NOHU 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Üniversite 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

EĞİTİM 26.03.2019, 21:43 nigdehaber
180
NOHU 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Yapıldı
banner830
Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, Üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı ve “Kurumsal Başarıya Giden Yolda Stratejik Planlama” adlı konferans gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısı ve konferansa, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Genel Sekreterimiz Mustafa Çolak, Çukurova Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın ile akademik ve idari personeller katıldı.

Prof. Dr. Azmi Yalçın: Başarmak İçin Ekip Olmalıyız
Stratejik Plan tanıtım toplantısına katılarak, toplantı öncesinde “Kurumsal Başarıya Giden Yolda Stratejik Planlama” adlı bir seminer veren Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın, konuşmasında stratejik planda başarılı olabilmek için ekip çalışmasının ve ekipteki birlik ruhunun önemine değinerek, “Stratejik plan bize yol gösteren bir haritadır. Bizim yolumuz 2019-2023 yıllarını kapsayan uzun bir yol ve bu yolda başarının anahtarı ekip düşüncesinin oturmuş olup olmamasında saklı. Paydaşlar ne kadar çok işin içine girerlerse stratejik plan o derecede başarıya ulaşacaktır” dedi.

Başarılı bir stratejik planın ipuçlarını da veren Prof. Dr. Yalçın, sorumluluk paylaşımının oldukça etkili bir unsur olduğunu vurguladı ve “Stratejik plan, esnek olmalı, bu planı hazırlarken çevremizi göz ardı etmemeliyiz. Stratejik plan gerçekçi hedefler içermeli, açık olmalıdır” dedi.
Prof. Dr. Azmi Yalçın, başarmak için bir olmanın, ekip olmanın önemini vurgulayarak, “İnsanlar tekken güçsüz ve başarısız olabilir. Bu ihtimal çok fazladır. Ancak bir olduklarında, ekip olduklarında başarma ihtimalleri inanılmaz derecede artacak ve güçlü olacaklardır. Başarmak için bize ekip olmak, bir olmak düşer” ifadesine yer verdi.

Konferans sonunda Çukurova Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın’a, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından, üniversite anı tabağı ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Rektör Kar:  Ulaşılabilir Hedefler Belirledik
Konferansın ardından, Üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar’ın açılış konuşması ile başladı. Prof Dr. Muhsin Kar, stratejik plan hazırlama işinin oldukça ciddi bir emek gerektirdiğini belirtti ve Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı hakkında, “üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve fiziki biriminden yola çıkarak, gerçekçi, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir plan yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Rektör Kar: Akademik Birikimimize, Fiziki ve Teknolojik İmkanlarımıza Güveniyoruz
Stratejik planın hazırlanması sürecinde tüm birimlerden temsilcilerin bulunduğunu aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, önceki stratejik planlarda yer almayan farklılaşma stratejisinin, yeni hazırlanan 2019-2023 stratejik planında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Üniversitemizin mevcut birikimine vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, “farklılaşma stratejimizi araştırma odaklı üniversite olarak belirledik. Bu tercihimizde, akademik birikimimiz, fiziki ve teknolojik imkanlarımız ile Niğde’nin potansiyeli etkili oldu” açıklamasında bulundu.

