KOSGEB Destekleri Yenilendi

KOSGEB Niğde Hizmet Merkezi Müdürü Haşim Karaman, desteklemelerin arttığını belirtti.

EKONOMİ 03.05.2015, 23:15 03.05.2015, 23:18
525
KOSGEB Destekleri Yenilendi
banner830
 KOSGEB Niğde Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Haşim Karaman, Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarını kapsayan, destek üst limiti 1 Milyon TL’den 1 Milyon 500 Bin TL’ye çıkacağını belirterek; “Fuar destekleri metre kare başına %25, Girişimci kadın, gazi, 1. Derecede şehit yakını veya engelliye; yaptığı harcamalardaki destek bölgelere göre %10 artırıldı” dedi.


AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yürütülen AR-GE İnovasyon Destek Programında hizmet alımı giderlerinın %50,  Kira destekleri ise %100, Personel gideri desteklerinin %50 oranlarında artırıldığını belirten Karaman; “AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yürütülen Endüstriyel Uygulama Programında makine giderleri desteği 200 Bin TL’den 500 Bin TL’ye çıkarıldı. Aynı programın personel giderinde ise %120’ye varan oranlarda artırım oldu” diye konuştu.

Tanıtım Desteği üst limitinin 10 Bin TL’den 15 Bin TL’ye çıkarıldığını, Enerji Verimliliği Desteğinin 30 Bin TL yerine 50 Bin TL olduğunu ifade eden KOSGEB Niğde Hizmet Merkezi Müdürü Haşim Karaman, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik finalistlerinin, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında destekleneceklerinin altını çizdi.

Yeni desteklere dikkati çeken KOSGEB Niğde Hizmet Merkezi Müdürü Haşim Karaman, Gönüllü Uzmanlık Desteği: her bir uzmanlık hizmeti için üst limit 2 Bin TL olup Toplam Destek Üst Limiti:10 Bin TL’ye, Lojistik Desteği Her bir uluslararası ticaret için, üst limit 4.000TL olup toplam Destek Üst limiti 20 Bin TL’ye çıkarıldı” şeklinde konuştu.

KOSGEB Niğde Hizmet Merkezi Müdürü Haşim Karaman Destek Programlarında yapılan değişiklikleri “Genel Destek Programı” adı altında belirterek açıklamasına devamla şunları söyledi:

YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ:

Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarında destek üst limiti 120TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 80TL /m² iken; Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarında destek üst limiti 150TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100TL /m² olarak artırılmıştır. Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında: Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında, işletme başına azami destek alanı KOSGEB tarafından 100 m² ye kadar arttırılabilecektir.

İŞ GEZİSİ DESTEĞİ:

İş gezisi programları KOSGEB Birimleri ve Meslek Kuruluşları tarafından  düzenlenecektir. Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, Meslek Kuruluşları ile toplantı Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler Yurt Dışı Fuar Ziyareti gibi aktivitelerden en az ikisini içerirken;  İşletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri ile birlikte en az birini içermesi gerekliliği yeterli bulunarak değiştirilmiştir.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenecektir.

TANITIM DESTEĞİ

İşletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları  amacıyla broşür, ürün kataloğu giderleri ile Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin desteklenmesinin yanı sıra;

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık, eğitim hizmetlerine destek verilirken;  “uygulama giderleri” de eklenerek 30.000TL olan toplam destek üst limit 50.000TL olarak artırılmıştır.

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

Desteğin süresi, başlangıç tarihi itibariyle 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir. İşletme Kuruluş Desteği, İşletme Giderleri Desteği,  Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği, Sabit Yatırım Desteği Destek unsurları için uygulanan destek oranlarına  girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde % 20 (yirmi) ilave edilecektir.

İşletme Giderleri Desteği “İşyeri kirası elektrik, su, ısıtma, telekominikasyon, işyerinde üretim amaçlı kullanılan ve teçhizata ait yakıt giderleri”  işletme giderlerinden çıkarılarak,  “Personel net ücretleri” ve “işyeri kirası” işletme gideri olarak düzenlenmiştir.

