Üniversitede Kısmen Yüz Yüze Eğitim Başlıyor

Üniversitede uygun görülen programlarda yüz yüze eğitimin başlayacağı müjdesi de verilmiş oldu.

EĞİTİM 25.02.2021, 21:53 Faruk
146
Üniversitede Kısmen Yüz Yüze Eğitim Başlıyor
banner830

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosu, pandemi kurallarına uygun olarak Rektörlük toplantı salonunda toplanarak gündemdeki maddeleri görüştü. Toplantı neticesinde, Üniversitenin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında birinci ve ikinci öğretim ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının eğitim-öğretimlerini; yüz yüze, uzaktan öğretim, karma ve hibrit eğitim yöntemlerini kullanarak yürütülebilmesine karar verildi. Böylelikle Üniversitede uygun görülen programlarda yüz yüze eğitimin başlayacağı müjdesi de verilmiş oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin yüz yüze eğitimi istediğini ve özlediğini ifade ederek başladığı açıklamalarında, “Üniversite olarak öğrencilerimize kavuşacağımız günleri özlemle bekliyoruz. Pandemi koşullarında bunun mümkün olmaması nedeniyle detaylı ve yoğun çalışma yaparak; akademik birim, bölüm/program, uygulamalı dersler ve sınıflar bazında konuyu ele alarak ve son bir hafta içerisinde dört toplantı gerçekleştirerek öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığını da riske atmadan en uygun kararı almaya çalıştık. Aldığımız bu kararların Üniversitemize ve Niğde’ye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm Akademik Birimlerin Eğitim-Öğretim Yöntemleri Belirlendi

Ömer Halisdemir Üniversite Senatosunun gerçekleştirdiği toplantıda akademik birimlerde bölüm ve programların teorik ve uygulamalı derslerin eğitim öğretim yöntemlerinin hangi çerçevede yürütüleceği de dair karara ilişkin detaylar aşağıda şu şekilde; Eğitim Fakültesi: Bütün bölümlerde/anabilim dallarında bütün dersler (Öğretmenlik Uygulaması ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması dersleri hariç) uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Öğretmenlik Uygulaması ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması derslerinin yürütülmesi hususunda ilkelerin belirlenmesinde birim kurulları yetkilidir. Fen Edebiyat Fakültesi: Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Sanat Tarihi, Matematik, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Sosyoloji bölümlerinin bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Biyoloji, Biyoteknoloji, Fizik ve Kimya bölümlerinin teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bu bölümlerdeki tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir.

Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim Bölümü 2. sınıflarının bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Resim ile Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinin 1. sınıflarının teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bu sınıfların tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Bütün bölümlerde dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. İletişim Fakültesi: Bütün bölümlerde dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. İslami İlimler Fakültesi: Bütün bölümlerde dersler (Öğretmenlik Uygulaması hariç) uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Öğretmenlik Uygulaması dersinin yürütülmesi hususunda ilkelerin belirlenmesinde birim kurulları yetkilidir. Mimarlık Fakültesi: Bütün bölümlerin 1., 2.ve 3. sınıfların derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Mimarlık Bölümünün 4. sınıfının teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bu sınıfın tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Mühendislik Fakültesi: Bütün bölümlerdeki derslerin yüz yüze, uzaktan öğretim, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir.Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi: Bütün bölümlerde 1., 2. ve 3. sınıfların bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bütün bölümlerde 4. sınıfların teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bu sınıfların tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Tıp Fakültesi: Teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin ise yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Spor Bilimleri Fakültesi: Bütün bölümlerde teorik dersler (Öğretmenlik Uygulaması dersi hariç) uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin ise, yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Öğretmenlik Uygulaması dersinin yürütülmesi hususunda ilkelerin belirlenmesinde birim kurulları yetkilidir. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı: Bütün bölümlerde dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu: Sağlık Yönetimi Bölümünün bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.

Hemşirelik Bölümünün bütün sınıflarındaki teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bu bölümün 2., 3. ve 4. sınıflardaki bütün dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bu bölümün 1. Sınıf müfredatında yer alan tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma ve hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Ebelik Bölümünün bütün sınıflarındaki teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bu bölümün 2. ve 4. sınıflardaki bütün dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bu bölümün 1. ve 3. sınıf müfredatlarında yer alan tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma ve hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Bütün bölümlerde staj uygulamalarının şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi hususunda birim kurulu yetkilidir. Yabancı Diller Yüksekokulu: Hazırlık programındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Bütün anabilim dallarındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Fen Bilimleri Enstitüsü: Bütün anabilim dallarındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bütün anabilim dallarındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Bütün anabilim dallarındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu: Bütün programlardaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bor Meslek Yüksekokulu: Bütün programlar teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bütün programlardaki tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin ise, yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Bütün programlardaki (Aşçılık Programı hariç) dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Aşçılık programının teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bu programdaki tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin ise, yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerinden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Bütün programlarda 1. Sınıfların bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bütün programlarda 2. Sınıfların teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bu sınıfların tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Bütün programlarda 1. Sınıfların bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bütün programlarda 2. Sınıfların teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Tamamen veya kısmen uygulamaları derslerin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Ulukışla Meslek Yüksekokulu: Bütün programlardaki derslerin yüz yüze, uzaktan öğretim, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir.

Ayrıca Üniversite Senatosu; Bütün akademik birimlerde Ortak zorunlu derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına, Yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerle yürütülmesi kararlaştırılan derslere öğrencilerin katılım durumu veya pandemiyle ilgili gelişmeler dikkate alınarak birim yönetim kurulu kararıyla derslerin eğitim-öğretim yönteminde değişiklik yapılabilmesine. Akademik birimlerin derslere ilişkin kararlarının Rektörlüğe bildirilmesine ve alınan kararların 26 Şubat 2021 tarihine kadar birimlerin web sayfasında duyurulmasına, Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına. Pandemi ile ilgili gelişmelere bağlı olarak yetkili birimlerin önerileri olması durumunda, dönem içinde eğitim-öğretim yöntemlerinin yeniden değerlendirilebileceğine de oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
ulan yazdığımızı neden yayınlamıyorsun. Bu adam taltifte adaletsizlik yaptı.. Haram olsun ahirette yakasına yapışacağız. Yazıklar olsun.
Eski yolun neyi vardı zaten duble yol pazantıdan sonra da zaten otoban şimdi yalnışlıkla girmemek ve 140 TL ödememek için hangi yoldan gitsek diye düşünüyoruz yapmayın daha iyi
Eski yolun neyi vardı zaten duble yol pazantıdan sonra da zaten otoban şimdi yalnışlıkla girmemek ve 140 TL ödememek için hangi yoldan gitsek diye düşünüyoruz yapmayın daha iyi
ABDULLAH ÜNER TALTİFTE HAK YİYEN ARTİS MÜDÜR
Mesire alanı çok güzel fakat tuvaletler kapalı sular kesik ilgilenen yok
25°
az bulutlu
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 26 Temmuz 2021
İmsak 03:53
Güneş 05:32
Öğle 12:53
İkindi 16:44
Akşam 20:03
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@