banner765
banner779

Türk Kültür Varlıkları Envanteri: NİĞDE

"Türk Kültür Varlıkları Envanteri: NİĞDE" isimli eser yayımlandı. Mustafa Eryaman haberdar etti...

Türk Kültür Varlıkları Envanteri: NİĞDE

banner794
 "Türk Kültür Varlıkları Envanteri: NİĞDE" isimli eser yayımlandı.

Mustafa Eryaman haberdar etti...


Türk Kültür Varlıkları Envanteri: NİĞDE

 

Prof.Dr. Mehmet ÖZKARCI (Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Sanat Tarihi, Arkeolog,) tarafından uzun soluklu bir çalışma neticesinde,  İlimiz merkez ilçesi dâhil olmak üzere, merkez ilçeye bağlı kasaba ve köylerinde bulunan kültür varlıklarımızın yanında ilimize bağlı ilçe merkezleri, ilçelere bağlı belde ve köylerinde bulunan ve büyük oranda da varlığından haberdar olmadığımız Türk-İslam dönemlerine ait kültür varlıklarımızın yer aldığı iki ciltlik esere kavuşmuş bulunmaktayız. Türk Tarih Kurumu’nca basımı gerçekleştirilen ve akademik bir çalışmanın ürünü olan iki ciltlik Türk Kültür Varlıkları Envanteri 51: NİĞDE I-IIisimli kitap ile artık ilimizde bulunmakta olan Türk-İslam dönemlerine ait eserlere ilişkin belge ve bilgilere bu şahane yapıt sayesinde kolayca ulaşılmış olunacaktır.


İlimize kazandırmış olduğu bu eşsiz iki ciltlik kitabın yazarı olan Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI hocamı yıllar öncesinde bu kitaba yönelik arazi çalışmaları sayesinde kendisini şahsen tanımış oldum. Şahsını tanımanın yanında kendisinin Niğdeli olmamasına rağmen Niğde’ye olan sevgisini her zaman dile getirmiştir. İlimize beslemekte olduğu derin sevgiyi; ilimize, ilimiz kültür dünyasına kazandırmış olduğu iki ölümsüz eser ile en iyi şekilde göstermiş olmaktadır. Şahsım ve üyesi olduğum Yazarlar ve Sanatçılar Birliği (YAZSANBİR) adına ilimize kazandırmış olduğu bu eşsiz eser için saygıdeğer hocama sonsuz şükranlarımı sunmayı borç bilmekteyim. Önümüzdeki günlerde ilimize de gelecek olan hocamız Prof.Dr. Mehmet ÖZKARCI’ya(Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Sanat Tarihi, Arkeolog)  ilişkin kısaca özgeçmişi yanında eserleri ve ilimize kazandırmış olduğu iki ciltlik kitaba yönelik özet bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Prof.Dr. Mehmet ÖZKARCI (Özgeçmiş) :

1959 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu.

İlkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini memleketinde yaptı.

1983'te Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu.

Aralık 1983-Ocak 1985 tarihleri arasında Sanat Tarihi öğretmeni olarak Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nde görev yaptı.

Şubat 1985'te, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin "Türk-İslam Mimarîsi" Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak girdi.

1987 yılında "Gaziantep İl Merkezinde Bulunan Hanlar" isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı.

30.01.1992 tarihinde "Candaroğulları Beyliği Mimarî Eserleri" adlı teziyle "Doktor" unvanını aldı.

04. 10. 1996'da "Sanat Tarihi" Bilim Dalı'ndan "Doçent" payesini alarak,

03.02.1997'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne atandı. 14.02.2002 tarihinde ise "Profesör" oldu.

Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

 

ESERLERİ:

 

Tez

·         Yüksek Lisans Tezi: ÖZKARCI, Mehmet, Gaziantep İl Merkezinde Bulunana Hanlar, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1987.

·         ÖZKARCI, M., Candaroğulları Beyliği Mimarî Eserleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992.

