Üniversitede Kısmen Yüz Yüze Eğitim Başlıyor

Üniversitede uygun görülen programlarda yüz yüze eğitimin başlayacağı müjdesi de verilmiş oldu.

EĞİTİM 25.02.2021, 21:53 Faruk
128
Üniversitede Kısmen Yüz Yüze Eğitim Başlıyor
banner830

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosu, pandemi kurallarına uygun olarak Rektörlük toplantı salonunda toplanarak gündemdeki maddeleri görüştü. Toplantı neticesinde, Üniversitenin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında birinci ve ikinci öğretim ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının eğitim-öğretimlerini; yüz yüze, uzaktan öğretim, karma ve hibrit eğitim yöntemlerini kullanarak yürütülebilmesine karar verildi. Böylelikle Üniversitede uygun görülen programlarda yüz yüze eğitimin başlayacağı müjdesi de verilmiş oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin yüz yüze eğitimi istediğini ve özlediğini ifade ederek başladığı açıklamalarında, “Üniversite olarak öğrencilerimize kavuşacağımız günleri özlemle bekliyoruz. Pandemi koşullarında bunun mümkün olmaması nedeniyle detaylı ve yoğun çalışma yaparak; akademik birim, bölüm/program, uygulamalı dersler ve sınıflar bazında konuyu ele alarak ve son bir hafta içerisinde dört toplantı gerçekleştirerek öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığını da riske atmadan en uygun kararı almaya çalıştık. Aldığımız bu kararların Üniversitemize ve Niğde’ye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm Akademik Birimlerin Eğitim-Öğretim Yöntemleri Belirlendi

Ömer Halisdemir Üniversite Senatosunun gerçekleştirdiği toplantıda akademik birimlerde bölüm ve programların teorik ve uygulamalı derslerin eğitim öğretim yöntemlerinin hangi çerçevede yürütüleceği de dair karara ilişkin detaylar aşağıda şu şekilde; Eğitim Fakültesi: Bütün bölümlerde/anabilim dallarında bütün dersler (Öğretmenlik Uygulaması ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması dersleri hariç) uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Öğretmenlik Uygulaması ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması derslerinin yürütülmesi hususunda ilkelerin belirlenmesinde birim kurulları yetkilidir. Fen Edebiyat Fakültesi: Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Sanat Tarihi, Matematik, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Sosyoloji bölümlerinin bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Biyoloji, Biyoteknoloji, Fizik ve Kimya bölümlerinin teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bu bölümlerdeki tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir.

Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim Bölümü 2. sınıflarının bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Resim ile Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinin 1. sınıflarının teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bu sınıfların tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Bütün bölümlerde dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. İletişim Fakültesi: Bütün bölümlerde dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. İslami İlimler Fakültesi: Bütün bölümlerde dersler (Öğretmenlik Uygulaması hariç) uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Öğretmenlik Uygulaması dersinin yürütülmesi hususunda ilkelerin belirlenmesinde birim kurulları yetkilidir. Mimarlık Fakültesi: Bütün bölümlerin 1., 2.ve 3. sınıfların derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Mimarlık Bölümünün 4. sınıfının teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bu sınıfın tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Mühendislik Fakültesi: Bütün bölümlerdeki derslerin yüz yüze, uzaktan öğretim, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir.Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi: Bütün bölümlerde 1., 2. ve 3. sınıfların bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bütün bölümlerde 4. sınıfların teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bu sınıfların tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Tıp Fakültesi: Teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin ise yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Spor Bilimleri Fakültesi: Bütün bölümlerde teorik dersler (Öğretmenlik Uygulaması dersi hariç) uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin ise, yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Öğretmenlik Uygulaması dersinin yürütülmesi hususunda ilkelerin belirlenmesinde birim kurulları yetkilidir. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı: Bütün bölümlerde dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu: Sağlık Yönetimi Bölümünün bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.