Toplantıda ayrıca, stratejik planın hazırlanma sürecinde oluşturulan alt komisyonların başkanları da bilgilendirme konuşmalarında bulundu.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir: Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Temel Amacımızdır
Temel amaçlarını eğitim-öğretim kalitesini artırmak olarak ifade eden, Eğitim Öğretim Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir açıklamasında, “Eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler, üniversitemizin diğer alanlarındaki gelişmelere de vesile olacaktır. Bu bağlamda 5 hedef belirledik ve bunlar; Uluslararasılaşmayı geliştirmek için uluslararası öğrenci sayısını ve uluslararası öğrenci/öğretim elemanı hareketliliğini arttırmak, plan dönemi sonuna kadar lisansüstü eğitim-öğretim programı sayısını 100’e çıkarmak, eğiticilerin eğitimi kapsamında yapılan faaliyet sayısını ve eğiticilerin eğitimi programlarından yararlanan öğretim elemanı sayısını arttırmak, öğrenci odaklı eğitim-öğretim yapısını geliştirmek ve eğitim-öğretim planlarını çağın gereklerine göre güncellemektir” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Kutsi Savaş Erduran: Öncelikli Alanlarımızda Araştırma Çıktılarımızı Artıracağız
Ar-Ge Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kutsi Savaş Erduran ise, komisyon olarak hedeflerini; Öncelikli alanlarda araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam araştırma çıktılarının %45 seviyesine çıkarmak, öncelikli alanlarda yapılan işbirliği sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak, bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam araştırma çıktılarının %25 seviyesine çıkarmak, bölgesel kalkınmaya yönelik etkileşim/işbirlikleri sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak ve araştırma performansını plan dönemi sonuna kadar en az % 20 arttırmak olarak açıkladı.
Doç. Dr. Serkan İbiş: Toplumsal Fayda Oluşturma Gayretimizi Artırarak Sürdüreceğiz
Topluma Hizmet Alt Komisyonu Başkan Vekili Doç Dr. Serkan İbiş, toplumsal hizmeti ön tutarak 5 hedef kartı oluşturduklarını belirterek, “Bunlar; topluma yararlı hizmetler için paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, toplumdaki dezavantajlı grupların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, toplumun manevi değerleri ile Niğde İlinin tarihsel ve kültürel varlıklarına yönelik farkındalık oluşturacak faaliyetler yapmak, topluma hizmet alanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri desteklemek ve Sağlık hizmeti sunumu için Sağlık Bakanlığı ile Tıp Fakültesi öğretim elemanı hekimleri tarafından birlikte kullanılan Niğde’deki Sağlık Bakanlığı tesislerinde topluma sunulan sağlık hizmetine erişimi arttırmaktır” dedi.

Prof. Dr. Hasan Bülbül: Kurumsal Olarak Sürekli İyileşme ve Verimlilik İçin Akıllı Dönüşümü Gerçekleştireceğiz
Son konuşmacı olarak kürsüye çıkan Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu, İdari Birimler Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Bülbül konuşmasında, komisyon olarak amaçlarını, sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirebilmek olarak açıkladı. 3 hedef kartlarının olduğunu bildiren Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu, İdari Birimler Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Bülbül, “Üniversite yerleşkelerini güvenli, çevreye duyarlı, engelsiz yaşam alanı hâline getirmek, öğrenci/personel memnuniyeti ve aidiyetini arttırmak için yönetim ve hizmet kalitesini iyileştirmek ve kurumsal sürdürülebilirlik için tanınırlığı ve süreçleri geliştirmek bizim hedeflerimizdir” ifadelerini kullandı.

Rektör Kar: YÖK’ün Karne Uygulamasına Hazırız
Konferansın sonunda değerlendirme konuşmasında Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitenin misyon ve vizyonunda güncellemeye gidildiğini, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmanın benimsendiğini, stratejik plana ile uyumlu bir kalite güvence sistemi oluşturulmaya çalışıldığını ve bu süreci bilişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanarak gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. 

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversitelere karne vermesi ile ilgili bir durum söz konusu. Yayınlanan değerlendirme kriterlerine bir göz attığımızda, büyük ölçüde stratejik planımızla benzerlik gösteriyor. Stratejik planımızda yer alan somut, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir hedefler doğrultusunda oluşturulduğunu, stratejik plan ile YÖK’ün değerlendirme kriterlerinin örtüştüğü görülüyor.  Bu da 1919-2023 Stratejik Planımız ile üniversitemizi ileri götürme gayretlerimizin tutarlılığına ve doğruluğuna işaret ediyor. Kısacası, biz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak YÖK’ün karne uygulamasına hazırız” dedi.