 

Makaleler

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Eski Türkçede Kullanılan Dokuma ve Giyim Terimleri”, Atatürk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XIII (1995), s. 289–344.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Eski Türkçede Kullanılan Sanatkâr Terimleri”, Atatürk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XII (1993), s. 432–451.

·         ÖZKARCI, Mehmet - BAYBURTLUOĞLU, Zafer, “Erzurum’da Az Bilinen Bir Köşk ve Namazgâh”, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, XX (1992), s. 257–291.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Eski Türkçede Kullanılan Mimarî Terimler”, Atatürk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, IX (1990), s. 369–394; X (1991), s. 298–323.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Niğde-Bor’da Eratnaoğulları’na Ait İki Kitabe”, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, II (1996), s. 105–114

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Gaziantep Lala Mustafa Paşa Külliyesi”, Vakıflar Dergisi, XXV (1995), s. 39–66

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Gaziantep’te Dört Han”, Vakıflar Dergisi, XXVI (1997), s. 275–312.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Gaziantep Tuz Hanı”, Atatürk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XIII (1997), s. 195–208.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Niğde - Bor Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi”, Belleten, LXIII/236 (1999), s. 95–122, Levha: 32.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Gaziantep Elbeyli Hanı”, Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan: Gaziantep, Editör: Y. Küçükdağ, Gaziantep Üniversitesi Yayınları, Gaziantep, 1999, s. 311–326.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Sinop’ta Candaroğulları Beyliği Dönemi Sandukaları”, Prof. Dr. Zafer BAYBURTLUOĞLU Armağanı, -Sanat Yazıları-, Editörler: M. Denktaş – Y. Özbek, Kayseri, 2001, s. 435–461.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Elbistan Ümmet (Himmet ) Baba Külliyesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, I (2004), s. 41–64.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Kahramanmaraş’ta İnşa Edilen Zaviyeler”, Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM’A Armağan Kitabı, (Baskıda).

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Kahramanmaraş’ta Günümüze Gelmeyen Eğitim Kurumları”, Sanat Tarihi Araştırmaları: Prof. Dr. Haşim KARPUZ’a Armağan, Editör: M. Denktaş – O. Eravşar, Konya, 2007, s. 325–339.

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Elbistan'da Günümüze Gelmeyen Türk Mimarî Eserleri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, VI (2005), s. 1-16.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Niğde (Mimarî)” mad., Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XXXIII, İstanbul, 2007, s. 95-98.

 

Bildiriler

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Kahramanmaraş'ta Osmanlı Dönemi Ticaret Yapılarının Türk Mimârisindeki Yeri ve Önemi", XIII. Türk Tarih Kongresi (4-8 Ekim 1999-Ankara), III, Ankara, 2002, s.1213-1232, Levha:32.

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Afşin Eshab-ı Kehf Ribatı ve Medresesi", I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, -Bildiriler (11-13 Ekim 2000 - Konya)-, II, Konya, 2001, s. 153-170, 537-552.

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Niğde'de Türk Mimarî Eserlerindeki Figürlü Kabartmalar", V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, -Bildiriler (19-20 Nisan 2001 - Ankara)- Ankara, 2001, s. 395-418.

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Kahramanmaraş'ta Beylikler ve Osmanlılar Dönemine Ait İki Hamam", IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu, - Bildiriler (24 - 27 Nisan, 2000 - Van)-, Van, 2000, s. 174-193.

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Gaziantep'de Üç Han", Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, -Bildiriler (22 Ekim 1999 - Gaziantep)-, Gaziantep, 2000, s. 243-268.

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Niğde-Bor'da Karamanoğulları Beyliği Mimarî Eserleri", VI. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, -Bildiriler (16-17 Mayıs 1996 – Konya)-, Konya, 1997, s. 171-225.

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Gaziantep Hanlarının Türk Mimarîsindeki Yeri ve Önemi", XV. Vakıf Haftası Semineri (1-2 Aralık 1997-Ankara), (Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak).

