NOHU 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Üniversite 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

EĞİTİM 26.03.2019, 21:43 nigdehaber
188
NOHU 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Yapıldı
banner830
Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, Üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı ve “Kurumsal Başarıya Giden Yolda Stratejik Planlama” adlı konferans gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısı ve konferansa, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Genel Sekreterimiz Mustafa Çolak, Çukurova Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın ile akademik ve idari personeller katıldı.

Prof. Dr. Azmi Yalçın: Başarmak İçin Ekip Olmalıyız
Stratejik Plan tanıtım toplantısına katılarak, toplantı öncesinde “Kurumsal Başarıya Giden Yolda Stratejik Planlama” adlı bir seminer veren Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın, konuşmasında stratejik planda başarılı olabilmek için ekip çalışmasının ve ekipteki birlik ruhunun önemine değinerek, “Stratejik plan bize yol gösteren bir haritadır. Bizim yolumuz 2019-2023 yıllarını kapsayan uzun bir yol ve bu yolda başarının anahtarı ekip düşüncesinin oturmuş olup olmamasında saklı. Paydaşlar ne kadar çok işin içine girerlerse stratejik plan o derecede başarıya ulaşacaktır” dedi.

Başarılı bir stratejik planın ipuçlarını da veren Prof. Dr. Yalçın, sorumluluk paylaşımının oldukça etkili bir unsur olduğunu vurguladı ve “Stratejik plan, esnek olmalı, bu planı hazırlarken çevremizi göz ardı etmemeliyiz. Stratejik plan gerçekçi hedefler içermeli, açık olmalıdır” dedi.
Prof. Dr. Azmi Yalçın, başarmak için bir olmanın, ekip olmanın önemini vurgulayarak, “İnsanlar tekken güçsüz ve başarısız olabilir. Bu ihtimal çok fazladır. Ancak bir olduklarında, ekip olduklarında başarma ihtimalleri inanılmaz derecede artacak ve güçlü olacaklardır. Başarmak için bize ekip olmak, bir olmak düşer” ifadesine yer verdi.

Konferans sonunda Çukurova Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın’a, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından, üniversite anı tabağı ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Rektör Kar:  Ulaşılabilir Hedefler Belirledik
Konferansın ardından, Üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar’ın açılış konuşması ile başladı. Prof Dr. Muhsin Kar, stratejik plan hazırlama işinin oldukça ciddi bir emek gerektirdiğini belirtti ve Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı hakkında, “üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve fiziki biriminden yola çıkarak, gerçekçi, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir plan yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Rektör Kar: Akademik Birikimimize, Fiziki ve Teknolojik İmkanlarımıza Güveniyoruz
Stratejik planın hazırlanması sürecinde tüm birimlerden temsilcilerin bulunduğunu aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, önceki stratejik planlarda yer almayan farklılaşma stratejisinin, yeni hazırlanan 2019-2023 stratejik planında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Üniversitemizin mevcut birikimine vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, “farklılaşma stratejimizi araştırma odaklı üniversite olarak belirledik. Bu tercihimizde, akademik birikimimiz, fiziki ve teknolojik imkanlarımız ile Niğde’nin potansiyeli etkili oldu” açıklamasında bulundu.

Toplantıda ayrıca, stratejik planın hazırlanma sürecinde oluşturulan alt komisyonların başkanları da bilgilendirme konuşmalarında bulundu.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir: Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Temel Amacımızdır
Temel amaçlarını eğitim-öğretim kalitesini artırmak olarak ifade eden, Eğitim Öğretim Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir açıklamasında, “Eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler, üniversitemizin diğer alanlarındaki gelişmelere de vesile olacaktır. Bu bağlamda 5 hedef belirledik ve bunlar; Uluslararasılaşmayı geliştirmek için uluslararası öğrenci sayısını ve uluslararası öğrenci/öğretim elemanı hareketliliğini arttırmak, plan dönemi sonuna kadar lisansüstü eğitim-öğretim programı sayısını 100’e çıkarmak, eğiticilerin eğitimi kapsamında yapılan faaliyet sayısını ve eğiticilerin eğitimi programlarından yararlanan öğretim elemanı sayısını arttırmak, öğrenci odaklı eğitim-öğretim yapısını geliştirmek ve eğitim-öğretim planlarını çağın gereklerine göre güncellemektir” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Kutsi Savaş Erduran: Öncelikli Alanlarımızda Araştırma Çıktılarımızı Artıracağız
Ar-Ge Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kutsi Savaş Erduran ise, komisyon olarak hedeflerini; Öncelikli alanlarda araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam araştırma çıktılarının %45 seviyesine çıkarmak, öncelikli alanlarda yapılan işbirliği sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak, bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam araştırma çıktılarının %25 seviyesine çıkarmak, bölgesel kalkınmaya yönelik etkileşim/işbirlikleri sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak ve araştırma performansını plan dönemi sonuna kadar en az % 20 arttırmak olarak açıkladı.
Doç. Dr. Serkan İbiş: Toplumsal Fayda Oluşturma Gayretimizi Artırarak Sürdüreceğiz
Topluma Hizmet Alt Komisyonu Başkan Vekili Doç Dr. Serkan İbiş, toplumsal hizmeti ön tutarak 5 hedef kartı oluşturduklarını belirterek, “Bunlar; topluma yararlı hizmetler için paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, toplumdaki dezavantajlı grupların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, toplumun manevi değerleri ile Niğde İlinin tarihsel ve kültürel varlıklarına yönelik farkındalık oluşturacak faaliyetler yapmak, topluma hizmet alanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri desteklemek ve Sağlık hizmeti sunumu için Sağlık Bakanlığı ile Tıp Fakültesi öğretim elemanı hekimleri tarafından birlikte kullanılan Niğde’deki Sağlık Bakanlığı tesislerinde topluma sunulan sağlık hizmetine erişimi arttırmaktır” dedi.

