Geçmişten Günümüze Borlu Şehitler


Mehmet BAŞ

Mehmet BAŞ

15 Aralık 2016, 22:33

Bor şehri Anadolu’yu fetheden Türk boylarının harman olduğu bir yerdir. Yıkılmaz millet kalesinin destansı duruşunu iman dolu sinesinde her daim yaşatmaktadır.

Kutlu vatan harcını kanlarıyla yoğuran asil atalarımızın nefesiyle her dem ayakta olan şehrimiz ay yıldızlı bayrağımızın üç kıtada dalgalandığı destansı mazimizin hatıralarıyla doludur. Bor şehri, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenlerin memleketidir. Bu topraklar tarih boyunca birçok şehit vermiş vatan için millet için nice evladını toprağın bağrına emanet etmiştir.

Bu yazıda resmi kayıtlarda mevcut olan şehitlerimizi anacağız. Tabi kayıtlara girmemiş hatta kabri bile olmayan yüzlerce hemşerimizin olduğunu biliyoruz. Yemen’de, Galiçya’da, Çanakkale’de adı unutulmuş ismi hafızlardan silinmiş şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Eğer bugün bu vatanda yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Kore savaşında, Kıbrıs barış harekâtında ve terörle mücadele döneminde kaybettiğimiz şehitlerimizi inşallah ilerleyen günlerde yazacağız.

