Eğitim Bir Sen Milli Eğitim Şûrasına Damgasını Vurdu

Memur Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen 19. Milli Eğitim Şûrasına Damgasını Vurdu

EĞİTİM 08.12.2014, 20:03 11.12.2014, 16:15
792
Eğitim Bir Sen Milli Eğitim Şûrasına Damgasını Vurdu
banner830
 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şûrası sona erdi. Şûradan önce iki çalıştay, bir ön şûra yaparak ve dört yayın çıkararak hazırlanan Eğitim-Bir-Sen, gündem maddelerine ilişkin görüş ve öneriler kitapçığıyla gündem oluşturdu. Komisyonlardan geçen önergelerinin tamamına yakını genel kurulda oylanarak kabul edilen Eğitim-Bir-Sen, şûraya damgasını vurdu.

Eğitim-Bir-Sen’in, okullara genel bütçeden pay ayrılması, istihdamda güçlük çekilen yörelerde çalışmayı özendirici tedbirlerin alınması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, ek ders birim ücretinin artırılması ve nöbet ücreti verilmesi, dört yıla 1 yıl yıpranma payı gibi birçok önergesi şûra genel kurulunda kabul edildi.

Şûra Genel Kurulunda Karara Dönüşen Eğitim Bir Sen Önergeleri

-Programda değerler eğitimine yer verilmesi,

-İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konulması,

-İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için hazırlanacak olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programlarında da çoğulcu anlayışa yer verilmesi,

-Ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi,

-Değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer verilmesi

Bütün ortaöğretim kurumlarında haftalık ders saatlerinin azaltılması,

-Bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının çalışma ve eserlerine ilkokul, ortaokul ve lise öğretim programlarında yer verilmesi,

-Bütün ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar dersi çatısı altında geleneksel sanatlarımız olan Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür öğretim programlarının da uygulanmasına imkân verilmesi,

-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama” dersinin kaldırılması; Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması,

-Ortaöğretim kurumlarında öğretim programlarının okul türleri arasında yatay ve dikey geçiş, sınıf atlama ve normal öğrenim süresinden önce mezun olma fırsatlarına yer verecek şekilde düzenlenmesi,

-Kutlu Doğum Haftası ve Aşure Günü’nün Belirli Gün ve Haftalar kapsamına alınması.

YGS/LYS sıralamasında başarılı olan ve öğretmenlik mesleğini ilk üçte tercih eden öğrenciler teşvik edilmelidir. Lisans öğrenimleri sürecinde akademik başarılarını sürdürmeleri kaydıyla burs ve barınma desteği sağlanmalıdır.

-Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçim sürecinde; öğretmen yeterlikleri doğrultusunda öğretmen ilgi ve yetenekleri temel alan çoklu değerlendirme ilkeleri hayata geçirilmelidir.

-Eğitim fakültesi dışında öğretmenlik atamasına kaynaklık teşkil eden lisans programlarından mezun olanlara uygulanacak öğretmen yetiştirme programları, uygulama ağırlıklı en az iki yıllık olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

-Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının öğretmen eğitimi konusunda yeterliklerinin yükseltilmesi için tedbirler alınmalıdır. 

-Alanında deneyimli ve başarılı öğretmenlerden yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren kurumlarında özellikle uygulama gerektiren ders/konularda yararlanılmalı ve iş birliği yapılmalıdır.

Eğitim fakültelerinde uygulanmakta olan öğretim programları, MEB ile birlikte geliştirilen öğretmen yeterlikleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu, Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu’nun koordinasyonunda yeniden yapılandırılmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumsal ve bireysel gereksinmeler doğrultusunda öğretmenlerin kendi alanlarında ve/veya Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora programlarına katılımı teşvik edilmelidir. Bu teşvik bağlamında yüksek lisansa %25, doktoraya %40 oranında ek ders ücreti artırılmalıdır.

-Kariyer basamakları kişisel ve mesleki gelişimin bütüncül bir parçası olarak değerlendirilerek ve Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararları da dikkate alınarak, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun değişik 43. maddesi yeniden düzenlenmelidir.

-Öğretmenlerin özlük haklarına yönelik olarak, her dört yılda bir yıpranma payı ve 3600 ek gösterge verilmelidir.

-Öğretmenlerin özlük haklarına yönelik olarak, öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmalıdır.

-Öğretmenlik mesleğine ilişkin farklı mevzuatları birleştiren ve öğretmenlik mesleğinin uzmanlık statüsünü geliştirecek bir ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ çıkarılmalıdır.

-Öğretmenlerin ihtiyaç duyulan il ve bölgelerde görev yapmalarına yönelik bir teşvik sistemi geliştirilmelidir.

-Her mesleğin olduğu gibi, öğretmenlik mesleğinin de toplumsal itibarının artırılmasında stratejik önem taşıyan öğretmenlik mesleği etik kodları ve meslek standartları ivedilikle oluşturulmalı ve ilgili taraflarla paylaşılmalıdır.

-Genel bütçeden pay ayrılarak okul/kurum bütçesi oluşturulmalı, okul/kurum yönetimince bunun etkili kullanımını sağlayacak bütün gelir ve harcamalar yasal güvence altına alınmalıdır.