Sabit Yatırım Desteği destek Geri ödeme sürecinde, geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra “24 ayı ödemesiz olan süresi ”;   “3 ayı” ödemesiz olmak üzere değiştirilmiştir.

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konuların yanı sıra;   Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları işbirliği-güçbirliği (İmalat sanayinde teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörleri) projeleri de desteklenecektir.

Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranırken,  Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3  işletmenin bir araya gelmesi yeterli bulunmuştur.  Asgari işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilecektir.

İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamazken;  Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda bu oran % 40 ( olarak uygulanacaktır.

Proje destek üst limiti 750.000TL iken;  1 Milyon TL olarak artırılmıştır. Bu miktarın 250 Bin TL’lik kısmı geri ödemesiz iken; 300 Bin TL’lik kısmı geri ödemesiz; 500 Bin TL’lik kısmı ise geri ödemeli iken; 700 Bin TL’lik kısmı ise geri ödemeli olarak değiştirilmiştir.

Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda destek üst limiti 1 Milyon 500 Bin TL olup,  bu miktarın 300 Bin TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1 Milyon 200 Bin  TL’lik kısmı ise geri ödemelidir. Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilecektir.

AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL

UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden yararlanarak işletmesini kuran girişimcilere, proje süresince aylık azami 500 (beşyüz) TL geri ödemesiz kira desteği verilebilirken; işletmenin teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250TL olmak üzere toplam 30 Bin TL, teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000TL olmak üzere toplam 24 Bin TL geri ödemesiz kira desteği verilebilecektir.

Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100 Bin TL,geri ödemeli olarak da üst limit 200 Bin  TL destek sağlanırken  bu miktar işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150 Bin TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300 Bin TL olarak artırılmıştır. Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilerek destek oranı %90 olarak uygulanacaktır.

Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık lisans mezunlarına 1.500TL yüksek lisans mezunlarına 2 Bin TL ve doktora mezunlarına 2 Bin 500TL olmak üzere destek sağlanırken bu tutarlar; net ücret üzerinden aylık, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve lisans mezunlarına 2 Bin 0TL, yüksek lisans mezunlarına 2 Bin 750TL ve doktora mezunlarına 3 Bin 500TL olmak üzere artırılarak değiştirilmiştir. Ön lisans mezunlarına net ücret üzerinden aylık 1.500TL, destek sağlanması da projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak eklenmiştir.

Personel Destek Gideri Desteği Toplam üst limiti 100 BinTL geri ödemesiz destek sağlanırken;  Toplam destek üst limiti 150 Bin TL olarak artırılmıştır. İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500TL olmak üzere, üst limitler dahilinde Personel Gideri Desteğinden yararlanabilmeleri yönünde yeni bir madde eklenmiştir.

İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtdışı kongre /konferans /fuar ziyareti/ teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100 Bin TL geri ödemesiz destek sağlanırken; yurtiçinde kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için de destek sağlanmaya başlayacaktır.

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında; Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemeli olarak üst limit 200 Bin TL destek sağlanırken  geri ödemeli destek üst limiti 500 Bin TL olarak artırılmıştır.  Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 500TL, ön lisans mezunlarına 1.000TL, lisans mezunlarına 1.500TL, yüksek lisans mezunlarına 2 Bin TL ve doktora mezunlarına 2 Bin 500TL olmak üzere, destek sağlanırken; net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına1.200TL, ön lisans mezunlarına 1.500TL, lisans mezunlarına  2 Bin TL, yüksek lisans mezunlarına  2 Bin 750TL ve doktora mezunlarına 3 Bin 500TL olmak üzere, toplam üst limiti 150 Bin TL geri ödemesiz destek sağlanmak üzere artırılarak değiştirilmiştir

Personel Destek Gideri Desteği Toplam üst limiti 100 Bin TL geri ödemesiz destek sağlanırken;  toplam destek üst limiti 150 Bin TL olarak artırılmıştır. İşletmelere AR-GE ve İnovasyon Programında, proje süresi en az 12 ay iken;  proje süresi en çok 24 aya çıkarılmış ve Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilme imkanı sağlanmıştır.

