlığa, gönderilmiştir. Hiçbir dilin ya da milletin tekelinde olamaz. Dünya dillerine tercüme edilmiştir. Kur’an en çok basılan bir kitabtır. Tercüme ya da mealler hiçbir zaman Kur’an değildirler. Kur’an Arapça indirilmiştir ve aslı odur. Kur’an kendisine Türkçe Kur’an denilmesine onay vermez. Türkçe Kur’an okuyorum demek doğru olmaz, onun yerine Türkçe meal okuyorum demek doğrusudur. Kur’an’ın Türkçesi olmaz...
Ben Kur’an’ı ve Kur’an’daki konuları Kur’an meallerinden derleyip siz kıymetli okurlarıma sade bir dille anlatmaya çalışıyorum. Yazılarımın ana başlığında olduğu gibi, benim amacım Müslüman kardeşlerimin Kur’an’ı anlamaları için Kur’an meali okumaya teşviktir, özendirmektir... Elimdeki meal Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1961 yılında yayınladığı ve 1973 yılında Doç. Dr. Hüseyin Atay, Doç. Dr. Mehmet Hatipoğlu ile Osman Keskinoğlu’ndan oluşan komisyon tarafından gözden geçirilen mealdir.
 
Sözlerin en güzeli, Allah’ın sözü ve insanların rehberi Yüce Kur’an. İnsanlar için, bir açıklama ve Allah’tan sakınanlar için yol gösteren kitab.
Allah’ın korumasında olan, değiştirilemeyecek ve benzeri yazılamayacak mucize kitab..
Allah’a ve peygambere itaat edip inanarak okuyanlara, güzel ve kolay bir anlayış müjdeleyen kitab..
Okudukça kendini tekrar tekrar okutan, bıktırmayan, okudukça tazelenen ve her okuyuşta, okuyucuya yeni bilgiler veren kitab..
Okuyucuyu, okuduğu kitaplardan ayıran ve düşünceyi kendine çeken, insanı sarsan kitab.
Akla seslenerek, düşünmeye ve yaratılışı öğrenmeye, yerdeki ve göklerdeki ve ikisinin arasındakileri incelemeye bilim öğrenmeye davet eden Kitab. Okuyucunun önceden zihninde kalıplaşmış kavramları, bilgileri ve ön yargıları bir kenara bırakarak, tarafsız ve açık bir zihin ile okunması gereken kitab.
Hiçbir şüpheye, ihtimale, varsayıma yer verilmeden, akıl güdümünde ve iman ile okunduğunda, akılla uyuşan ve yakışan kitab.
Allah’ı, yaratılışı, yaratılanları, kâinatı, dünyayı, ayı, güneşi vb. tüm varlıkları en açık ve en doğru anlatan kitab.
 