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Niğde-Fertek'te Osmanlı Dönemi Mimarî Eserleri ve Türk Mimarîsindeki Yeri", XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 9-13 Eylül 2002), Kongreye Sunulan Bildiriler, II/ 2, Ankara, 2005, s. 1233-1248 (8 Çizim, 41 Fotoğraf).

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Kahramanmaraş - Afşin'de Anadolu Selçuklu Hanları", X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı ve Sonuçları Sempozyumu -Prof. Dr. H.Örcün Barışta'ya Armağan- (3-6 Mayıs 2006 - Ankara), (Baskıda).

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Kahramanmaraş'ta Kaybolmaya Başlayan Sanatlarımız: Köşgerlik ve Saraçlık", VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (27 Haziran - 1 Temmuz 2006 Gaziantep), (Baskıda).

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Kahramanmaraş - Nurhak'ta Anadolu Selçuklu Hanları", IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (21-23 Nisan 2005, Erzurum), Bildiriler, Erzurum, 2006, s. 369-378.

·         ÖZKARCI, Mehmet, "Elbistan'da Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri ve Türk Sanatındaki Yeri", XV. Türk Tarih Kongresi (11-15 Eylül 2006, Ankara), (Baskıda).

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Kahramanmaraş Şems Hatun (Hatuniye) Külliyesi”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, II, İstanbul, 2005, s. 797-810.

·         ÖZKARCI, Mehmet, “Niğde – Altunhisar Bayram Gazi Manzûmesi”, “XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal’a Armağan)”, (17-19 Ekim - İzmir), (Baskıda).

·         ÖZKARCI, Mehmet, "The Fortresses of Kahramanmaraş", 13th International Congress of Turkish Art (2-8 September 2007 - Budapest), (Baskıda).

 

Kitap

·         ÖZKARCI, Mehmet, Afyon-Çay’da Ebû’l-Mücühaid Yusuf Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996.

·         ÖZKARCI, Mehmet, Niğde’de Türk Mimarîsi, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Tarih Kurumu) Yayınları, Ankara, 2001.

·         ÖZKARCI, Mehmet, Niğde'de Türk Kültür Varlıkları (Kitap çalışması devam ediyor)

·         ÖZKARCI, Mehmet, Kahramanmaraş El Sanatları (Kitap çalışması devam ediyor)

·         ÖZKARCI, Mehmet, Türk Kültür Varlıkları Envanteri: Kahramanmaraş, I-II, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Tarih Kurumu) Yayınları, Ankara, 2007.

 

İlimiz Niğde’ye kazandırmış olduğu, Türk Tarih Kurumu tarafından basımı gerçekleştirilen iki ciltlik esere yönelik özet bilgiler:

 

Türk Kültür Varlıkları Envanteri 51: NİĞDE 
I-II. 2014.

Özet :

