NGC Başkanı Alpaslan Düzgün'den sert açıklamalar

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün'den sert açıklamalar.

GÜNCEL 05.06.2013, 17:50 05.06.2013, 18:00
1075
NGC Başkanı Alpaslan Düzgün'den sert açıklamalar
banner830

 Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün ; NGC Siyasetin, sermayenin, herhangi bir kişinin veya herhangi bir gazetenin tekelinde değildir” dedi.

 

“Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer."

 

 

Niğde Gazeteciler Cemiyeti ile ilgili son zamanlarda kamuoyunu yanıltıcı haberler ile gerçekler çarptırılarak bu olayın asıl sebepleri ve failleri bilinçli şekilde gizlenmeye çalışılmaktadır. Her zaman yasalar, tüzük, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkelerini rehber edindik.

 

 Bizler kurumsal olarak Niğde Gazeteciler Cemiyeti ile ilgili gelişmeleri sadece özet olarak aktarılmasının etik olacağı düşüncesindeydik. Ne yazık ki, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan NGC Başkanlığına gönderilen yazıdan, cemiyet içerisindeki gelişmelerle ilgili bireysel olarak yargıya yapılan başvuruyla ilgili üyelere ulaştırılan yanıltıcı belge ve bilgilere kadar, tamamen saptırmaca bir şekilde yaşadığımız süreci özetle kamu-oyuyla paylaşmak mecburiyet haline gelmiştir. Süreci zaman şeridi gibi kısaca gözden geçirelim.

 

Büyük ısrarlarla, tek liste olarak Genel Kurulla Cemiyet Başkanı yaptığımız  Ahmet ÖNCÜ ağabeyimiz çeşitli gerekçeler öne sürerek  genel kurulun evraklarının imzaları kurumadan istifa etmiştir, öne sürdüğü hiçbir somut gerekçe yoktur. Akabinde vekaleten Necmi Pişkin, usül ve yasalar gereği genel kurula götürmek üzere yönetim kurulu kararıyla başkan olmuş yaklaşık bir yıl-dan fazla bu görevi yürütmüştür. Genel Kurulla yönetim kurulu başkanlığı seçilmesi ilkesi dikkate alınarak, Olağanüstü kongre yapılmış tek liste ile Ali Osman SAYIN, başkanlığa seçilmiştir. Ali Osman SAYIN'ın başkanlığını ben teklif ettim yarışında herkes bir adım önde olmak için seferber olmuş. Bu sahte seferberlik kısa sürmüş, cemiyet başkanlığını kongresiz ara dönemlerde ele geçirenler ve başkanlık hırsları bitmeyenler, cemiyet içinde huzursuzluk tohumları atmaya başlamışlardır.

 

Çantacılık taahhüdünde bulunanlar bazı hedefleri çakışınca cemiyette bu çıkılmaz olaylar oluşmuştur. NGC Genel Sekreterinin iki defa yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından Necmi Pişkin hakkında oy birliği ile soruşturma  açılmış ve şu an birlikte hareket ettiği tüm yönetim kurulu üyeleri bu kararı onaylayıp imzalamışlardır, yasalar ve tüzük gereği cemiyetten atılması kesinleşen Necmi Pişkin ile birlikte olağanüstü kongre için noter belgesine imza koyarak hem hukuksuzluklarını, kural tanımazlarını, hem de çelişkilerini açıkça ortaya koymaktadırlar. Oysa Necmi Pişkin, TGF'ye aday olan başkan, şikayetçi genel sekreter, soruşturmacı başka bir yönetim kurulu üyemiz olmasına rağmen, kendince hedef seçtiği Başkan Vekiline 3 sayfalık bir tehdit mektubu göndermiş ve içeriğinde tümüyle soruşturmayı baskı altına almayı hedeflemiştir. Ayrıca bu soruşturmayı yürüten bazı yönetim kurulu üyeleriyle toplantı tertip etmiştir. Tüzükte açık olan bu fiilleri işlediği için NGC'den ihraç edilmiştir.