İşletmeler,  yalnızca Proje Geliştirme Desteğine ilişkin destek kalemleri için, Uygulama Esaslarında belirtilen esaslar dahilinde ilgili KOSGEB Birimine başvuru yapar.  Diğer destekler için destek başvurusu yapılmaz, Kurul Kararına göre işlem yapılır. İfadesi eklenmiştir.

İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık 1500TL üst limitle personel gideri desteğinden faydalanabilir.

YENİ DESTEKLER

1-GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ

İşletmelerin, ihtiyaç duydukları konularda Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetlerde Gönüllü Uzmanların konaklama ve ulaşım giderleri için destek verilmesi planlanan bu yeni destek de her bir uzmanlık hizmeti için destek üst limiti 2. Bin TL olup,  toplam destek üst limiti 10 Bin TL dir.

2-LOJİSTİK DESTEĞİ

Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette lojistik desteği verilir. Her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 4 Bin TL olup,  toplam destek üst limiti 20 Bin TL dir.

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Allah aşkına bu fransızların mallarını almayın boykot edin dinimize peygamber efendimize yaptıkları yanlarına kar kalmasın.
Daha okuduğunu anlamıyorsun ölen zaten sürücü
Elif hanım çok teşekkür ederim. Erol Kibaroğlu İtulumaz dağında bulunan keşişhane ve münzevihane yapısı ile içerisinde bulunan Hristiyanlık ve İslami dönem (Nal’ı Saadet) sembol ve yazıları da içine alan akademik bir makalem yayınlanmıştı. Academia sayfamda ilgili makaleye ulaşabilirsiniz. Saygılarımla
Geleceğe Hoşgeldiniz! Fast Link Loan Firm ile finans kolaylaştı. Kredilendirmede uzun yıllara dayanan deneyime sahip, onaylanmış ve sertifikalı bir dünya standartlarında uluslararası kredi şirketiyiz. Yaşam boyu fırsat kredileri sunuyoruz. Herhangi bir mali kriz içinde misiniz veya kendi işinizi kurmak için bir krediye mi ihtiyacınız var? Borcunuzu kapatmak veya faturalarınızı ödemek için paraya ihtiyacınız var mı? Düşük bir kredi puanınız mı var ve yerel bankalarınızdan ve diğer finans kuruluşlarından sermaye hizmetleri almakta zorlanıyor musunuz? İşte yasal kredi şirketimizden bir finansal kredi hizmeti alma şansınız. Aşağıdaki amaçlar ve daha fazlası için bireylere ve şirketlere fonlar sunuyoruz ve kiralıyoruz. Kişisel kredi, İş Genişletme, İş Başlatma, Eğitim, Borç Konsolidasyonu, Zor Para kredisi. Düşük faizli kredi sunuyoruz. E-posta yoluyla bugün bize ulaşın: {[email protected]} VEYA metin / Telefon: +44 7520 660836. Whats-Uygulama no: +44 7520 660836 Fast Link Kredi Firması.
14 bin litre 518 tır eder senin hesap biraz şaşmış
14°
parçalı bulutlu
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:52
Öğle 12:31
İkindi 15:31
Akşam 17:59
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leeds United 6 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Chelsea 6 9
7. Leicester City 5 9
8. Arsenal 5 9
9. Wolverhampton 5 9
10. Tottenham 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Sociedad 6 11
4. Villarreal 6 11
5. Osasuna 6 10
6. Getafe 5 10
7. Elche 5 10
8. Cádiz 6 10
9. Granada 5 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Athletic Bilbao 6 6
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@