I. Cilt İçindekiler

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

NİĞDE’NİN COĞRAFÎ DURUMUXXI
NİĞDE’NİN KISA TARİHÇESİXXIII
NİĞDE’NİN FİZİKÎ DOKUSUXXIX
HARİTALAR XXXVII

I BÖLÜM
MEVCUT OLAN YAPILAR 1
MERKEZ İLÇE 3
A) KÜLLİYE 11
1 MURAT PAŞA KÜLLİYESİ 11
11 MURAT PAŞA CAMİİ 14
12 MURAT PAŞA TÜRBESİ 24
13 MURAT PAŞA HANI 31
14 MURAT PAŞA HAMAMI 36
15 MURAT PAŞA ÇEŞMESİ 42
B) CAMİLER VE MESCİTLER 47
1 ALÂEDDİN CAMİİ 47
2 BURHAN (TORUNOĞLU) MESCİDİ 79
3 CULLAZ MESCİDİ 86
4 ÇAYIR MESCİDİ 93
5 DÂRÜ’Z-ZİKR MESCİDİ 96
X NİĞDE’DE TÜRK KÜLTÜR VARLIKLARI
6 DIŞARI (ÇELEBİ HÜSAMETTİN) CAMİİ 106
7 DÖRT AYAK (KÜNKBAŞI) CAMİİ 119
8 ESKİCİLER MESCİDİ 127
9 FESLEĞEN (BAKKAL ALİ AĞA) CAMİİ 140
10 GAZİ OSMAN PAŞA CAMİİ 146
11 HANIM CAMİİ 152
12 KEMÂLİ ÜMMÎ MESCİDİ 163
13 KIBLE MESCİDİ 170
14 KIĞILI (PAZAR) CAMİİ 176
15 RAHMANİYE (ABDURRAHMAN PAŞA) CAMİİ 190
16 SIR ALİ CAMİİ 200
17 SUNGUR BEY CAMİİ 207
18 ŞAH MESCİDİ 256
19 TORBALI MESCİDİ 264
C) DERGÂH VE MEDRESE 266
1 ESEN BEY DERGÂHI 266
2 AK MEDRESE 274
D) TÜRBELER 304
1 DÖRT AYAK TÜRBESİ 304
2 ESEN BEY TÜRBESİ 308
3 GÜNDOĞDU TÜRBESİ 314
4 HÜDAVEND HATUN TÜRBESİ 326
5 KEMÂLİ ÜMMÎ TÜRBESİ 365
6 KESİKBAŞ TÜRBESİ 372
7 SIR ALİ TÜRBESİ 379
8 SUNGUR BEY TÜRBESİ 384
9 ŞAH SÜLEYMAN TÜRBESİ 396
10 ŞEREF ALİ TÜRBESİ 400
E) HAN 405
SARI HAN 405
F) BEDESTEN 410
SOKULLU MEHMET PAŞA BEDESTENİ 410
G) HAMAM 419
ÇARŞI HAMAMI 419
H) ÇAMAŞIRHÂNE 426
FESLEĞEN ÇAMAŞIRHÂNESİ 426
I) ÇEŞMELER 431
1 BABACAN ÇEŞMESİ 431
2 CULLAZ ÇEŞMESİ 434
3 ÇERÇİCİ ÇEŞMESİ 439
4 DÖRT AYAK ÇEŞMESİ 443
5 HARAP ÇEŞME 447
6 HATIROĞLU ÇEŞMESİ 450
7 KAYMAKAM ÇEŞMESİ 454
8 KIBLE MESCİDİ ÇEŞMESİ 458
9 MÜHÜRCÜ ÇEŞMESİ 461
10 NALBANTLAR ÇEŞMESİ 465
11 SIR ALİ ÇEŞMESİ 469
İ) SAAT KULESİ 473
NİĞDE SAAT KULESİ 473
J) KALE 478
NİĞDE KALESİ 478
MERKEZ İLÇE’YE BAĞLI KASABA VE KÖYLERDEKİ YAPILAR 497
A) CAMİLER 501
1 AŞLAMA KÖYÜ CAMİİ 501
2 DİKİLİTAŞ KASABASI – AŞAĞI CAMİİ 509
3 DÜNDARLI KASABASI - AŞAĞI CAMİİ (CAMİ-İ KEBİR) 515