Prof. Dr. Hasan Bülbül: Kurumsal Olarak Sürekli İyileşme ve Verimlilik İçin Akıllı Dönüşümü Gerçekleştireceğiz
Son konuşmacı olarak kürsüye çıkan Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu, İdari Birimler Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Bülbül konuşmasında, komisyon olarak amaçlarını, sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirebilmek olarak açıkladı. 3 hedef kartlarının olduğunu bildiren Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu, İdari Birimler Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Bülbül, “Üniversite yerleşkelerini güvenli, çevreye duyarlı, engelsiz yaşam alanı hâline getirmek, öğrenci/personel memnuniyeti ve aidiyetini arttırmak için yönetim ve hizmet kalitesini iyileştirmek ve kurumsal sürdürülebilirlik için tanınırlığı ve süreçleri geliştirmek bizim hedeflerimizdir” ifadelerini kullandı.

Rektör Kar: YÖK’ün Karne Uygulamasına Hazırız
Konferansın sonunda değerlendirme konuşmasında Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitenin misyon ve vizyonunda güncellemeye gidildiğini, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmanın benimsendiğini, stratejik plana ile uyumlu bir kalite güvence sistemi oluşturulmaya çalışıldığını ve bu süreci bilişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanarak gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. 

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversitelere karne vermesi ile ilgili bir durum söz konusu. Yayınlanan değerlendirme kriterlerine bir göz attığımızda, büyük ölçüde stratejik planımızla benzerlik gösteriyor. Stratejik planımızda yer alan somut, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir hedefler doğrultusunda oluşturulduğunu, stratejik plan ile YÖK’ün değerlendirme kriterlerinin örtüştüğü görülüyor.  Bu da 1919-2023 Stratejik Planımız ile üniversitemizi ileri götürme gayretlerimizin tutarlılığına ve doğruluğuna işaret ediyor. Kısacası, biz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak YÖK’ün karne uygulamasına hazırız” dedi.

Stratejik plan hazırlama sürecinde aktif görev alan tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “üniversitemizi daha ileriye götürecek olan stratejik planımızın başarılı bir şekilde uygulanması hepimizin ortak gayreti ile mümkün olacaktır. Bu noktada tüm paydaşlarımızın gerekli desteği vereceğine inanıyorum” diyerek toplantıyı sona erdirdi.

 
Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (2)
VATANDAŞ 2 yıl önce
Stratejik plan diyoruz. Ama Niğde ye hiç bir şey yapılmıyor.
Alp 2 yıl önce
Kamu kuruluşlarında gözden kaçan ve gerektiği gibi uygulanmayan Stratejik Plan çalışmaları aslında çok önemli bir çalışma.Kamu kuruluşlarınca(Belli ölçek ve statüdeki 5018 sayılı yasada belirtilmiştir)hazırlanması gereken bu plan,kurumun mevcut durumunu,kaynaklarını üstün ve zayıf yönlerini,fırsat ve tehditlerini risklerini ortaya koyup ulaşmak istediği hedefi ve bu hedefe nasıl ulaşacağını anlatan bir belgedir.Stratejik Planların en önemli fanksiyonlarından birisi de konulan hedeflere ne derece ulaşıldığının izlenmesini sağlayan performas göstergeleridir.Belli periyotlarla bu göstergelerin izlenmesi değerlendirilmesi gerekir.Ayrıca Kurum bütçesinin perfoman ile ilişkilendirilmesi de önemli bir husustur.Türk idare yapısında Planlama,Planlı Çalışma,İzleme değerlendirme ve zayıf yönlerin iyileştirilmesi konusundaki kültürümüz pek de parlak değil.Çünkü bizim insanımız performansının izlenmesini ve ölçülmesini pek sevmek.Bu zayıf yönümüzü geliştirmemiz gerekir.Bu güzel çalışma için Üniver
Son Yorumlar
Bu konuda bazı yorumları okudum; Hesaplaşmadan ne helalleşmesi falan diyorlar. Hiii ne ayıp yaaa. Helali hoş olsunnnn diyeceksiniz, olup bitecek. Nankörlük etmemek lazım. Hadi uzatmayın. Helal olsun diyinnn.
Hakikatler
Ağzına sağlık Mehmet Başgan. Keşke Kemersar a başgan olsan.
Çoğumuz yediği kazıklardan ders o da keşkeleri çoğaltır. Diyorum ki sizin yazılarını okusunlar. Başarılar diliyorum.Iyi bayramlar.
FOR RECOVERY OF STOLEN BITCOIN AND RECOVERY OF LOST FUNDS FROM SCAMMER. I truly testify about Wizard Charles that indeed they are honest and truly the best to be contacted for any cyber fraud solution mostly when it comes to funds recovering cause I made a huge mistake that almost ruined my life and that of my families whereby both my credit score and funds amounted to $346,000.00 Dollars were gone simply because I wanted to invest with a broker who made me believe I can become a multimillionaire within 6 months not knowing it was just only a way out to fraud me but all thanks to. Wizard Charles You can as well hire him Hackers. Email: ([email protected])  WhatsApp: +971 55 274 0754 Removing Bad Records from Both Public and Private internet Databases Visit website to read more about them :  https://wizardcharlesgrouphackers.com/.n/
13°
parçalı bulutlu
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 17 Mayıs 2021
İmsak 03:45
Güneş 05:23
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:52
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 36 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@