-“Okul yöneticiliğine atanmada eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış olma ile okul müdürlüğü için yönetici yeterliklerini esas alan, akredite edilmiş kurumlar tarafından verilebilen belli sürede eğitim alındığını gösterir belgeye sahip olma” şartları okul yöneticisi seçiminde tercih nedeni olmalıdır.

-Yöneticilikte kariyer basamakları düzenlenmeli ve uygulanmalıdır.

-Okul yöneticileri merkezi olarak yapılan yazılı sınavda başarılı olmalıdır.

-Eğitim kurumları yöneticiliği, il ve ilçe yöneticiliği, eğitim uzmanlığı, milli eğitim uzmanlığı, merkez ve taşra teşkilatı şef, şube müdürlükleri ile daire başkanlıkları arasında yeterlikler çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere imkân veren adil bir kariyer sistemi kurulmalıdır.

-Maarif Müfettişleri arasında ücret farkının giderilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

-Milli Eğitim Uzmanlıklarına geçişler, ağırlık öğretmenler lehine olacak şekilde düzenlenmeli, uzmanlığa ve maarif müfettişliğine geçişte yaş sınırı kaldırılmalıdır.

-Bölgesel ve yerel özellikler dikkate alınarak, başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere, yönetici atamalarında pozitif ayrımcılığa dayalı özendirici önlemler alınmalıdır. Bu bölgeler için tecrübeli, akademik donanıma sahip okul yöneticileri görevlendirilmelidir.

-Okul paydaşlarının okul güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

-İhtiyaç duyulduğunda okul paydaşları, okul güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla eğitimden (ihmal, istismar, şiddet, ilk yardım vb.) geçirilmelidir.

-Okulda yaşanabilecek kaza ve yaralanmaları önlemek amacıyla, okuldaki onarım ve tadilatlar için okul yönetimlerine küçük onarım ödeneği tahsis edilmelidir.

-Okul güvenliğine ilişkin ulusal ve yerel sorunları belirlemek ve analiz etmek amacıyla bu konuda bir veri tabanı oluşturulmalı, bu veri tabanından hareketle bölgelere, hatta okullara göre risk haritaları çıkarılmalıdır.

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (11)
GERÇEKÇİ 7 yıl önce
boş sendikalarla eğitimbir sen farkı budur. diğerleri boş boş uğraşıp kime hakaret etsek diye beklerken eğitim bir sen nasıl yararlı olabiliriz diye çalışma yapıyor. yatarak ve iftiralarla bu işler olmuyor.
Sendika bu işte 7 yıl önce
laf kalabalığı yapmadan,çözüm için çalışan sendika.
niğdeli51 7 yıl önce
toplu sözleşmede 123 tlye sattı 2015 dede 3+3 bir ayda çıkacak sözleşmeyi ahbap çavuş ilişkisiyle 2günde imzaladı.çokkkkk çalıştı..
HACI SEYİD 7 yıl önce
ethem başkandan belli.adam bir dakika durmuyor.genel merkezde durmayacak tabiki.devamlı icraat.lafla uğraşmıyor.
Duruş 7 yıl önce
Kuruş değil duruş sendikacılığı.
ucuz hesap 7 yıl önce
önce duruş sonra kuruş hesabı yapan sendika eğitim birsen dir. niğdeli.
bahçeli kartalı 7 yıl önce
sendikacılık kim eğitimbirsen kim dernek olsanız daha faydalı olursunuz ,ne durşunuz var ne kuruşunuz hadi ordan .......
Bahçeli kartalına cevap 7 yıl önce
canın çok yanmışa benziyor. yıllardır at oynatanlardan olmalısın. sizin döneminiz kapandı. kartal görünüşlü serçeciğim. artık model değişti.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Son Yorumlar
ALLAH Katili Cehennem ateşlerinde yaksın soyu kurusun
Para nın ne önemi var başkan; Önemli olan BEKA meselesi.
O KADAR ŞEHİR TAKIMI 2. LİGE ÇIKMAK İÇİN YILLARCA MÜCADELE EDERKEN BİZ ŞEHRİN TAKIMINA SAHİP ÇIKAMADIK İZMİRLİYE NERDEYSE DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE SATTIK. BU TAKIMI NE YÖNETİM NEDE FUTBOLCULAR SEVDİ. BU TAKIMIDA ŞEHİR SEVMEDİ.BİRAZ İLGİ VE İYİ TRANSFERLERLE TAKIM TARAFTAR BÜTNLEŞİP BAŞARI GELEBİLRDİ.ŞİMDİ ONLARDA BAŞLARINDAN ATMAK İSTİYORLAR. HAZIR STADIDA YIKTILAR BU TAKIM İLİGDEN DEĞİL DÜNYADAN ÇEKSELER KİMSE FARK ETMEYECK ARTIK . YAZIK OLDU BURALARA KOLAY GELİNMEDİ ....
LAFI ÇOĞALTMA.GECİŞ YAPMIŞINDIR. HEMEN ÖDE.
Cehapeden des yok yuh size
18°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 28 Temmuz 2021
İmsak 03:54
Güneş 05:33
Öğle 12:53
İkindi 16:43
Akşam 20:03
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@