Sürücü Belgeleri Değişiyor

Yeni tip sürücü belgeleri 01/01/2016 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak.

GÜNCEL 25.12.2015, 21:04 25.12.2015, 21:07 nigdehaber
2767
Sürücü Belgeleri Değişiyor
banner830
 ASBİS( Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması) Projesi kapsamında hazırlanan yeni tip sürücü belgeleri 01/01/2016 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak.

01/01/2016-31/12/2020 tarihleri arasında tüm sürücü belgeleri uluslararası standartlara uygun olarak  yenilecek.

Bu konuda yapılan açıklama da; “Karayolu Trafiği Konvansiyonunu Uygun Bulma Kanunu” 25/04/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir. Konvansiyona katılmamızın kararlaştırıldığı 25/06/2012 tarih ve 2012/3346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08/08/2012 tarihli ve 28378 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konvansiyona üye ülke olarak katılmamız ise 22/01/2013 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından onaylanarak 23/01/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

           
12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun sürücü belgelerine ilişkin maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile sürücü belgesi sınıfları, geçerlilik süreleri, sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartları ile aday sürücülük uygulamasının yönetmelikte belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 01/01/2016 olarak belirlenmiştir.
 
01.01.2016 tarihi itibari ile Sürücü Belgelerinde yapılacak değişikler genel hatları ile aşağıda açıklanmıştır. Belirtilen maddeler halen taslak halinde olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 
01.01.2016 DAN İTİBAREN YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNANLAR
 
1-      01.01.2016 tarihinden itibaren Eski Tip Sürücü Belgesi basımı yapılmayacaktır. Tescil Birimlerinde alınan müracaatlara istinaden Yeni Tip Sürücü Belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan kart basım merkezlerince Taşra Teşkilatında alınan müracaatlar esas alınarak basımı yapıldıktan sonra şahısların adreslerine veya müracaat esnasında belirttikleri adreslere posta yolu ile gönderilecektir.
 
2-      Eski tip sürücü belgelerinin (zayi olanlar dahil) değiştirme işlemleri 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanacak olup, bu değiştirme işlemleri sırasında harç alınmayacaktır. İşlemlerden 13 TL değerli kağıt bedeli ile 2 TL sürücü belgesi hizmet bedeli yatırıldığına dair belge alınacaktır. Ancak sınıf ekleme işlemlerinde içinde bulunulan yılın harç ve değerli kağıt bedeli maliye tarafından belirlenen rakam üzerinden işlem yapılacaktır.
 
3-      Sürücü belgesi teslim edilinceye kadar ki sürede vatandaşların mağdur olmamaları adına sürücü belgesi yerine geçen ve 15 gün süre ile geçerli geçici belge ( Ek-50 Belgesi ) verilecektir.   Sürücü belgesi teslim alındığında bu belge geçersiz sayılacaktır.
 
4-      Belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak, ilgililerin başvuruları halinde, sürücü belgesi alma şartlarını taşıyanların (sağlık raporu, sabıka kaydı v.s.) gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgeleri verilir. Sürücü belgeleri çeşitli nedenlerle geri alınmış olanlar ile mücbir sebeplerle sürücü belgelerini bu madde kapsamında belirlenen sürelerde değiştirmeyenlerden belgelerinin değiştirilmesi sırasında harç alınmaz. (KTY geçici madde 10)
5-      Sürücü belgesi belirtmiş olduğu ikamet adresine teslim edilemediği durumlarda; Sürücü belgesi dağıtım merkezinde belirli bir süre bekledikten sonra Müracaatı alan Trafik kuruluşuna iade edilecektir. Müracaat             eden veya kanuni vekili (noterden) sürücü belgesi kartını teslim alabilecektir.
 
6-      Eski tip sürücü belgelerinde yenileme zorunluluğu bulunmamaktaydı. olmadığı Ancak 01.01.2016 tarihinden sonra gelecek sistemde alınan sürücü belgeleri sınıfına göre 5 veya 10 senede bir değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sürücü belgesi yenileme işlemleri esnasında müracaatçıların doktor raporu almaları zorunlu olacaktır.
 
7-      Eski tip sürücü belgesi sınıfları içerisinde yer alan H sınıfı sürücü belgesi yeni düzenleme ile kaldırılmıştır. H sınıfı sürücü belgesi alacak vatandaşlarımız için A ve B sınıfı sürücü belgesi düzenlemesi yapılacaktır. Düzenleme ile A veya B sınıfı sürücü belgesi alacak vatandaşlarımızın ibraz edecekleri Doktor raporlarında yer alan kısıtlayıcı unsurlar genel müdürlükçe belirlenen kodlarda karşılığı olan sayılarla ifade edilecektir.
 
