311 Proje İçin 327 Milyon Harcanacak

İl Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantı da Niğde Valisi Âlim Barut, Niğde’de toplam 311 proje için 327 milyon 814 bin TL ödenek ayırdığını belirterek, bu ödeneğin 14 milyon 731 bin 824 TL’sinin Mart ayı sonu itibariyle harcandığını söyledi.

EKONOMİ 03.04.2012, 16:29 03.04.2012, 16:29
810
311 Proje İçin 327 Milyon Harcanacak
banner830
Niğde Valisi Âlim Barut, Niğde’de toplam 311 proje için 327 milyon 814 bin TL ödenek ayırdığını belirterek, bu ödeneğin 14 milyon 731 bin 824 TL’sinin Mart ayı sonu itibariyle harcandığını söyledi. 


Niğde İl Koordinasyon Kurulu’nun 2012 yılı birinci dönem toplantısı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Âlim Barut’un başkanlık yaptığı  toplantıya Vali Yardımcıları Hanlar İden ve Hacı İbrahim Türkoğlu, İlçe  Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İller Bankası Kayseri Bölge Müdürlüğü, TCDD Adana 6. Bölge Müdürlüğü Yetkilileri ile Yatırımcı Dairelerin İl Müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası ile NESOB Üyeleri katıldı.   2012 yılının İlk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı NİTSO toplantı salonunda düzenlendi. Niğde Valisi Âlim Barut Başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan ve İlimizde gerçekleştirilen yatırımların 31 Mart 2012 tarihi itibariyle gerçekleşme durumu değerlendirildi.

Ayrıca Niğde’nin sosyo-ekonomik sorun ve ihtiyaçlarının görüşülerek çözüm yolları arandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Niğde Valisi Alim Barut, 2012 yılı yatırımları izleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Barut, Merkezi İdare Yatırımlarının 238 projeden oluştuğunu belirterek, bu projelere toplam 308 milyon 143 bin 257 TL ödenek ayrıldığını  31 Mart 2012 itibariyle bu ödeneğin 11 milyon 34 bin 574 TL’sinin harcandığını ve böylece nakdi gerçekleşme oranının da yüzde 4 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Mahalli İdareler Yatırımlarının ise  belediyelerin İKİS sistemine girdiği veriler kapsamında alınan raporlara göre toplam 73 Projenin bulunduğu ifade eden Vali Barut;  bu projelere toplam 19 milyon 670 bin 755 TL. ödenek ayrıldığını, dönem sonuna kadar 3 milyon 697 bin 250 TL.’sinin harcandığı, Nakdi gerçekleşme oranının yüzde  19 olduğu kaydetti.


Vali barut konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Böylece 2012 yılında gerek Merkezi İdare Kuruluşlarının ve gerekse Yerel Yönetimlerin ilimizde toplam 311 proje için 327 milyon 814 bin 12 TL. ödenek ayırdığı ve bu ödeneğin 14 milyon 731 bin 824 TL.’sinin Mart ayı sonu itibariyle harcandığı tespit edildi.  Böylece merkezi ve mahalli idareler yatırımları için ayrılan ödeneklerin yüzde 4,49’unun kullanıldı”

Vali Barut, İnşaat sezonunun yeni başlaması nedeniyle nakdi gerçekleşmelerin düşük seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Barut'un konuşmasının ardından, yatırımcı kurum temsilcileri proje ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME ÇALIŞMALARI
Toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının İKİS Sistemine girdiği veriler kapsamında alınan raporlara göre 2012 Mart ayı sonu itibariyle;
Merkezi İdare Yatırımlarının; 238 projeden oluştuğu, bu projelere toplam 308.143.257 TL ödenek ayrıldığı, 31 Mart 2012 itibariyle bu ödeneğin 11.034.574 TL’sinin harcandığı ve böylece nakdi gerçekleşme oranının da % 4 seviyesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
- Mahalli İdareler Yatırımlarının ise; Belediyelerin İKİS sistemine girdiği veriler kapsamında alınan raporlara göre toplam 73 Projenin bulunduğu, bu projelere toplam 19.670.755 TL. ödenek ayrıldığı, Dönem sonuna kadar 3.697.250 TL.’sinin harcandığı, Nakdi gerçekleşme oranının % 19 olduğu görülmektedir.
Böylece 2012 yılında gerek Merkezi İdare Kuruluşlarının ve gerekse Yerel Yönetimlerin ilimizde toplam 311 proje için 327.814.012 TL. ödenek ayırdığı ve bu ödeneğin 14.731.824 TL.’sinin Mart ayı sonu itibariyle harcandığı tespit edilmiştir. Böylece merkezi ve mahalli idareler yatırımları için ayrılan ödeneklerin %4,49’unun kullanıldığı tespit edilmiştir. İnşaat sezonunun yeni başlaması nedeniyle nakdi gerçekleşmeler düşük seviyededir.