Hemşirelik Bölümünün bütün sınıflarındaki teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bu bölümün 2., 3. ve 4. sınıflardaki bütün dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bu bölümün 1. Sınıf müfredatında yer alan tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma ve hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Ebelik Bölümünün bütün sınıflarındaki teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bu bölümün 2. ve 4. sınıflardaki bütün dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bu bölümün 1. ve 3. sınıf müfredatlarında yer alan tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma ve hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Bütün bölümlerde staj uygulamalarının şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi hususunda birim kurulu yetkilidir. Yabancı Diller Yüksekokulu: Hazırlık programındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Bütün anabilim dallarındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Fen Bilimleri Enstitüsü: Bütün anabilim dallarındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bütün anabilim dallarındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Bütün anabilim dallarındaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu: Bütün programlardaki dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bor Meslek Yüksekokulu: Bütün programlar teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bütün programlardaki tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin ise, yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Bütün programlardaki (Aşçılık Programı hariç) dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Aşçılık programının teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bu programdaki tamamen veya kısmen uygulamalı derslerin ise, yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerinden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Bütün programlarda 1. Sınıfların bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bütün programlarda 2. Sınıfların teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bu sınıfların tamamen veya kısmen uygulamalı derslerinin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Bütün programlarda 1. Sınıfların bütün dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Bütün programlarda 2. Sınıfların teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Tamamen veya kısmen uygulamaları derslerin yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir. Ulukışla Meslek Yüksekokulu: Bütün programlardaki derslerin yüz yüze, uzaktan öğretim, karma veya hibrit yöntemlerden biriyle yürütülmesi hususunda birim kurulları yetkilidir.

Ayrıca Üniversite Senatosu; Bütün akademik birimlerde Ortak zorunlu derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına, Yüz yüze, karma veya hibrit yöntemlerle yürütülmesi kararlaştırılan derslere öğrencilerin katılım durumu veya pandemiyle ilgili gelişmeler dikkate alınarak birim yönetim kurulu kararıyla derslerin eğitim-öğretim yönteminde değişiklik yapılabilmesine. Akademik birimlerin derslere ilişkin kararlarının Rektörlüğe bildirilmesine ve alınan kararların 26 Şubat 2021 tarihine kadar birimlerin web sayfasında duyurulmasına, Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına. Pandemi ile ilgili gelişmelere bağlı olarak yetkili birimlerin önerileri olması durumunda, dönem içinde eğitim-öğretim yöntemlerinin yeniden değerlendirilebileceğine de oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Başarılar dilerim
Türkiye'nin patates üretiminde 1. Sırada bulunan Niğde'nin utanılacak durumdaki Cips veya patates işleme fabrikası yok en azından patates köyleri kooperatif oluşturup kendileri kurabilir organize edilebilirler de yoksa Patates ambarlarda çürür siyasilerden yardım dilenilir.
Ulen Ömer Fethi bey de olmasa ülkede olanlardan haberimiz olmayacak diğer vekiller yok 20 yılda şukadar şunu yaptık bunu yaptık nediye seçildiniz sanki cebinizden harcadınız aynı partili diye çevre illere uğraştığınız kadar buralara ugraşsaydınız işsizlik önlenirdi ne yaptırdınız hani çalışan insanlar yarın sizde Erdoğan Özegen, Alparslan Kavaklıoğlu gibi koltuk bulur gidersiniz sizden memlekete fayda gelmez
Bir ilin topraklarının binde 5 inden fazlası yabancılara satılamaz kanunen
Güzel kardeşim eline sağlık hizmet peşindesin. Ancak; haberlerinizi sitenize kimler yazıyor ise yazım kuralları, anlatım bozuklukları hatalari yapiyor. Lütfen dikkat ediniz. Örnek; yorum yazdığım haber " Niğde'de kar yağışı kaç sürecek.." Hizmetiniz için tekrar teşekkür ederim.
kapalı
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 12 Nisan 2021
İmsak 04:38
Güneş 06:03
Öğle 12:47
İkindi 16:26
Akşam 19:21
Yatsı 20:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 32 63
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Gaziantep FK 31 50
6. Alanyaspor 32 49
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 32 35
16. Malatyaspor 31 33
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 31 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Adana Demirspor 29 55
4. Altay 29 53
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Ümraniye 29 41
9. Tuzlaspor 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 29 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 29 47
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 30 36
15. Burnley 31 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 29 58
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 29 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23

Gelişmelerden Haberdar Olun

@