Eğitim-Sen’den 4+4+4 Açıklaması

KESK’e bağlı Eğitim Sen, bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde 4+4+4 ile artan öğretmen mağduriyetlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

EĞİTİM 24.08.2012, 01:30 24.08.2012, 01:30
614
 Eğitim-Sen’den 4+4+4 Açıklaması
banner830


KESK’e bağlı Eğitim Sen, bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde 4+4+4 ile artan öğretmen mağduriyetlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi.


Konu ile ilgili Eğitim-Sen Niğde İl Temsilciliği adına yapılan açıklamada şöyle denildi.“ 4+4+4 eğitim sistemi öğretmenleri de mağdur etmeye devam ediyor. Dün
başlayan özür grubu yer değiştirme başvurularında, binlerce öğretmen,
başvuru modülünde "Branşınıza ait boş kontenjan bulunmamaktadır" ifadesi
ile karşılaştı.

Daha önce Atama ve Yer Değiştirme Kılavuzu'nda norm fazlalığı olan
branşlarda atamanın yapılmayacağı dile getirilmişti. Bu haliyle birçok
sorunu içerisinde barındıran düzenlemeye, bugün öğretmenlerin karşılaştığı
"Branşınıza ait boş kontenjan bulunmamaktadır" ifadesi ile bir yenisi daha
eklenmiş; norm açığı olan branşlarda da kontenjan açılmadı.

Sendikamız Eğitim Sen, sağlık, öğrenim ve eş durumu özür grubu atamaları
ile binlerce öğretmenin yer değişikliğinin yapılmamasına ve bu haklarının
yok sayılmasına karşı bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması
yaparak yeni eğitim sisteminin öğretmenler açısından yarattığı mağduriyete
dikkat çekti.

Genel Başkanımız Ünsal Yıldız'ın sendikamız adına yaptığı açıklama:Eğitimde 4+4+4 Modeli Öğretmenleri Ciddi Anlamda Mağdur
Etmeyi Sürdürmektedir!

4+4+4 kademeli eğitim sistemi daha okullar açılmadan il içi ve il dışı
tayin ve özür grubundan atama bekleyen binlerce öğretmeni zor duruma
sokmuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın beceriksizliği yüzünden tayin ve özür
grubu atamalarını bekleyen çok sayıda öğretmen mağdur edilmiştir.

Hatırlanacağı gibi, önce öğretmenlerin il içi yer değiştirme kılavuzunda,
isteğe bağlı yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin, iller arasında yer
değiştirmeye başvuruda bulunması engellenmiş, sadece il içinde ataması
yapılamayanların iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekleri
belirtilerek başka bir mağduriyet yaratılmıştır. Bakanlığın hazırladığı
kılavuza göre il içi yer değiştirme ile görev yeri değiştirilen
öğretmenlerin, özür durumundan tekrar yer değiştirme isteğinde de bulunması
da engellenmiştir.

Hiçbir hazırlık ve altyapı yatırımı yapılmadan hayata geçirilmeye
çalışılan ve bir dayatma olarak uygulanmak istenen 4+4+4 kademeli eğitim
modelinin şimdiden binlerce öğretmeni mağdur etmiş olması, yarın okullar
açıldığında eğitim sisteminin karşı karşıya kalacağı kaosu bugünden haber
vermiştir.

4+4+4 üzerinden okulların ayrılması ile birlikte MEB verilerine göre 30
bini sınıf öğretmeni olmak üzere, 70 bine yakın öğretmen norm fazlası
durumuna düşmüştür. Eğitim Sen’in tespitlerine göre norm fazlası durumuna
düşen öğretmen sayısı açıklanan rakamların üzerindedir. Norm fazlası
durumuna düşen sınıf öğretmenleri yer değiştirmek zorunda bırakılmış ancak
bu kadar çok sayıda fazlalık varken tercih ettikleri okullara yerleşmeleri
mümkün olmamış ve norm fazlası olarak beklemeye alınmışlardır.

4+4+4 sistemi gündeme getirildiğinde bütün eleştirileri yok sayan ve
sistemin uygulanması ile öğretmenlerin norm fazlası olmayacağını iddia eden
“yandaş sendika”, hükümetle “yakın” ilişkilerini kullanarak tayin ve
terfilerle kendi taraftarlarının atamaları ile uğraşırken, 4+4+4 uygulaması
ile bütün hayatları alt üst olan öğretmenlere nasıl bir açıklama yapacaktır
merak ediyoruz.