Peygamberleri, kitabları, melekleri, cinleri tanıtan, Hz. Muhammed’i sevdiren insanı insana açıklayan, hamdi, sabrı şükrü öğreten kitab.
 Allah’ın emir ve yasakları ile helali-haramı ve bunlara uyarak yaşayan kulun Allah rızasını kazanacağını açıkça bildiren Kitab. Müslümanı, kâfiri ve münafığı tanıtan Kitab. Hiçbir şeyi eksik bırakmadan olanı ve olacağı anlatan kitab.
Açık anlamlı ayetleri, kıssaları, delileri, doğru haberleri, adaleti, üstün ahlakı ve bunların şartlarını anlatan ve yaratılmışların en şereflisi insana doğru yolu gösteren kitab.
İnsanın ahirete hazırlanması için, Allah’ın insanlığa gönderdiği en önemli nimet ve öğüt olan kitab.
İnsan hak ve özgürlüklerini tüm ayrıntıları ile anlatan kitab.
Gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu, dünya hayatının geçici ve kısa olduğunu dünya hayatının sıkıntılarını ve imtihanlarını anlatırken, çareleri de açıkça anlatan kitab.
İnsanların birbirleriyle yardımlaşmasını, haklara karşılıklı olarak saygılı olunmasını, başkalarının haklarına tecavüz edilmemesini bunun “kul hakkı” olduğunu cezanın şiddetli olacağını haber veren kitab.
İnsanın kâinat ve Allah ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini ve Allah’ın beklediği kâmil insanın niteliklerini özel bir sure ile açıklayan kitab.
İnsanın ilim öğrenmesini “OKU” emri ile bildiren ve bunun üzerinde titizlikle duran, okumak ve Kur’an’ı öğrenmenin farz olduğunu duyuran kitab.
İnsanın “Salih amel” iyi ve faydalı işleri yapmasını ve bunun kural ve faziletini anlatan, ilim öğrenmeyi sık sık hatırlatan kitab.
Okumayı ve öğrenmeyi ilk ayet ile emreden, faydalı bilgiler üretilmesini imanın şartı olarak değerlendiren kitab.
İnsanı, aklını kullanmaya ve düşünmeye çağıran ve hür düşünceye çok önem veren kitab.
İnsana, aklını iman ile birlikte kullanarak iyi işler üretmesini öğütleyen kitab.
Faydalı değerlere ve kazanıma ulaşan insanın hem bu dünyada ve hem de ahirette mutlu olacağını, aksisinin ise, insanın felaketi olacağını ısrar ile hatırlatan kitab.
Okumayı, düşünmeyi ve Allah’ı tanımayı, kâinatı algılamayı ve ilim öğrenmeyi kendini bilmeyi ve hayattan zevk almayı hatırlatan Kitab. Adaleti doğruluğu ve şahitliği açıkça anlatan kitab.
Kendisine inanan insana çok sıcak yaklaşan, insana aklının ve yaşamının değerini anlatan ve bunu yaparken, insanın kendisine ve çevresine olan sorumluluğunu hatırlatan kitab.
İnsana, insan olarak yaratılmasının şerefini, kişiliğinin, kulluğunun, dürüstlüğünün, adaletinin ve çalışmasının değerini ruhunda duyuran ve bunun zevk ve mutluluğunu yaşatan kitab.
İnsanlar anlasınlar ve doğru yolu bulsunlar diye, Allahın bu öğüdü kolaylaştırdığını ısrarla duyuran kitab.
İnsanın yol haritasını belirleyen ve en doğruya ileten Kitab. Tevbe kapısının hep açık olduğunu ve Allah’ın çok affediciliğini, affetmeyi Rahman sıfatına, farz kıldığını anlatan kitab.
İnsana, Allah’ın verdimi tüm nimetleri, organlarını ve özellikle aklını nasıl kullandığını “hesap gününde” sorulacağını çok kere duyuran kitab.
Baştan sona 6666 ayeti dikkatle okunduğunda, âlimi olsun sadece okuryazar insanlar olsun herkesin hissesini alacalını duyuran Kitab. Kısaca nasıl bir Kitab olduğunu tanıtmaya çalıştığım, okuyanların çok daha fazlasını bulacakları bu kitab, Yüce kitabımız Kur’an.
Kur’an’da, insan için, insanı tanıtan ve yol gösteren pek çok ayet vardır, bunlardan tadımlık ayetleri buraya almak istiyorum…
Ayetler :
“Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sabır ve namazla Allah’a sığınıp yardım isteyin. Rablerine dönecek ve kavuşacaklarını umanlar ve huşu duyanlardan başkasına namaz elbette ağır gelir…” Bakara suresi 43, 45 ve 46. Ayetler.
“Ey inanmış akıl sahipleri! Allah’tan sakının, Allah size Kur’an’ı indirmiştir İnanıp yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah’a inanır ve yararlı işler işlerse Allah onu içinde temelli kalacağı cennete koyar.” Talak Suresi 10.-11. ayetler.
“Ey inanalar! Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Allah muhakkak ki, sabredenlerle beraberdir.” Bakara suresi 153. ayet.
“Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size vermiştir. Allah’ın nimetlerini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan, pek zalim ve çok nankördür.” İbrâhîm suresi 34. ayet.
“Kim bir iyilik getirirse ona daha güzeli verilir. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler ancak, yaptıkları kadar ceza görürler.” Kasas suresi 84. ayet..
“İnsanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere karşı durulmalıdır.” Şûrâ suresi 42. ayet.
“Allah, insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.” Yûnus suresi 44. ayet.
“İnsana bir zorluk gelince yan yatarken, oturur veya ayaktayken, Bize yalvarıp yakarır. Biz darlığı giderince, başına gelen darlıktan ötürü, Bize hiç yalvarmamışa döner.” Yûnus suresi 12. ayet.
“Ey Muhammed! De ki: İbadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin.” Furkan suresi 77. ayet.
“İnsan, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun zaman geçmemiş midir? Biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan için, onu gören, işiten yaptık.” İnsan suresi 1. ve 2. ayetler.
“Muhakkak ki, sizi biraz korku açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele.” Bakara suresi 155. ayet.
“Evlerinize girdiğinizde kendinize, ailenize Allah katından bereket esenlik ve güzellik dileyerek selam verin. Allah, size düşünesiniz diye ayetlerini böyle açıklar.” Nûr suresi 61. ayet.
Kur’an’da, aklını kullanan bir kavim, kişi ya da millet için ayetler, bilgiler, göstergeler ve ibretler vardır. Bu ifadeler Kur’an’ın pek çok ayetinin içerisinde yer alır.
Kur’an’dan seçtiğim bazı ayetleri okudunuz. Tadımlık dediğim bu ayetlerden tat aldığınızı umarım. İştah ile Kur’an meali okuyunuz. Allah’ı Kur’an’ı, Efendimiz Hz. Muhammed’i ve insanı tanıyınız. Kendinizi, ahireti ve dünyanızı kaynağından öğreniniz.
Gayret sizden, güzel bir anlayış vermek sonsuz merhamet sahibi Yüce Rabbimizdendir. Kur’an meali okuyalım ve ders alalım diye dua ederim...
 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
hüseyin 3 yıl önce

süper birşey yahu

Misafir Avatar
lele lili @hüseyin 3 yıl önce

tabiside sen supperrrr olcak deyilsin ya salakkkkk

Misafir Avatar
ayse nur 3 yıl önce

güzelmiş faydalı bir site :)

Misafir Avatar
melek eren @hüseyin 3 yıl önce

hepsi çok doğruve süper

Misafir Avatar
adsız @hüseyin 3 yıl önce

benim bu ayetlerin hepsi kılasik sınavda soru olarak çıkacak

Misafir Avatar
kanka naber 3 yıl önce

harika bir site..........

Misafir Avatar
seda @kanka naber 3 yıl önce

bencede güzel

Misafir Avatar
şşiş 3 yıl önce

iğşçllmjh.ş,ygokı.ü,,lilpşşpği,şişip

banner670

banner676

banner684