 

Bu ihraç kararıyla ilgili, TGF'ye sadece kısa bir bilgi yazısı yazılmış, bilgiler, mektup, e postalar ve süreç iletilmemiştir. İlgili kişi ile ilgili işlem yapılması vs talep edilmemiştir, fakat TGF cevabı yazıda yanıltıcı bir üslup kullanmıştır ve birileri bunu servis ederek, kamuoyunu yanıltmıştır. NGC, olarak yasalar ve tüzük çerçevesinde uygulamalar yaptık, kimlerin bunlara uyup uymadığını zaman süreci gösterecek. Bu ihraç kararın alındığı günkü yönetim kurulu toplantısında Ali Osman Sayın istifa etmiştir. Necmi Pişkin hakkında yargı da tehdit ve şantaj suçundan dava açılmıştır.

 

Türkiye Gazeteciler Federasyonu seçimleriyle ilgili şu an çarpıtıcı ifadede bulunanların bizzat kendilerinin yönetim kurulu kararı ve diğer kurullardan misafir olarak katılanların imzalarıyla ilke kararı alınmıştır. Bu karar, Niğde Gazeteciler Cemiyetinin TGF'de en üst şekilde başta yönetim kurulu olmak üzere temsil edilmesine dayalı bir ilke kararıdır ve 2 defa bu karar onaylanmıştır. Geçmiş dönemlerde federasyon seçimleriyle ilgili böyle bir karar alınmamış, delegeler kendi içlerinde karar almışlardır. Bu süreç çerçevesinde, 2 liste ile seçimler olacağı için Niğde'nin temsili için görüşmeler yapılmış, Niğ-de'nin yönetim Kurulunda temsili konusunda 4 delegeden NGC Başkanı ve Delege Ali Osman Sayın , Diğer Delegeler Genel Sekreter Yavuz Malkoç ve Başkan V. Süleyman Tuzcu birlikte hareket etme kararını teyit etmişler, NGC Başkan Yrd. ve Delege Necmi Pişkin hiçbir koşul öne sürmeden Atilla Sertel'in listesini destekle-yeceğini açıklamıştır. TGF Seçimlerinde; NGC Başkanı Ali Osman Sayın Nuri Kolaylı'nın listesinde yönetim kurulu adayı olarak, NGC Başkan Yrd. ve Delege Necmi Pişkin ise Atila Sertel'in denetim kurulu yedek liste-sinden seçimlere katılmıştır. Seçimleri birçok cemiyete evrakları eksik olduğu gerekçe gösterilip oy kullandırılmayarak, 8-10 farkla Atila Sertel ekibi seçimi kazanmıştır. Bu süreçlerde kimlerin imzalarının ve Niğde Gazeteciler Cemiyeti birlikteliğinin arkasında durmadığı ortadadır. Bu süreçlerde en yüksek kurul olan Şeref Divanı üyeleri bu çelişmelerde ve gelişmelerde neredeydiler?

 

Ali Osman Sayın'ın istifasından sonra; yönetim kurulu genel kurula götürmek üzere başkan olarak seçim yapılmış, Şerife Çörekçi ve Alpaslan Düzgün aday olmuşlar, 9'a karşın 4 oyla Alpaslan Düzgün başkanlığa getirilmiştir. Bu demokratik süreci, hazmedemeyenler  sözde sorgulamaya ve yargılamaya başlamışlardır. Biz her türlü eleştiriye açığız, her türlü çirkinliğe, karalamaya, çamur atmaya, yanıltmaya karşı gereken cevabı vereceğiz. NGC'den ihraç edilmiş biriyle noter belgesine imza koyanlar, önce imzalarını unuttukları gibi hak, hukuk, adalet, tüzük ve kural tanımamazlıklarını belgelemiş olmuyorlar mı?