Daha önce Atama ve Yer Değiştirme Kılavuzu'nda norm fazlalığı olan
branşlarda atamanın yapılmayacağı dile getirilmiştir. Bu haliyle birçok
sorunu içerisinde barındıran düzenleme sonrasında öğretmenlerin
karşılaştığı “Branşınıza ait boş kontenjan bulunmamaktadır” ifadesi ile
bir yenisi daha eklenmiş; norm açığı olan branşlarda bile kontenjan
açılmamıştır. Sağlık, öğrenim ve eş durumu özür grubu atamaları ile
binlerce öğretmenin yer değişikliğinin yapılmaması ve öğretmenlerin en
temel haklarının yok sayılması yaşanan kaosu daha da derinleştirmiştir.

2012 il dışı yer değiştirme kontenjanı olarak sadece 7 ilin açılması ile
binlerce öğretmen kelimenin tam anlamıyla büyük bir şok yaşamıştır. Benzer
bir durum özür grubunda ortaya çıkmış, sadece 10 il açılarak, diğer illerde
özellikle eş durumu tayini bekleyen öğretmenler büyük bir hayal kırıklığı
ile karşı karşıya kalmışlardır. Açılan 10 ilde kontenjanların sınırlı
olması, özür grubu tayinlerinde bugüne kadar görülmemiş büyüklükte b ir
skandalı yaşanmasına neden olmuş durumdadır.

Daha önceki düzenlemelerde bir ilde norm kadro açığı olmaması durumunda İl
emrine atama yapılıyorken, Milli Eğitim Bakanlığı bu dönem İl emri
uygulamasını kaldırmıştır. Bu yetmezmiş gibi şimdi de norm fazlası
öğretmenlerin durumuyla ilgili yeni kısıtlamalar getirerek binlerce
öğretmeni büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Özür grubunda çoğu
öğretmenin hizmet puanı yetmesine rağmen, norm fazlası sorunu ve özür
grubunda yaşanan diğer sorunlar nedeniyle parçalanmış ailelerin yaşadığı
dramı daha da derinleştirmiştir. Bu düzenleme Üstelik kılavuzda
öğretmenlere tayinlerinin yapılmaması durumunda ücretsiz izne
ayrılabileceklerinin belirtilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya ne
kadar “gayri ciddi” yaklaştığını ve binlerce öğretmenle resmen alay
ettiğini göstermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı bir taraftan norm sayısına göre 138 bin öğretmen
açığından bahsederken, tayin ve atamalarda sadece 8-10 ilin açılması büyük
bir çelişkidir. 4+4+4 nedeniyle çok sayıda yeni sınıf açılmak zorundadır ve
her sınıf için öğretmen ihtiyacının gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bu somut
gerçek ortadayken Bakanlık, bugüne kadar elini attığı her işi olduğu gibi,
özür grubu sorununu da eline yüzüne bulaştırmıştır.

Norm kadro fazlası durumundaki sınıf öğretmenlerinin ne olacağı ve özür
gurubu atamalarında yaşanan sorunların çözümü noktasında Milli Eğitim
Bakanlığı acil adım atmalı ve yaşanan mağduriyetler daha da artmadan
yaşanan sorunlar bir an önce çözülmelidir.

Eğitim Sen olarak özgür grubu atamaları nedeniyle mağdur olan
öğretmenlerimizin tepkilerini bireysel olarak göstermelerinin anlaşılır
olduğunu biliyoruz. Fakat her geçen gün çığ gibi büyüyen bu tepkiyi örgütlü
bir şekilde göstermedikçe, Milli Eğitim Bakanlığı’nın somut bir adım atması
ve yaşanan mağduriyetlere kalıcı çözüm üretmesi beklenmemelidir. 4+4+4
sisteminin uygulanması sonucunda mağdur olan her kesim, farklı yönlerden
mağduriyet yaşıyor olsa da, yaşadığımız sorunların kaynağının 4+4+4
dayatması olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır.

Eğitimde yaşanan büyük kaosun ilk mağdurları olan ve gerek il içi ve il
dışı tayinlerde, gerekse özür grubu atamalarında sorun yaşayan
öğretmenlerimizin daha fazla mağdur edilmesine izin verilmemelidir. Eğitim
Sen bu konuda sorun yaşayan bütün öğretmenlerimizle birlikte, onlarla omuz
omuza vererek, gerek hukuksal, gerekse örgütsel anlamda ortak mücadele
vermeye hazırdır.

