Gürer: “Çiftçi borçları, faizler silinip 5 yıl ertelenmeli”

AKP’nin teklifi çiftçinin sorununa ilaç değil!

EKONOMİ 04.04.2021, 17:50 Faruk
158
Gürer: “Çiftçi borçları, faizler silinip 5 yıl ertelenmeli”
banner830

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’li Milletvekillerince verilen torba yasada, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin sorunu çözemeyeceğini ve beklentilerden uzak kaldığını söyledi.

  

Torba Yasa ile çiftçilerin borçlarının yüzde 12 ile  18’e  aralığında faiz uygulamasıyla yapılandırılacağını belirten Gürer, “Çiftçinin ve besicinin içinde bulunduğu koşularda kredi borç faizleri silinmesi  beklenirken faizle çiftçilerin elindekinin, avucundakinin alınması doğru bir yaklaşım değildir” dedi. 

Çiftçilerin borçlarının 5 yıl süreyle 2026 yılına kadar ertelenmesi, faizlerin tamamen silinmesi ve bu süre içinde yeni kredi temin edilmesi için destek olunması gerektiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu konuda TBMM Başkanlığına sunduğumuz kanun teklifi sorunu çözecek bir tekliftir, değerlendirilmelidir” dedi.

 

 AKP’NİN TEKLİFİ ÇİTÇİYE NEFES ALDIRMAYACAK 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP Milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin”, çiftçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. 

YÜZDE 18 FAİZ 

TBMM Başkanlığına sunulan teklifle, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, borçları tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılmış olan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasının öngörüldüğünü ifade eden Gürer, “Bu yapılandırma teklifi çiftçilerin beklediği bir yapılandırma değildir. Çünkü getirilen kanun teklifiyle 3 ay içinde Tarım Kredi Kooperatiflerine Başvuranların borçlarının yapılandırılacağı, ilk ödemenin Ekim-2021 tarihinde olmak üzere Ekim-2022 dönemine kadar ödemelerin yapılacağı belirtilmektedir. Burada AKP faizciliğini yine göstermiş, yüzde 12 ila yüzde 18 aralığında faizlerin işletilmesini bu teklifin içine koymuştur. Küçük aile tipi işletmelerin bu kadar yüksek faizi ödemeleri olası değildir. Çiftçilerin beklentisi bu değildir; beklenti 2026 yılına kadar borçların ertelenmesi ve faizlerin tamamının silinmesidir. Ancak AKP’nin getirdiği kanun teklifi faizlerin devam edeceğini gösteriyor” diye konuştu. 

İNEK, TARLA, TRAKTÖR İCRALIK OLDU 

2020 yılında çiftçilerin ürünlerinden bekledikleri geliri sağlayamadığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu nedenle bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar arttı. Çiftçiler ödeme güçlüğü içine düştüler. Bankalar yapılandırma yapsa da Tarım Kredi Kooperatifleri yapılandırmaya gitmedi ve haciz işlemleri başladı. Çiftçilerin ineği, tarlası, traktörü haczedildi. Bu süreçte gelen tepkiler üzerine Tarım Kredi Kooperatifleri 31 Mart 2021 tarihine kadar haciz işlemlerini durdurdu. Haciz işlemlerinin durdurulma süresi de birkaç gün önce doldu. Şu anda AKP Milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunuldu.  Hafta içi komisyonda görüşülecek. Torba yasa teklifinde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılmasını içeren kanun  madde teklifi ne yazık ki çiftçini rahatlatacak, nefes aldıracak bir teklif olmadı. Çünkü bu teklife göre faizler silinmediği gibi  faiz artışına gidilerek yüzde 12 ila yüzde 18 aralığındaki oranlarla faiz uygulaması devam ediyor. Kredi faiz oranları %11’den  %18’e, %5 olan oran ise %12’ye çıkarılırken ‘Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenir.’ İfadesi yer almaktadır. Biz bu faizlere karşı çıkacağız. Umarım komisyon ve meclis sürecinde bu faizden vazgeçilir” diye konuştu.

YASA TEKLİFİ SORUNU KALICI  ÇÖZEMEZ 

Çiftçilerin bu faiz oranlarını ödeyecek durumda olmadığını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önümüzdeki hafta komisyonda görüşülmeye başlayacak olan ve sonrasında Genel Kurul’a sunulacak olan kanun teklifinin bu haliyle yasalaşmasının üreticiyi belki sınırlı da olsa  bugün için icradan kurtarabileceğini ancak uzun vadede sorunu çözemeyeceğini ifade etti. Ve Faiz artırımının yeni sorunlar üreteceğini ifade etti.

AKP ÇİFTÇİYİ DESTEKLİYORMUŞ GİBİ YAPIYOR AMA DESTEKLEMİYOR 

AKP’nin her zaman çiftçiyi destekliyormuş gibi yaptığını ancak desteklemediğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, daha önce destekleme kapsamında açıklanan rakamların da çiftçilere ödenmediğini hatırlattı. 

FAİZLER TAMAMAN SİLİNİP, BORÇLAR 5 YIL ERTELENMELİ 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün itibariyle çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 5 yıl süreyle ertelenip faizlerinin tamamen silinmesi ve çiftçiye yeni kredi imkânı tanınması gerektiğini anlattı.

ÇİFTÇİNİN CANINDAN BAŞKA VERECEĞİ KALMADI 

Çiftçiye ve besiciye,  içinde bulunduğu koşullarda daha ciddi destekler verilmesi gerekirken faizle çiftçinin elindekinin, avucundakinin alınmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çiftçinin canından başka bir vereceği kalmadı. İçinde bulunduğumuz koşullarda çiftçi ürününü değerinde satamıyor. Bugün Niğde’de kilogramını 1 liraya mal eden üretici patatesi 25 kuruşa bile satamadı. Diğer ürünlerde de benzer sorunlar yaşanıyor. Üretim maliyeti sürekli artıyor. 9-10 ay önce 1800 lira olan üre gübresi bugün 3 bin 200 liraya satılıyor. Bu şartlarda üretim yapmaya çalışan çiftçinin borçları ne yazık ki katlandı. 

Çiftçiye yapılacak destekler diye dokunur olmalı. AKP’nin bir an önce faiz anlayışından vazgeçmesi gerekiyor. Verilecek destek çiftçiye nefes aldırmalı…”

 

 KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN MADDE

 

MADDE 16- 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinden, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate alınmak suretiyle yararlandırılır.

(2) Bu madde kapsamında yapılandırılacak kredi borçlarının yapılandırılmasında, bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %11 oram %18, %5 oranı %12, birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenir.” hükmü “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenir.” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “ilk taksit” ibaresi “peşinat”, “2017 yılının Ekim ayı” ibaresi “2021 yılının Ekim ayı” şeklinde, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yürürlük tarihi bu maddenin yürürlük tarihi olarak uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 1 inci maddesi ve geçici 2 nci maddesi uyarınca yapılandırması devam eden krediler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (4)
Huysuz 2 hafta önce
Çiftinin hiçbir sorunu yok kardeşim.
Çiftçinin bir sorunu olsa en en azından senin bağırdığının yarısı kadar bağırırdı.
çiftçinin sesi çıkmıyorsa sana ne oluyor.
Kendine başka iş ara bence.
TOHUM GÜBRE, Fidan İlaç 2 hafta önce
Çiftçilere Tohum, Gübre fidan ilaç
hibelerii verilip EKİM yapmaları desteklenmeli tarım Ülkesi olduğumuzu unutmayalım ki doyalım
TOHUM GÜBRE, Fidan İlaç 2 hafta önce
Çiftçilere Tohum, Gübre fidan ilaç
hibelerii verilip EKİM yapmaları desteklenmeli tarım Ülkesi olduğumuzu unutmayalım ki doyalım
olgun 2 hafta önce
KİRALIK Vekillerin Niğde ye faydası olmaz.
Son Yorumlar
Meraba bu göldu görmek istiyorum şuan açikmisiz adresinizdi alabilirmiyim
Meraba bu göldu görmek istiyorum şuan açikmisiz adresinizdi alabilirmiyim
patates ve soğan dağıtmaktan daha kötüsü patates ve soğan dağıtmanın çok buyuk bir icraat gibi duyurulmasıdır. en kötüsü ise; halkın bir kesiminin soğana ve patatese muhtaç hale gelmesine rağmen bedava algısı nedeniyle bu saçmalığa sevinmesidir.
Ziraat odası başkanı Veli Kenar koltuğa yapışmış bı 8şede yaramıyor sadece maaş alıp saltanat sürüyor koltuğu kapan bırakmıyor Niğde Ziraat odası tasfiye edilmeli...
iş ehline verilmiş
17°
kapalı
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 19 Nisan 2021
İmsak 04:28
Güneş 05:55
Öğle 12:46
İkindi 16:28
Akşam 19:26
Yatsı 20:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 31 57
5. Altay 30 54
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 30 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23

Gelişmelerden Haberdar Olun

@