4 EDİKLİ KASABASI - MERKEZ CAMİİ 521
5 ELMALI KASABASI – MERKEZ (HACI YAHYA) CAMİİ 529
6 FERTEK KASABASI - ÖMER AĞA CAMİİ 541
7 FESLEĞEN KÖYÜ – ESKİ CAMİİ 554
8 GÜLLÜCE KÖYÜ - ESKİ CAMİİ 560
9 GÜMÜŞLER KASABASI – DEĞİRMENARDI CAMİİ 564
10 GÜMÜŞLER KASABASI – TEKKE CAMİİ 570
11 KARATLI KASABASI CAMİİ 576
12 KAYIRLI KASABASI – ESKİ (SAY) CAMİİ 583
13 KIRKPINAR KÖYÜ - ESKİ CAMİİ 589
14 KOYUNLU KASABASI – YUSUF EFENDİ (AŞAĞI-GÖLEĞAN) CAMİİ 594
XII NİĞDE’DE TÜRK KÜLTÜR VARLIKLARI
15 KÖMÜRCÜ KÖYÜ – ESKİ CAMİİ 601
16 NAR KÖYÜ CAMİİ 606
17 PINARCIK (GERMEĞEN) KÖYÜ – ESKİ CAMİİ 611
18 TAŞLICA KÖYÜ CAMİİ 619
19 YAYLAYOLU KÖYÜ CAMİİ 627
20 YEŞİLOVA (KİÇAĞAÇ) KÖYÜ – ESKİ CAMİİ 633
B) MEKTEP 640
PINARCIK (GERMEĞEN) KÖYÜ MEKTEBİ 640
C) TÜRBELER 644
1 DEĞİRMENLİ KASABASI – HİKMET BABA TÜRBESİ 644
2 ELMALI KASABASI – ÇOMAK DEDE TÜRBESİ 649
3 GÜLLÜCE KÖYÜ – ŞEYH İBRAHİM KÜMBETİ 653
4 GÜLLÜCE KÖYÜ – ŞEYH İBRAHİM TEKKESİ’NİN TÜRBESİ 665
5 KOYUNLU KASABASI – KOYUNLU TÜRBESİ 672
D) HAMAMLAR 677
1 FERTEK KASABASI HAMAMI 677
2 HAMAMLI KÖYÜ HAMAMI 688
3 YEŞİLBURÇ KÖYÜ HAMAMI 695
E) ÇAMAŞIRHÂNE 703
FESLEĞEN KÖYÜ ÇAMAŞIRHÂNESİ 703
F) ÇEŞMELER 709
1 DİKİLİTAŞ KASABASI – AŞAĞI ÇEŞME 709
2 DİKİLİTAŞ KASABASI – YUKARI ÇEŞME 712
3 ELMALI KASABASI – MERKEZ ÇEŞMESİ 716
4 FERTEK KASABASI - AŞAĞI ÇAY ÇEŞMESİ 719
5 FERTEK KASABASI - FATİH ÇEŞMESİ 722
6 FERTEK KASABASI - HACI OSMAN EFENDİ ÇEŞMESİ 727
7 FERTEK KASABASI - İMAMLAR ÇEŞMESİ 730
8 FERTEK KASABASI - ORTA PINAR ÇEŞMESİ 732
9 FESLEĞEN KÖYÜ – ESKİ ÇEŞME 735
10 GÜMÜŞLER KASABASI – TEKKE ÇEŞMESİ 739
11 HİMMETLİ KÖYÜ - HAYRAT ÇEŞMESİ 742
12 KUMLUCA KÖYÜ – ESKİ ARAVAN ÇEŞMESİ 745
13 NAR KÖYÜ ÇEŞMESİ 748
14 PINARCIK (GERMEĞEN) KÖYÜ – BUZ PINARI ÇEŞMESİ 751
15 YAYLAYOLU KÖYÜ – AŞAĞI PINAR ÇEŞMESİ 755
16 YAYLAYOLU KÖYÜ – İSMAİL BEY (ISMA) ÇEŞMESİ 758
17 YEŞİLBURÇ KÖYÜ – ESKİ ÇEŞME 761
G) KÖPRÜ 764
HACI ABDULLAH KASABASI - HACI ABDULLAH (AMELE) KÖPRÜSÜ 764II. Cilt İçindekiler