MEHMET EMİN BAĞCI
NİĞDE EĞİTİM SEN TEMSİLCİLİK BAŞKANI

Yorumlar (4)
Eğitim Sen üyesi 8 yıl önce
sürgüne gönderilen üyesinin arkasında duramayan zavallılar çıkmışlarda birde mücadele için çağrıda mı bulunuyorlar? hadi ya sevsinler sizi.....eeee başka ...
Eğitimci 8 yıl önce
4+4+4 ile yaşanan en büyük problemlerden birisi öğretmenlerin norm kadro fazlası durumuna düşmesidir.yaklaşık 70 000 öğretmen kadro fazlası durumundadır.bu yüzden özür grubu tayinleri yapılamamakta ve yine öğretmenler mağdur olmaktadır.eğitim-sen 4+4+4 ve atama yönetmeliğine karşı dava açmış ve bunların geri çekilmesi için mücadelesini sürdürmektedir.diğer sendikalar bu konulara karşı bugüne kadar herhangi bir duruş sergilememişlerdir.genel yetkili 230 000 üyesi olan
ebs nin maalesef öğretmenlerin tarafında olmadığı da acı bir gerçektir.
Temsilcilik Başkanı 8 yıl önce
eğitimsen niğde temsilciliği 4+4+4 için ilimizde ne gibi çalışmalar yaptı ki.zahmat edip de kopyala yapıştır basın metinlerini kullanıp zevahiri kurtarmaya çalışıyorlar.böyle oluncada mücadele ettikleri sendikanın geleneğinede zarar veriyorlar.kimseyi kandırmaya gerek yok.biran önce bulundukları görevlerden ayrılarak daha fazla zara vermesinler...önce kendileri inanacaklar mücadeleye...
Emre Öven 8 yıl önce
yorum yapan arkadaşlar eğer ad ve soyadlarini yazma cesaretlerini̇ gösterirlerse nelerin yapildiğini,nelerin ise neden yapilmadiğini konuşabilecek medeni cesarete sahip oldugumuzu düşünüyorum.böyle şeyler için farkli isimlerle internet ortaminda tartişmak çok yakişiksiz bir durum oluşturmaktadir.takdir edersiniz ki bir eleştiriyi̇cevaplamak için kiminle muhatap olunduğunun bilinmesi gerekir.
kapalı
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 45
2. Galatasaray 23 45
3. Sivasspor 23 45
4. Başakşehir 22 43
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 23 38
7. Beşiktaş 23 37
8. Göztepe 22 34
9. Gaziantep FK 23 31
10. Gençlerbirliği 23 27
11. Antalyaspor 23 25
12. Malatyaspor 22 24
13. Denizlispor 22 24
14. Çaykur Rizespor 21 24
15. Konyaspor 23 21
16. Ankaragücü 23 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 23 16
Takımlar O P
1. Hatayspor 23 45
2. Erzurum BB 23 42
3. Bursaspor 23 39
4. Adana Demirspor 23 37
5. Altay 23 34
6. Fatih Karagümrük 23 34
7. Keçiörengücü 23 32
8. Ümraniye 23 32
9. Akhisar Bld.Spor 23 32
10. Menemen Belediyespor 23 32
11. Balıkesirspor 23 31
12. Giresunspor 22 28
13. İstanbulspor 22 27
14. Altınordu 23 24
15. Osmanlıspor 23 21
16. Adanaspor 23 18
17. Boluspor 23 17
18. Eskişehirspor 23 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 27 57
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 44
5. M. United 27 41
6. Tottenham 27 40
7. Sheffield United 27 40
8. Wolverhampton 27 39
9. Arsenal 27 37
10. Burnley 27 37
11. Everton 27 36
12. Southampton 27 34
13. Crystal Palace 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brighton 27 28
16. Bournemouth 27 26
17. Aston Villa 27 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 27 24
20. Norwich City 27 18
Takımlar O P
1. Barcelona 25 55
2. Real Madrid 25 53
3. Atletico Madrid 25 43
4. Sevilla 25 43
5. Getafe 25 42
6. Real Sociedad 24 40
7. Villarreal 25 38
8. Valencia 25 38
9. Granada 25 36
10. Levante 25 32
11. Athletic Bilbao 25 31
12. Osasuna 25 31
13. Real Betis 25 30
14. Deportivo Alaves 25 30
15. Real Valladolid 25 29
16. Eibar 24 24
17. Celta de Vigo 25 24
18. Mallorca 25 22
19. Leganés 25 19
20. Espanyol 25 19
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@