8-      01.01.2016 tarihinden sonra Yeni tip sürücü belgesi almak için trafik tescil kuruluşlarımıza gelen müracaatçıların sürücü belge harç ve değerli kağıt bedelleri, Maliye Bakanlığına bağlı veznelere veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan banka şubelerine ödenebilecektir.
 
9-   Aday sürücülük uygulaması; 01/01/2016 tarihinden itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecektir. Aday sürücülüğe dair sürücü belgesinin üzerinde ayrıca herhangi bir ibare yer almayacaktır. Bu nedenle, iki (2) yıllık aday sürücülük süresi sonunda sürücü belgesinin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır.(Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek Madde 3’de detayları açıklanmıştır)
 
10-  Yeni tip sürücü belgesi verilmeye başlanmasıyla birlikte Sürücü belgesi sicil numaraları merkezi olarak il/ilçe trafik tescil kuruluşlarının en son verdikleri sicil numarasından devam etmek üzere sistem tarafından verilecektir.
 
11-  Daha önceden Emniyet Müdürlüğünde idari işlemler için müracaat ederek parmak izleri alınan vatandaşların yeniden parmak izi alınmayacak ancak parmak izi doğrulama işlemi yapılacaktır. Daha önce parmak izi vermeyen müracaat sahiplerinin parmak izleri alınacaktır. Parmak izi alma ve doğrulama işlemleri Trafik Tescil Şube Müdürlüğümüzce yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI VE KULLANABİLECEKLERİ ARAÇLAR
 
 
ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNDEKİ KARŞILIKLARI
 
 
ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ
SINIFLARI KARŞILIĞI
A1
M ve A1
A2
M, A1, A2, A ve B1
B
M, B1, B, D1 ve F
C
M, B1, B, D1, C1, C ve F
D
M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1E ve F
E (28.04.1997 ÖNCE)
M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE ve F
E (28.04.1997 SONRA)
M, B1, B, BE, C1, C, D1, D ve F
F
M ve F
G
M ve G
H
Engel durumuna göre A veya B
 
 
 
ESKİ SÜRÜCÜ BELGESİNİ ZAYİİDEN VEYA YENİLEMELE NEDENİ İLE YENİ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRME ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1- Sağlık Raporu ( Aile Hekimliği veya herhangi bir sağlık kuruluşu )
2-  Biyometrik Fotoğraf
3-  Nüfus Cüzdanı veya Pasaport aslı ve fotokopisi ( Avukatlar için Avukatlık Belgesi Aslı ve Fotokopisi )
4-  Maliye veya Banka Dekontu ( 2015 yılı için 15 TL (13 TL si Kart bedeli, 2 TL si Polis Vakfına))
 
01.01.2016 DAN ÖNCE SÜRÜCÜ SERTİFİKASINI HAKETMİŞ OLUP YENİ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER
1-  Kurslardan alınan sürücü sertifika dosyası
2-  Biyometrik Fotoğraf
3-  Maliyeye veya Banka dekontu ( Sürücü belgesi kart bedeli + Maliye harcı)
5-      İşlem Hizmet bedeli dekontu (Polis Vakfına)
 
SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVU SİSTEMİ
Sürücü Belgesi Randevu Sistemi 01/01/2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün egm.gov.tr internet adresinde kullanıma açılacaktır.
 
1-      Yurtdışına çıkacağını belgelendirenlerde sürücü belgesi işlemlerinde öncelik tanınacaktır.
2-      Yeni tip sürücü belgesi almak, değiştirmek ve yenilemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabilecektir.
3-      Müracaatların kabulünde randevu saatlerine riayet edilecektir.
 
 YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ ÖRNEĞİ
 


 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
Yorumlar (1)
Akıllı kart 5 yıl önce
Akıllı kartın maliyeti Kişiselleştirilmiş olarak yaklaşık 0,80 dolar. Yani yeni bir gelir kaynağı
Son Yorumlar
Pazar fiyatlarını da görmüşler mi? Ne düşünüyorlar
imam hatipleri Tarım, gıda ve hayvancılıkta teknoloji liselerine çevirmek lazım 40 -50 yıllık imam vb atandı
Ne demek düzensiz göçmen. MUHACİRİN onlar(!)
Niğde belediye baskanı akrabalarını özel kalemden memur olarak alıp müdür yapmakla meşgul
Meydan açılmış oldu. En iyisi yeşil alan olması. Aslında Köroğlu iş hanı da yıkılsa geniş bir alan kazanılır.
19°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 09 Mayıs 2021
İmsak 03:54
Güneş 05:30
Öğle 12:43
İkindi 16:32
Akşam 19:46
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 33 67
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 34 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 33 52
9. Leeds United 35 50
10. Arsenal 34 49
11. Aston Villa 33 48
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 34 37
16. Southampton 34 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 35 75
3. Real Madrid 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Athletic Bilbao 35 46
9. Granada 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Levante 35 39
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 34 26

Gelişmelerden Haberdar Olun

@