ALTUNHİSAR İLÇESİ 769
A) MANZÛME 773
1. BAYRAM GAZİ MANZÛMESİ 773
1.1. BAYRAM GAZİ NAMAZGÂHI 776
1.2. BAYRAM GAZİ TÜRBESİ. 780
1.3. BAYRAM GAZİ CAMİİ. 784
B) CAMİLER 791
1. KARAMAN CAMİİ 791
2. KURŞUNLU CAMİİ. 801
3. TAHTALI CAMİİ 807
4. TÜMSEK CAMİİ 813
C) TÜRBE 821
ŞEYH GÜZEL TÜRBESİ. 821
D) HAN 828
KINIK (SIRAÇAKIL) HANI 828
E) ÇEŞMELER. 834
1. KARAMAN ÇEŞMESİ. 834
2. TÜMSEK ÇEŞMESİ. 837
F) KÖPRÜ. 840
HANÖNÜ (KINIK) KÖPRÜSÜ. 840
ALTUNHİSAR İLÇESİ’NE BAĞLI KASABA VE KÖYLERDEKİ YAPILAR 845
A) KÜLLİYE. 847
1. ULUKIŞLA KASABASI – SEYYİD ALİ AĞA KÜLLİYESİ. 847
1.1. ULUKIŞLA KASABASI – SEYYİD ALİ AĞA CAMİİ. 849
1.2. ULUKIŞLA KASABASI – SEYYİD ALİ AĞA MEKTEBİ. 856
1.3. ULUKIŞLA KASABASI – SEYYİD ALİ AĞA ÇEŞMESİ 861
B) CAMİLER 864
1. ULUKIŞLA KASABASI – ŞAFAK CAMİİ. 864
2. YAKACIK KASABASI – AĞA (MERKEZ) CAMİİ. 871
3. YEŞİLYURT KASABASI – KALE CAMİİ. 878
4. YEŞİLYURT KASABASI – KÖŞK CAMİİ. 884
C) TÜRBELER. 889
1. ULUÖREN KÖYÜ TÜRBESİ 889
2. YEŞİLYURT KASABASI – ŞEYH İLYAS TÜRBESİ. 894
D) ÇEŞME. 898
YAKACIK KASABASI – AĞA ÇEŞMESİ 898
BOR İLÇESİ 903
A) KÜLLİYE. 909
1. SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ 909
1.1. SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ 915
1.2. SOKULLU MEHMET PAŞA BEDESTENİ VE ARASTASI. 929
1.3. SOKULLU MEHMET PAŞA (YENİ) HAMAMI. 940
B) CAMİLER 953
1. ABDÜLLATİF CAMİİ 953
2. ALÂEDDİN (ULU) CAMİİ 964
3. ARAP MEHMET (CULLAH) CAMİİ 980
4. BAL HASAN (HACI PÎR AHMET) CAMİİ 988
5. BALKIZ CAMİİ 993
6. ÇAYIRLI (HACI MAHMUT) CAMİİ 998
7. DAMBULCA CAMİİ 1007
8. ESKİ DABAKHÂNE CAMİİ. 1013
9. HACI DURMUŞ AĞA (DUTLU) CAMİİ 1021
10. HACI MUHSİN (SARI) CAMİİ. 1027
11. HACI VELİ (ESKİ MEZAR) CAMİİ. 1034
12. İLALDI (ABDURRAHMAN PAŞA) CAMİİ. 1040
13. İSA AĞA (KÜLHAN) CAMİİ. 1048
14. KARABİBER MESCİDİ. 1055
15. KARACA İBRAHİM EFENDİ CAMİİ 1061
16. KARAKAYA (İLYAS FAKİH) CAMİİ. 1068
17. KAYABAŞI CAMİİ. 1076
18. KÖR İSMAİL CAMİİ 1082
19. KÜTÜKLÜ (HACI İSMAİL) CAMİİ. 1092
20. ORTA MAHALLE (RECEP AĞA) CAMİİ. 1099
21. ÖKSÜZOĞLU CAMİİ 1106
22. ŞEYH İLYAS (KALE) CAMİİ.1111
C) TÜRBE 1123
SARI SALTUK TÜRBESİ 1123
D) HAMAM. 1132
ESKİ HAMAM 1132
E) ÇEŞMELER. 1148
1. ABDÜLLATİF CAMİİ ÇEŞMELERİ. 1148
2. AVANOĞLU ÇEŞMESİ 1154
3. ÇAYIRLI ÇEŞMESİ 1158
4. DAMBULCA ÇEŞMESİ. 1163
5. DERGÂH ÇEŞMESİ. 1166
6. DİNK ÇEŞMESİ 1170
7. ESKİ DABAKHÂNE ÇEŞMESİ 1174
8. HACI HÜSEYİN KÂMİL ÇEŞMESİ. 1178
9. HACI MUSTAFA ÇEŞMESİ 1183
10. HARIM ÇEŞMESİ 1187
11. KEMER ÇEŞMESİ 1192
12. MİRLİVÂ MEHMET PAŞA (KÜLHAN) ÇEŞMESİ. 1196
13. NİŞANCIBAŞI MEHMET EMİN RECAİ EFENDİ (BALPINARI) ÇEŞMESİ 1200
14. ŞEYH İLYAS (KALE) ÇEŞMESİ. 1205
15. URAS ÇEŞMESİ. 1209
16. YUNAK ÇEŞMESİ. 1214
BOR İLÇESİ’NE BAĞLI KASABA VE KÖYLERDEKİ YAPILAR. 1217
A) CAMİLER 1219
1. ÇUKURKUYU KASABASI – BEKTİK CAMİİ. 1219
2. ÇUKURKUYU KASABASI – HAMZALI CAMİİ 1225
3. KEMERHİSAR KASABASI - AĞA CAMİİ 1232
4. KEMERHİSAR KASABASI – SİNAN BEY CAMİİ. 1235
B) HAN. 1246
ÇUKURKUYU KASABASI - YER HAN 1246
XII NİĞDE’DE TÜRK KÜLTÜR VARLIKLARI
C) ÇAMAŞIRHÂNE. 1252
GÖKBEZ KÖYÜ ÇAMAŞIRHÂNESİ. 1252
D) SU MAHZENİ 1258
ÇUKURKUYU KASABASI – SU MAHZENİ 1258
E) ÇEŞMELER. 1264
1. GÖKBEZ KÖYÜ – ATPINARI ÇEŞMESİ. 1264
2. GÖKBEZ KÖYÜ – GÖZLÜPINAR ÇEŞMESİ. 1268
ÇAMARDI İLÇESİ 1273
1. ESKİ CAMİİ 1276
ÇAMARDI İLÇESİ’NE BAĞLI KASABA VE KÖYLERDEKİ YAPILAR 1283
A) CAMİLER 1285
1. BADEMDERE KASABASI - BOĞAZİÇİ CAMİİ 1285
2. KAVLAKTEPE KÖYÜ CAMİİ 1289
B) TÜRBE 1294
AKKIZANA TÜRBESİ. 1294
C) ÇEŞME. 1300
KAVLAKTEPE KÖYÜ ÇEŞMESİ. 1300
D) KÖPRÜ. 1303
İKİGÖZ KÖPRÜSÜ 1303
ÇİFTLİK İLÇESİ. 1307
A) CAMİLER 1310
1. ASMASIZ KÖYÜ - ESKİ CAMİİ 1310
2. AZATLI KASABASI - AŞAĞI CAMİİ 1316
3. BOZKÖY KASABASI - ESKİ CAMİİ. 1321
4. ÇARDAK KÖYÜ - ESKİ CAMİİ. 1327
5. KİTRELİ KASABASI - ULU CAMİİ. 1332
6. KULA KÖYÜ – ESKİ CAMİİ 1338
7. OVALIBAĞ KÖYÜ – ESKİ CAMİİ. 1343
B) ÇAMAŞIRHÂNE. 1348
OVALIBAĞ KÖYÜ ÇAMAŞIRHÂNESİ 1348
C) KÖPRÜ. 1353
ÇARDAK KÖYÜ KÖPRÜSÜ 1353
ULUKIŞLA İLÇESİ 1359
A) KÜLLİYE. 1363
1. ÖKÜZ MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ 1363
1.1. ÖKÜZ MEHMET PAŞA CAMİİ. 1380
1.2. ÖKÜZ MEHMET PAŞA KERVANSARAYI. 1397
1.3. ÖKÜZ MEHMET PAŞA ARASTASI 1427
1.4. ÖKÜZ MEHMET PAŞA HAMAMI 1445
B) CAMİLER 1459
1. AK CAMİİ. 1459
2. CAMİ-İ KEBİR (ULU CAMİİ). 1466
C) ÇEŞME. 1472
ALPAGUT ÇEŞMESİ. 1472ULUKIŞLA İLÇESİ’NE BAĞLI KASABA VE KÖYLERDEKİ YAPILAR. 1477