 
ADI          BABA ADI     LAKABI                         DOĞUM YILI           HARP
 
Abdullah        Ömer                                                 1883    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Abdullah Osman              Çolakoğulları                1884     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Cemal Hüseyin           Semizzade Oğulları             1891    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mustafa Mehmet                                                     1893     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Süleyman Hacı Halil İdris Ağa                                1882    Balkan Savaşları (1912-1913)
Tahsin            Mustafa                                             1890     Balkan Savaşları (1912-1913)
-                         Ali                                                  1897     Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
-                         Mehmet                                          1888     Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Ethem Nejat  Hacı Durmuş                                                 Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ali  Öksüz                                                                1892     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hacı    Kara Mustafa                                               1890     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hacı  Abdullah Ali        Tatlıoğulları                       1895      Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mevlüt            Durmuş   Dedepaşaoğulları            1894      Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hüseyin Hacı Ali         Enbiyaoğulları                   1891      Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet Mehmet         Taşlı Oğulları                        1886     Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Hasan Safer                                                             1889     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Recep Mehmet                                                                     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Yusuf Mehmet                                                        1889     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İsmail  Ahmet           Kamışoğulları                        1891    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Osman            Ali                                                      1884    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hacı Mehmet Ahmet Caferoğulları                        1891     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Halil    Fatioğulları                          1898     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ali       Resul           Resul Oğulları                         1892    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mehmet Ali    İbrahim           Halayık                     1874     Balkan Savaşları (1912-1913)
Muharrem     Hasan  Hacıali Oğulları                   1878     Balkan Savaşları (1912-1913)
Muharrem     Hacı Ali                                            1878     Balkan Savaşları (1912-1913)
Mustafa         Ali       Kurnasız                              1880     Balkan Savaşları (1912-1913)
Savak Hacı Ali          Savak Oğulları                    1899     Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Şakir   Süleyman        Paşaoğulları                         1881     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İsmail  Katip                                                             1888     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Kadir  Ahmet Kubatoğulları                                  1888     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Nafi                                                  1894     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Rıza    Osman                                                          1889     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İbrahim          Halil    Mazlumoğulları                   1895     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İdris    Abdulkerim                                                  1893     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Veli     Ali                                                                 1883     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hüseyin          İbrahim           İbrahim Usta           1875      Balkan Savaşları (1912-1913)
Ali       Ali                                                                1877     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Sıtkı    Girgahtürkmenoğulları      1890     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Hüseyin                                                          Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Osman Dülgeroğulları                       1891    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Ali       Nalbantoğulları                    1884     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Halil    Mehmet          Alaşalıoğulları                      1895     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Halil İbrahim Mehmet   EskiGümüşlüoğulları     1897     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Halil İbrahim Musa   Halil İbrahimoğulları          1899     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Mehmet          Boz Ali Oğulları        1894    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mehmet          Ali       Boz Ali Oğulları                    1894    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mehmet          Halil    Arap Oğulları                                   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mehmet MehmetAli Ekmekçi Deli Mehmet Oğul 1897    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mehmet          Mehmet   Kara Mehmet Oğulları    1898   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Ahmet Fehmi Efendi           Süleyman                    1884    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Osman            Mehmet Ali     Çopuroğulları         1897    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Osman            Mehmet                                              1886    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet Mustafa          Köseoğulları                         1884     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet Babaoğlan                                                     1889    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet Mehmet                                                         1890    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hacı Ali Efendi         Mustafa          Sofu Oğulları 1894    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Hacı Emin      Hacı Mavi       Terkendi Oğulları     1883    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Hacı Ali          Bekir   Cevir Oğulları                       1898    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mehmet          Hüseyin          Kelismailoğulları       1895    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Osman Kantaroğulları                      1880   Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Ali       Kubatoğulları                       1892   Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Kamil Halil İbrahim                                                 1886    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hazim Mevlüt     Gücü Hacı Hasan Oğulları          1893    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Hazim Mevlüt      Keçici Mevlüt Oğulları                1892    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mustafa Hacı        Ferdan Oğulları                         1898   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mustafa Halil       Merdanlı Oğulları                       1898   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mustafa         Osman Yedık Oğulları                      1899    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mustafa         Rüstem           Ömer Oğulları           1896   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Süleyman       Hacı Ali          Yumurtacıoğulları    1897    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Tahir  İsa                                                                   1897   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Tevfik Hamza Gök Hüseyin Oğulları                      1896   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Yakup            Ali                                                         1899   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Kazım Ahmet Küçük Ağazade Oğulları                  1899  Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Makbul          Ali       Bekir Oğulları                        1899   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Rıza    Mehmet          Taşçı                                       1898   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Rıza    Mehmet Ali    Taşçı Oğulları                        1898   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Rıza    Yusuf  Molla Osman Oğulları                      1899    Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Sadık  Hacı Ali Efendi NizamAhmetEfendiOğulları 1899 Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Sadık  Mehmet          Kızıloğlan Oğulları               1891   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mehmet ŞakirAbdullah        Sütkulabı Oğulları     1894   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mevlüt            Abdullah         Kahveci Oğulları        1890  Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mevlüt            Hasan      Kesdik Oğulları                1893   Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Musa  Abdulkerim    Halil İbrahim Oğulları            1896       Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
İbrahim  Ahmet        Tatar Oğlu                  1890 Muharebe Dışı Diğer Şehitler (1853-1928)
Mehmet          Halil                                               1898        Muharebe Dışı Diğer Şehitler (1853-1928)  
Hakkı Ali       Kel Hasan Oğulları                        1889        Muharebe Dışı Diğer Şehitler (1853-1928)
Halil    Süleyman        Sallı Oğulları                     1897       Muharebe Dışı Diğer Şehitler (1853-1928)
Ali       Mehmet          Hacı Süleyman Oğulları   1900       Muharebe Dışı Diğer Şehitler (1853-1928)