Dönem İçerisindeki Önemli Gelişmeler;   

1-DSİ 4.Bölge Müdürlüğü:   

Gebere II. Merhale Projesi kapsamında yapımı yarım kalan Yeşilburç Barajı ve Derivasyon Tesislerinebu yıl 5.000.000 TL ödenek sağlanmıştır. Projenin bu yıl tamamlanması beklenmektedir.

Yeni Azatlı Göletinin proje bedeli 10.000.000 TL, yılı ödeneği 1.000.000 TL olup, bu yıl ihalesi yapılacaktır.

Altunhisar Göletinde yapıldığı gibi geçirgenlik problemi bulunan Merkez Koyunlu Göletinin de Rezervuar Alanının İyileştirilmesi ve Sulama Şebekesi Yapımı işi 9.000.000 TL proje bedeli ve 900.000 TL yılı ödeneği ile programa girmiş olup, bu yıl ihalesi yapılacaktır. 

Altunhisar Göleti Derivasyon Kanalı Yapımına 330.000 TL ödenek sağlanmış olup, inşaatı devam etmektedir.

Ulukışla Darboğaz Göleti Sulama İkmali işi için 650.000 TL ödenek ayrılmış olup, inşaatı devam etmektedir.

Merkez Hançerli ve Ulukışla Handeresi Göletleri 8.000.000’ar TL Proje Bedeli ile yatırım programına girmiş olup, bu yıl ihalesi yapılacaktır.

2-Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü:

Kemerhisar-Pozantı Otoyolu projesine bu yıl 200.000 TL ödenek verilmiş olup, 16 km ana gövde ve 1,9 km Bağlantı yolu olmak üzere 17,9 km Otoyol standardında trafiğe açılması planlanmaktadır.

Bor-Altunhisar-Çiftlik Yolunda  Yol yapım çalışmaları tamamlanmış olup,  yolun 14 km’lik sağ tarafı ve eksik sanat yapıları 2012 yılında tamamlanarak trafiğe açılacaktır.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı Yolunun yenilenmesi çalışmaları tamamlanmış olup, 2012 yılında Ulukışla ilçesinde üstgeçit, Çiftehan kasabasında ise altgeçit yapılması planlanmaktadır.

3-İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Niğde Merkez 16 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi yapımı 1.536.000 TL proje bedeliyle yatırım programına girmiş olup, ihale çalışmaları devam etmektedir.

ÖNEMLİ YATIRIM PROJELERİ

İlimizin sosyo-ekonomik kalkınmasında çok önemli katkısı olacak önemli yatırım projelerinin 31 Mart  2012 tarihi itibariyle durumu aşağıdaki gibidir.

a) Kemerhisar-Pozantı Otoyolu Projesi: İnşaatına 1993 yılında başlanmış olan projenin toplam bedeli 3.311.968.000 TL.dir. Projeye 2011 yılı sonuna kadar 2.892.221.000 TL harcama yapılmıştır. Niğde ve Kemerhisar Bağlantı yollarının da dahil olduğu 139 km. uzunluğundaki projeye 2012 yılı yatırım programında 200.000.000 TL ödenek ayrılmış olup; Mart ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Fiziki gerçekleşme % 94 düzeyindedir. 2012 yılında 17,9 km (Bağlantı Yolu dahil) Otoyol standardında trafiğe açılması planlanmaktadır.

b) Bor-Altunhisar-Çiftlik Yolu: 1995 yılında programa alınan Yolun uzunluğu 48 km. olup, Toplam proje bedeli 33.962.000 TL olan projeye 2011 yılı sonuna kadar 30.446.000 TL harcama yapılmıştır. 2012 yılında projeye 1.516.000 TL ödenek verilmiştir. Dönem sonu itibariyle harcama yapılmamış olan projenin fiziki gerçekleşmesi % 99 seviyesindedir. Yol yapım çalışmaları tamamlanmış olup,  yolun 14 km’lik sağ taraf 2012 yılında trafiğe açılacaktır.  Yoldaki eksik sanat yapıları da 2012 yılında tamamlanacaktır.

c) Niğde-Yeşilhisar Ayr.-Çamardı -Otoyol Ayr. Yolu: 2005 yılında programa alınan yolun uzunluğu 102 km. olup, toplam proje bedeli 9.660.000 TL, Önceki Yıllar harcaması 5.422.000 TL’dir. 2012 yılında 3.000 TL iz ödenek verilmiştir. Dönem sonuna kadar 600.000 TL harcanmış olan projenin  22 km.lik kesiminde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları devam etmektedir.

d) Ankara-Niğde Otoyolu ÇED Raporu Projesi: 342 km’lik Ankara-Niğde Otoyolunun ÇED Raporu hazırlama işi için 240.000 TL ödenek ayrılmış olup, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihale edilmesi planlanmaktadır.

e) Niğde-Tepeköy-Çiftlik Yolu: Niğde-Çiftlik bağlantısını büyük miktarda kısaltacak olan proje kapsamında 36 km yolun il yolu statüsünde yapılması planlanmaktadır. Etüt-Proje mühendislik hizmetleri ihalesi yapılmış olup, proje çalışmalarına devam edilmektedir.

f) Niğde Gebere 2.Merhale Projesi: 1995 yılında başlanan proje kapsamında Yeşilburç Barajı  ve Derivasyon Tesislerinin yapımı yarım kalmıştır. Toplam Proje Bedeli 28.336.000 TL olup, bugüne kadar 21.446.000 TL harcama yapılmış olan projeye 2012 yılında 5.000.000 TL ödenek ayrılmış olup; %50 fiziki gerçekleme seviyesindedir.

Proje Bünyesine 2011 yılında alınan  Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi Projesinin bedeli 5.000.000 TL olup, 2012 ödeneği 500.000 TL’dir. Proje ihale aşamasındadır.

g) Ulukışla Darboğaz Göleti ve Sulaması Projesi: Ulukışla Darboğaz Göleti 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır.  Gölet Sulama İkmali Projesine 2012 yılında 650.000 TL ödenek sağlanmış olup, dönem sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Gölet ve Sulama şebekesinin 2012 yılında hizmete alınması beklenmektedir.

h) Çiftlik Azatlı Göleti  ve Sulaması Projesi: 2012 yılında yatırım programına alınan proje ile Melendiz Çayı üzerinde geçirgenlik problemi bulunmayan bir geçirgenlik problemi bulunan Gölet tabanının iyileştirilerek su tutulmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje Bedeli 9.000.000 TL olup, 2012 yılı ödeneği 900.000 TL olup, 2012 yılında ihale edilecektir.

ı) Merkez Koyunlu Göleti Rezervuar Alanı İyileştirilmesi ve Sulama Şebekesi Projesi: 2012 yılında yatırım programına alınan proje ile geçirgenlik problemi bulunan Gölet tabanının iyileştirilerek su tutulmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje Bedeli 9.000.000 TL olup, 2012 yılı ödeneği 900.000 TL’dir. Proje 2012 yılında ihale edilecektir.

i) Merkez Hançerli Göleti ve Sulaması Projesi: 2012 yılında yatırım programına alınan projenin bedeli 8.000.000 TL, 2012 yılı ödeneği 1000 TL’dir. Proje ihale aşamasındadır.

j) Ulukışla Handeresi Göleti ve Sulaması Projesi: 2012 yılında yatırım programına alınan projenin bedeli 8.000.000 TL, 2012 yılı ödeneği 1000 TL’dir. Proje ihale aşamasındadır.

ı) 300 Yataklı Niğde Bölge Hastanesi Projesi: 2010 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Mevcut Niğde Devlet Hastanesi ve Ek Binası arsalarının TOKİ’ye devri karşılığında TOKİ tarafından Merkez Kumluca Mevkiindeki arsa üzerine  yaptırılmakta olan 300 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Projesinin toplam proje bedeli 42.500.000 TL, 2011 yılı sonunda kadar harcaması 30.352.601 TL olup, Mart ayı sonuna kadar da 5.004.635 TL harcama yapılmıştır. Fiziki Gerçekleşmesi % 82’ye ulaşmıştır.  İnşaatı çok hızlı bir şekilde devam etmekte olan projenin 2012 yılında tamamlanması beklenmektedir.


Yorumlar (1)
yapılsın hepsi ihtiyaç 8 yıl önce
burdaki yazılanların hepsi yapılsın
Son Yorumlar
Ne güzel anlatmissiniz, okurken sanki yaşadım,bu gelenekle beraber insanlar arasında kaynaşma ve dayanışma vardı,insanlar birbirlerine ihtiyaçları olduğunu biliyordu,her davranışlarına her sözlerine dikkat ediyordu.Simdilerde daha bireysel yaşıyoruz
Bu iş olmaz milletin emeği onun sayesinde oluyor insan her zaman traktörle gidip gelemez ve ayrıca motorsiklet fiyatları tescilli olanlar en aşağı 4000 verin 4000 alalım kimse mağdur olmasın
Evet zahmet buyurmuşlardır hah işte Bor'un ekonomisi şimdi düzelir elhamdülillah.
TEŞEKKÜRLER...BAŞARILAR DİLERİZ...
zahmet buyurmuşlar kendileri
13°
parçalı az bulutlu
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 03 Haziran 2020
İmsak 03:27
Güneş 05:13
Öğle 12:44
İkindi 16:37
Akşam 20:06
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@