 

Kısacası, gerek TGF seçimleriyle ilgili, gerekse 3 yılda cemiyetin yeterince uyum içinde olmadığı iddiasında bulunanlar başta cemiyetin yönetim kurulu başta olma üzere tüm kurullarında başkanlık, başkan yardımcılığı başta olmak üzere en üst görevde bulunanlar değil mi? Ne oldu da, 1 ayda birileri başkan olamadığı için uyumsuzluklar oluştu, buna kargalar bile güler. Hem imza atacaksınız hem attığınız kararlara uymayacaksınız. Cemiyetin bir önceki olağanüstü kongresinde çok daha fazla üyesi olan büyük şehirlerdeki cemiyetler bazında hazırlanan tüzük, NGC'ye bir kaç beden bol gelmiştir, bu tüzüğe göre oluşturulan kurulların bazıları bizzat üyelerin kendi katılımlarıyla çoğunluk oluşturup faal çalışamamıştır. Bu noktada yönetim kurulu olarak çalışmaları tamamlayıp tüzüğümüzün eksik noksanlık ve karmaşık maddelerinde son olağanüstü kongremizde değişiklik yaptık.  NGC 'nin dünden bugüne evrak, defter, kayıt vs konusundaki ihmaller bu 1, 1-5 aylık süreçte yoğun çaba ile giderilmeye çalışılmıştır. Her şey yasalar ve tüzük çerçevesinde uygulanmıştır. Yaygın Basın ve Niğde Belediyesi vasıtasıyla üyelik yükümlülükleriyle ilgili duyurular yapılmıştır. Bu yükümlülükleri en asgari düzeyde de olsa yerine getirenlerin üyelikleri muhafaza edilmiş, bu koşulları yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri tüzük gereği sona erdirilmiştir. Bu uygulamalar tamamen eşit ve adil şekilde uygulanmıştır. Örneğin, Bizzat Alpaslan Düzgün'ün Gazetesinin imtiyaz sahibinin eşi kadrolu  olmasına rağmen bu koşulları yerine getirmediği için üyeliği sona ermiştir. Aynı şekilde, son kararlarla üyeliğe kabul edilen bazı üyelerden üyelik baş-vurularındaki eksikler nedeniyle üyelikleri sona ermiştir.

 

Gelin, bakın inceleyin, Niğde Gazeteciler Cemiyetinde 20 yıldır ihmal edilmiş, tüm evraklar, defterler, yazışmalar, kayıtlar gözden geçirilmiş ve düzene sokul-muştur. Niğde'de kimsenin arka bahçesi olmadan gazetecilik yapanların bir araya gelmesi için girişimlerimiz sürmektedir. Niğde Gazeteciler Cemiyeti ya başkan olayım, ya da gölge başkan olup, kumanda edeyim döne-mini tarihe gömmüştür. Bugün feryat edenler, bu gölge başkanlara biat etmeyi yaşam biçimi haline getiren, onları örnek alıp, bugün ben çanta taşırım, yarında başkalarına çanta taşıtırım diyenlerdir. Gazetecilik; onurlu ve erdemli bir meslektir. Yalakalıkla, yağcılıkla, el öpmekle, birilerinin dümen suyuna girip onların referansını kendi çıkarına yontmakla sürdürülecek bir meslek değildir. Sorgulayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, gerçekleri tarafsız bir şekilde topluma sunan kişidir, gerçek gazeteci. Tüm olumsuzlukları görmesine rağmen gözünü kuma sokana ancak politikacının ve sermayenin yandaşı olan sözde gazeteci denir. Son gelişmelerin perde arkası er yada geç ortaya çıkacaktır. Hiçbir gazetecinin birilerinin politik ve ekonomik hedeflerine yem olmalarını istemeyiz.. Ama, küçük çıkarları için eğilen bir kitlenin menfaatleri arttıkça olabilecekleri taahhül dahi edemiyoruz. Misyon ve etikle bağdaştığı zaman dünyanın en asil mesleği olan gazetecilik kişisel çıkar ve başka amaçlara alet edilmesi durumunda ise dünyanın en düşük mesleği haline gelebilir.

"Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer. “

Yeniden vurgulamakta fayda var; Niğde Gazeteciler Cemiyeti siyasetin, sermayenin, herhangi bir kişinin veya herhangi bir gazetenin tekelinde değildir. Olursa da, biz bu tekeli kıracağız. Dürüst, cesur, erdemli, vicdan sahibi olan gazeteciler el ele vererek, BİRLİKTE OMUZ OMUZA Niğdemizin ve Ülkemizin geleceği için mücadele edeceğiz.

 

 

KAMUOYUNA SAYGILIRIMIZLA…..

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yönetim Kurulu Adına

Başkan ALPASLAN DÜZGÜN

 

banner697
Yorumlar (4)
yaşar çelik 8 yıl önce
kalemini kıran,kalemini satan kişi malkoç un hali neyin nesi bırakın bunları niğde de kim gazeteci kimin elide kalemi var kimin kulayına ne söylüyorsunuz kimsiniz siz bu ilde kimler kalem tutuyor vay halinize
Vatandaş 8 yıl önce
gazeteciye bak............. hepiniz aynısınız.yok birbirinizden farkınız , siz kimi aldatıyorsunuz . logo yanına resim eklemek nereden çıktı, üstelik yazı ek vesikalık eklenerek güçlendirlmiş.fakat inandırıcı değilsiniz.gazeteci olmak kim, siz kimsiniz.
eski üye 8 yıl önce
'bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer' yazının başlığını görünce okumama gerek kalmadı.. psikoloji buna 'yansıtma' diyor alpaslan dzgn aç ve oku kendini gör..
borlu muhtar 8 yıl önce
valla alpaslan kardeşim gazetecilerin itibari yok, bu gün vali de postayı koydu haberiniz olsun devamı gelir. bölün bölün bölün nereye kadar
Son Yorumlar
Çocuk evlilikleri ile ilgili mücadele konulu, Sağlık Müdürlüğü ve Niğde Üniversitesinin 2012 de güzel bir projesi vardı.Projeyi Valilik de destekliyordu.Ama zamanın sağlık Müdürü 'daha sonra FETÖ den ihraç edildi)bu proje çalışmasını durdurdu daha doğrusu iptal etti.Bu hainlerin her konuda ihanetleri olduğu gibi bu konu da da ihanetlerinin bedelini Niğde halkı ödedi.FETÖ cü eski sağlık müdürüne bazı siyasiler sahip çıktı FETÖ borsası doktor olarak memuriyete geri döndürüldü.Şimdi nerelerde ne iş yapıyor bilmiyoruz ama Niğde halkına ihanetleri oldukça fazla oldu.Bu kişiye en fazla destek çıkan eski il başkanı muhasebeci vatandaş da siyaset çöplüğündeki yerini aldı.
Sayın Başkan Nutuk da dağıtmanızı bekliyoruz.
En iyi Tacirlik günümüzde Din üzerinden yapılıyor. Her zaman böyle olmuştur ve Olmaya devam edecek gibi Sanki Cami yaptırmak isteyenler O bölgedeki camilerin adedini ve Cemaat sayılarını hesaplasalar böyle şeyler Sadece Din istismarıdır Bu Arkadaşlar Cumadan Cumaya Camiye geliyor oda siyasetçi oldukları için birşeylerin üzerini örtecek hareketler bunlar
Sözde AVM' mizde olacaktı.
Cami yaptırıyoruz derler, belediyeden iki akrabası kendi çift maaş alır.
19°
parçalı bulutlu
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
İmsak 04:19
Güneş 05:48
Öğle 12:45
İkindi 16:29
Akşam 19:31
Yatsı 20:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 34 53
7. Gaziantep FK 34 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 34 35
19. Erzurumspor 35 34
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 32 70
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 32 49
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Levante 32 38
12. Celta de Vigo 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 32 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 32 23

Gelişmelerden Haberdar Olun

@