Yusuf Ahmet Yaldızcı Oğulları                           1896       Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Ali       Musa                                                           1885       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mevlüt Yusuf   Kırışoğulları                                 1898       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mevlüt            Mehmet                                          1884       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mevlüt Süleyman                                                  1877       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mevlüt            İsmail                                              1892      Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hacı Ali          Hacı Hasan                                     1885       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mevlüt            Ali      Tomuşoğulları                   1892        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hasan Hafız                                                          1882        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Süleyman       İsmail                                                              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Süleyman       Hüseyin                                          1885       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Rasih  Ali                                                              1882        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Raşit   Ali                                                              1887        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Bekir  Ahmet      Delibekir                                  1898        Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Mustafa         Halil                                                1892       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Hasan                                             1884       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Abdurrahman          Nurullah                               1891      Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Abdurrahman          Mustafa        Hacıoğulları   1877       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet İsmail                                                         1886        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet Hamza            Kanberoğulları                 1895        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Halil    Kelahoğulları                     1891       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hulusi Raşit                                                           1878       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hüdayi           Sadık  Hacışakirefendioğulları    1894       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mahmut         Hacı Ali  Hacıalibabaoğulları       1891       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mahmut         Mahmut                                           1889       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Hüseyin          Nüyaboğulları        1895       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Nafi     Deli Süleymanoğulları      1894       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Ali                                                   1880       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Mustafa                                           1886       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İsmail  Şanbay                                                                        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Osman            Abdullah                                         1885       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ömer  Mustafa                                                                     Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ömer  Hasan  Ömer Sofuoğulları                        1878        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Arif     Dursun                                                         1889        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Arif     Abdurrahman Kocahüseyinoğulları         1896        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Arif     Ömer   Boyacıoğulları                               1876        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Arif     Hacı Ömer                                                  1876       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Bayram          Hasan                                              1885       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Bekir  Halil    Ceylanoğulları                               1884       Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hacı Emin      Hasan  Hacı Mavioğulları           1892          Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hacı Emin      Hüseyin  Kuöarcıoğulları            1894        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hafız   Abdullah                                                                    Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Halil    Hasan  Ayvazoğulları                                                 Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Ahmet                                           1891         Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Halil                                              1893         Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Mahmut                                        1882         Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Hüseyin          Hüseyinoğulları  1878          Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ali       İbrahim           Çopur İbrahim Oğlu      1898         Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
İbrahim          Arif                                               1878         Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İbrahim          Mustafa          Bayezitoğulları    1898          Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hasan Arif                                                           1876         Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet Hacı Dede      Tekkeoğulları                  1891          Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet Paşa     Sofuzade                                                        Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Necip  Mustafa                                                   1892          Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Musa  Hacı Ali                                                   1893           Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İbrahim          Mehmet          Halefi Oğlu        1898           Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Hüseyin          Mehmet  Gök Hüseyinoğulları  1892          Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hüseyin          Ali                                               1887          Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hüseyin          Hasan  Çongaroğulları             1892            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hüseyin          Ali       Bayraktar Ogulları      1899               Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Şakir Efendi  Akmolla                                     1894            Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Seyit    Süleyman                                               1891             Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Bekir  Osman Hüseyin Osmanoğulları           1883            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Halil    Mehmet          Kara Mehmet                  1885           Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ali       Hasan                                                    1894             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Halil    Ali       Hacıismailoğulları                    1892              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Halil    Mustafa                                                 1888              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Mehmet                                     1875              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Kadir  Abdulkadir                                            1887             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Hacı    Hacışabanoğulları        1892             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Hacı Halil                                  1891             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Mustafa                                     1879             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Mehmet                                      1884            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Şükrü Nevder                                                  1882            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet Mustafa          Yumurtacıoğulları        1888            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ahmet Mahmut                                                  1890           Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hasan Munip Hacıhasanoğulları                    1890              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Rıza    Hasan                                                    1888             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Sadık  Veli        Kelibişoğulları                      1890              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İbrahim  Şerif Hasan                                      1885              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İdris    Durmuş                                                  1891            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
İlyas    Ali                                                         1876             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet Münir Efendi Musa                          1891             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Veli     Durmuş              Okçuluoğulları         1889               Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Yakup İsmail      Kösemehmetoğulları          1894             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Yakup  İbrahim                                             1887               Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ömer  Abdullah                                              1877               Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ömer  Mehmet              Kerimoğulları          1889              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Abdulkadir    Osman                                      1888               Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hacı Mehmet Hacı Veli Köse Veli Oğulları   1898              Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
Hüseyin          Hasan                                        1890              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hüseyin          Mustafa                                    1891              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hüseyin          Osman                                       1882              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hüseyin          Hacı Hasan                                1890              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Durmuş          Ahmet          Kürt İbişoğulları  1891            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Durmuş          Mehmet      Osmanoğulları       1892            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Durmuş          Mehmet                                    1883              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Emin   Hasan                                                   1892              Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Emin   Hüseyin          Poyrazoğulları            1892             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ali       Süleyman        Eyüpoğulları                  1891           Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Ali       Süleyman        Deli Süleymanoğulları 1891           Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hasan Hüseyin Hacı Hasan  Selamoğulları   1890            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Hilmi   Hasan                 Sarozoğulları            1884             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Haydar           Mustafa                                    1891             Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Mustafa      Avazcıoğulları       1890            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Yakup       Horozhaliloğulları   1888            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mehmet          Recep         Uzunoğulları          1885            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Abdullah        Hacı Ömer                                  1883            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Durmuş           Köseoğulları      1892            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Durmuş                                       1891           Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Mustafa         Mehmet                                      1884            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Nail             Hüseyin      Çilhüseyinoğulları   1887            Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
 
 
Mehmet BAŞ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ASLAN - 1 yıl önce
AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİRİM...RUHLAR ŞAAD OLSUN...
Avatar
vatandaş - 1 yıl önce
sadece bunlarmı vardı.güneydoğuda,doguda binlerce polisimiz,askerimiz,doktorlarımız,kaymakamlarımız.daha nice memurlarımız ,bu vatan için ,bayrak için ezan için şehit oldular.Başta ulu önderimiz m.kemal atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE