Eğitim Bir Sen Milli Eğitim Şûrasına Damgasını Vurdu

Memur Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen 19. Milli Eğitim Şûrasına Damgasını Vurdu

EĞİTİM 08.12.2014, 20:03 11.12.2014, 16:15
790
Eğitim Bir Sen Milli Eğitim Şûrasına Damgasını Vurdu
banner830
 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şûrası sona erdi. Şûradan önce iki çalıştay, bir ön şûra yaparak ve dört yayın çıkararak hazırlanan Eğitim-Bir-Sen, gündem maddelerine ilişkin görüş ve öneriler kitapçığıyla gündem oluşturdu. Komisyonlardan geçen önergelerinin tamamına yakını genel kurulda oylanarak kabul edilen Eğitim-Bir-Sen, şûraya damgasını vurdu.

Eğitim-Bir-Sen’in, okullara genel bütçeden pay ayrılması, istihdamda güçlük çekilen yörelerde çalışmayı özendirici tedbirlerin alınması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, ek ders birim ücretinin artırılması ve nöbet ücreti verilmesi, dört yıla 1 yıl yıpranma payı gibi birçok önergesi şûra genel kurulunda kabul edildi.

Şûra Genel Kurulunda Karara Dönüşen Eğitim Bir Sen Önergeleri

-Programda değerler eğitimine yer verilmesi,

-İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konulması,

-İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için hazırlanacak olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programlarında da çoğulcu anlayışa yer verilmesi,

-Ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi,

-Değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer verilmesi

Bütün ortaöğretim kurumlarında haftalık ders saatlerinin azaltılması,

-Bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının çalışma ve eserlerine ilkokul, ortaokul ve lise öğretim programlarında yer verilmesi,

-Bütün ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar dersi çatısı altında geleneksel sanatlarımız olan Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür öğretim programlarının da uygulanmasına imkân verilmesi,

-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama” dersinin kaldırılması; Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması,

-Ortaöğretim kurumlarında öğretim programlarının okul türleri arasında yatay ve dikey geçiş, sınıf atlama ve normal öğrenim süresinden önce mezun olma fırsatlarına yer verecek şekilde düzenlenmesi,

-Kutlu Doğum Haftası ve Aşure Günü’nün Belirli Gün ve Haftalar kapsamına alınması.

YGS/LYS sıralamasında başarılı olan ve öğretmenlik mesleğini ilk üçte tercih eden öğrenciler teşvik edilmelidir. Lisans öğrenimleri sürecinde akademik başarılarını sürdürmeleri kaydıyla burs ve barınma desteği sağlanmalıdır.

-Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçim sürecinde; öğretmen yeterlikleri doğrultusunda öğretmen ilgi ve yetenekleri temel alan çoklu değerlendirme ilkeleri hayata geçirilmelidir.

-Eğitim fakültesi dışında öğretmenlik atamasına kaynaklık teşkil eden lisans programlarından mezun olanlara uygulanacak öğretmen yetiştirme programları, uygulama ağırlıklı en az iki yıllık olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

-Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının öğretmen eğitimi konusunda yeterliklerinin yükseltilmesi için tedbirler alınmalıdır. 

-Alanında deneyimli ve başarılı öğretmenlerden yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren kurumlarında özellikle uygulama gerektiren ders/konularda yararlanılmalı ve iş birliği yapılmalıdır.

Eğitim fakültelerinde uygulanmakta olan öğretim programları, MEB ile birlikte geliştirilen öğretmen yeterlikleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu, Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu’nun koordinasyonunda yeniden yapılandırılmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumsal ve bireysel gereksinmeler doğrultusunda öğretmenlerin kendi alanlarında ve/veya Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora programlarına katılımı teşvik edilmelidir. Bu teşvik bağlamında yüksek lisansa %25, doktoraya %40 oranında ek ders ücreti artırılmalıdır.

-Kariyer basamakları kişisel ve mesleki gelişimin bütüncül bir parçası olarak değerlendirilerek ve Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararları da dikkate alınarak, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun değişik 43. maddesi yeniden düzenlenmelidir.

-Öğretmenlerin özlük haklarına yönelik olarak, her dört yılda bir yıpranma payı ve 3600 ek gösterge verilmelidir.

-Öğretmenlerin özlük haklarına yönelik olarak, öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmalıdır.

-Öğretmenlik mesleğine ilişkin farklı mevzuatları birleştiren ve öğretmenlik mesleğinin uzmanlık statüsünü geliştirecek bir ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ çıkarılmalıdır.

-Öğretmenlerin ihtiyaç duyulan il ve bölgelerde görev yapmalarına yönelik bir teşvik sistemi geliştirilmelidir.

-Her mesleğin olduğu gibi, öğretmenlik mesleğinin de toplumsal itibarının artırılmasında stratejik önem taşıyan öğretmenlik mesleği etik kodları ve meslek standartları ivedilikle oluşturulmalı ve ilgili taraflarla paylaşılmalıdır.

-Genel bütçeden pay ayrılarak okul/kurum bütçesi oluşturulmalı, okul/kurum yönetimince bunun etkili kullanımını sağlayacak bütün gelir ve harcamalar yasal güvence altına alınmalıdır.