Stratejik plan hazırlama sürecinde aktif görev alan tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “üniversitemizi daha ileriye götürecek olan stratejik planımızın başarılı bir şekilde uygulanması hepimizin ortak gayreti ile mümkün olacaktır. Bu noktada tüm paydaşlarımızın gerekli desteği vereceğine inanıyorum” diyerek toplantıyı sona erdirdi.

 
Kaynak: TİYO AJANS
banner697
Yorumlar (2)
VATANDAŞ 2 yıl önce
Stratejik plan diyoruz. Ama Niğde ye hiç bir şey yapılmıyor.
Alp 2 yıl önce
Kamu kuruluşlarında gözden kaçan ve gerektiği gibi uygulanmayan Stratejik Plan çalışmaları aslında çok önemli bir çalışma.Kamu kuruluşlarınca(Belli ölçek ve statüdeki 5018 sayılı yasada belirtilmiştir)hazırlanması gereken bu plan,kurumun mevcut durumunu,kaynaklarını üstün ve zayıf yönlerini,fırsat ve tehditlerini risklerini ortaya koyup ulaşmak istediği hedefi ve bu hedefe nasıl ulaşacağını anlatan bir belgedir.Stratejik Planların en önemli fanksiyonlarından birisi de konulan hedeflere ne derece ulaşıldığının izlenmesini sağlayan performas göstergeleridir.Belli periyotlarla bu göstergelerin izlenmesi değerlendirilmesi gerekir.Ayrıca Kurum bütçesinin perfoman ile ilişkilendirilmesi de önemli bir husustur.Türk idare yapısında Planlama,Planlı Çalışma,İzleme değerlendirme ve zayıf yönlerin iyileştirilmesi konusundaki kültürümüz pek de parlak değil.Çünkü bizim insanımız performansının izlenmesini ve ölçülmesini pek sevmek.Bu zayıf yönümüzü geliştirmemiz gerekir.Bu güzel çalışma için Üniver
Son Yorumlar
Allah rızası için iyi şeyleri bir kez de amasız eleştirmeyin. Sanki ana muhalefet partisi çözüm ürete ürete ölüyor. Muhalefetin amacı herşeyi eleştirmek olabilir. Çözümüde söyler. Elli yaşındayım bir tane çözüm önerilerini görmedim. Özür kahvedeki oyunlarda kullanılacak kağıt destesi hariç...
Cehape ne oluyor, yoksa hdpye mi soracan, yuh, hep laf hep, olmuyor
kendiniz gibi genç fidanlar işte feraset işte politikacı helal olsun hizmete devam
Başka iş kalmadı yada Belediye hizmetlerinin hepsi mükemmel yerine getiriliyor...Ya başkan çık da vaatettiğin projelerinin ne aşamada olduğunu halka açıkla.Spor egsersiz mi onları bir personel yapar zaten..
Benim adım Sharon Petit Homme. Amsterdam, Hollanda'danım. Bu küçük zamanı internete girmek için kullanmak istiyorum. Gerçek ve meşru bir krediye ihtiyacınız varsa, johnsonloanfirm başvurmanız gereken şirkettir. 2 şirket tarafından ihanete uğradım. Johnsonloanfirm'den kredi başvurusu yaptığım üçüncü şirket oldu. Johnsonloanfirm'den kredimi 8 saatten daha kısa bir sürede aldım, dedi şirket bana. Dolandırılmadan çevrimiçi bir krediye ihtiyacı olan herkes johnsonloanfirm'e başvurur. Bu şirketten memnun kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu şirketle yalnızca e-posta veya WhatsApp aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. E-posta adresi [email protected] Whatsapp +1 (7323146992)
16°
kapalı
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:48
Öğle 12:31
İkindi 15:35
Akşam 18:04
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@