A) CAMİLER 1479
1. EMİNLİK KÖYÜ CAMİİ. 1479
2. GEDELLİ KÖYÜ CAMİİ. 1486
B) TÜRBE 1493
ŞEYH ÖMERLİ KÖYÜ - ŞEYH ÖMER TÜRBESİ 1493
C) HANLAR 1500
1. KAMEREDDİN HANI 1500
2. MARAŞ (KARTAL HASAN) HANI 1508
D) ÇEŞMELER. 1514
1. ALİ HOCA KÖYÜ ÇEŞMESİ 1514
2. BAŞMAKCI KÖYÜ ÇEŞMESİ 1516
3. EMİNLİK KÖYÜ ÇEŞMESİ 1519
4. GEDELLİ KÖYÜ ÇEŞMESİ 1522
5. HÜSNİYE KÖYÜ - ÇOLAK HÜSEYİN ÇEŞMESİ 1524
6. HÜSNİYE KÖYÜ - MEVLÜT HOCA ÇEŞMESİ. 1527
7. İMRAHOR KÖYÜ ÇEŞMESİ 1530
8. YENİ YILDIZ KASABASI - AŞAĞI ÇEŞME. 1533
9. YENİ YILDIZ KASABASI - YUKARI ÇEŞME 1535
XIV NİĞDE’DE TÜRK KÜLTÜR VARLIKLARI
E) KÖPRÜLER. 1537
1. ÇİFTEHAN KASABASI - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ 1537
2. EMİRLER KÖYÜ - KÖYBOĞAZI KÖPRÜSÜ. 1541
3. TABAKLI KÖYÜ - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ. 1544
II. BÖLÜM
NİĞDE’DE GÜNÜMÜZE GELMEYEN YAPILAR. 1549
MERKEZ İLÇE 1551
A- NİĞDE MÜZESİ’NDE TÜRK DÖNEMİNE AİT KİTABELER. 1551
B- CAMİLER VE MESCİTLER  1557
C- MEDRESE VE MEKTEPLER . 1562
D- ZÂVİYELER  1563
E- TÜRBE . 1563
F- HANLAR . 1564
G- ÇARŞILAR . 1564
H- HAMAM  1564
I- ÇEŞME . 1565
ALTUNHİSAR İLÇESİ 1565
CAMİLER VE MESCİTLER 1565
BOR İLÇESİ. 1565
A- CAMİLER VE MESCİTLER 1565
B- MEDRESE VE MEKTEPLER  1570
C- TEKKE VE ZÂVİYELER . 1571
D- TÜRBE . 1572
E- HANLAR . 1572
F- ÇARŞILAR  1573
G- KALE . 1573
ULUKIŞLA İLÇESİ. 1573
A- CAMİ . 1573
B- ZÂVİYELER . 1574
C- HANLAR 1574
BİBLİYOGRAFYA. 1575
DİZİN. 1593


ISBN :
978-975-16-2884-8(tk.)
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2014
Dili :
Türkçe

Kaynakça:
Türk Tarih Kurumu  
http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=1160

 

Mustafa Eryaman 


Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması kesinlikle yasaktır... Hukuki işlem yapılır...
banner697

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hb - 4 yıl önce
Allah razı olsun. Eseri nereden temin edebiliriz