-“Okul yöneticiliğine atanmada eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış olma ile okul müdürlüğü için yönetici yeterliklerini esas alan, akredite edilmiş kurumlar tarafından verilebilen belli sürede eğitim alındığını gösterir belgeye sahip olma” şartları okul yöneticisi seçiminde tercih nedeni olmalıdır.

-Yöneticilikte kariyer basamakları düzenlenmeli ve uygulanmalıdır.

-Okul yöneticileri merkezi olarak yapılan yazılı sınavda başarılı olmalıdır.

-Eğitim kurumları yöneticiliği, il ve ilçe yöneticiliği, eğitim uzmanlığı, milli eğitim uzmanlığı, merkez ve taşra teşkilatı şef, şube müdürlükleri ile daire başkanlıkları arasında yeterlikler çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere imkân veren adil bir kariyer sistemi kurulmalıdır.

-Maarif Müfettişleri arasında ücret farkının giderilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

-Milli Eğitim Uzmanlıklarına geçişler, ağırlık öğretmenler lehine olacak şekilde düzenlenmeli, uzmanlığa ve maarif müfettişliğine geçişte yaş sınırı kaldırılmalıdır.

-Bölgesel ve yerel özellikler dikkate alınarak, başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere, yönetici atamalarında pozitif ayrımcılığa dayalı özendirici önlemler alınmalıdır. Bu bölgeler için tecrübeli, akademik donanıma sahip okul yöneticileri görevlendirilmelidir.

-Okul paydaşlarının okul güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

-İhtiyaç duyulduğunda okul paydaşları, okul güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla eğitimden (ihmal, istismar, şiddet, ilk yardım vb.) geçirilmelidir.

-Okulda yaşanabilecek kaza ve yaralanmaları önlemek amacıyla, okuldaki onarım ve tadilatlar için okul yönetimlerine küçük onarım ödeneği tahsis edilmelidir.

-Okul güvenliğine ilişkin ulusal ve yerel sorunları belirlemek ve analiz etmek amacıyla bu konuda bir veri tabanı oluşturulmalı, bu veri tabanından hareketle bölgelere, hatta okullara göre risk haritaları çıkarılmalıdır.

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
Yorumlar (11)
GERÇEKÇİ 6 yıl önce
boş sendikalarla eğitimbir sen farkı budur. diğerleri boş boş uğraşıp kime hakaret etsek diye beklerken eğitim bir sen nasıl yararlı olabiliriz diye çalışma yapıyor. yatarak ve iftiralarla bu işler olmuyor.
Sendika bu işte 6 yıl önce
laf kalabalığı yapmadan,çözüm için çalışan sendika.
niğdeli51 6 yıl önce
toplu sözleşmede 123 tlye sattı 2015 dede 3+3 bir ayda çıkacak sözleşmeyi ahbap çavuş ilişkisiyle 2günde imzaladı.çokkkkk çalıştı..
HACI SEYİD 6 yıl önce
ethem başkandan belli.adam bir dakika durmuyor.genel merkezde durmayacak tabiki.devamlı icraat.lafla uğraşmıyor.
Duruş 6 yıl önce
Kuruş değil duruş sendikacılığı.
ucuz hesap 6 yıl önce
önce duruş sonra kuruş hesabı yapan sendika eğitim birsen dir. niğdeli.
bahçeli kartalı 6 yıl önce
sendikacılık kim eğitimbirsen kim dernek olsanız daha faydalı olursunuz ,ne durşunuz var ne kuruşunuz hadi ordan .......
Bahçeli kartalına cevap 6 yıl önce
canın çok yanmışa benziyor. yıllardır at oynatanlardan olmalısın. sizin döneminiz kapandı. kartal görünüşlü serçeciğim. artık model değişti.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Son Yorumlar
Herkes demokrasiden söz eder.Herkes adalet ve eşitlik ister.Ama koltuğa oturanlar bir daha kalmak bilmiyor.Mesela Bakkal ve bayiler oda başkanı şinasi bey 199 yılından bu yana oda başkanı.Başka sözüm yok.
bu gün 29 kasım 2020 01:32 o halkadan şuanda yine var
esnaf ve servis çiler seçim gecesi yollarda datt dat korna basıyordunuz. bir daha sandıkda yanlış yapamayın. sizi bu duruma düşürenler ile yola devam etmeyin
Soba zehirlenmesi konusunda şöyle eğitim verdik böyle eğitim verdik diyen bir çapsız vardı.Nerelerde o sesi sedası çıkmıyor.AKP ye son 10 yılda 100.000 km takla attı ama buna rağmen yine görevden alınmış galiba.
Yalan olan nedir açıkla bizde bilelim. Eğer sayın Gürer' i AKP milletvekili olarak biliyorsan ona birşey diyemem.
10°
kapalı
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 30 Kasım 2020
İmsak 06:04
Güneş 07:30
Öğle 12:35
İkindi 15:08
Akşam 17:29
Yatsı 18:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Başakşehir 10 14
8. Karagümrük 9 13
9. Konyaspor 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 8 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@