Çevre, teknoloji ve yönetim konferansı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde çevre, teknoloji ve yönetim konferansı gerçekleştirildi

EĞİTİM 01.07.2019, 00:00 nigdehaber
264
Çevre, teknoloji ve yönetim konferansı gerçekleştirildi
banner830
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM), Çevre Mühendisliği Bölümümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta, dünyanın farklı üniversitelerinden 11 yetkin bilim insanı ana konuşmacı ve davetli konuşmacı olarak çevre, teknoloji ve yönetim eksenindeki çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Konferansa, Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar, Rektör Vekili Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Murat Gökçek, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkan Vekili Ogün Songur, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil ile çok sayıda davetli katıldı.

PROF. DR. FEHİMAN ÇİNER: KONFERANS BİLİM İNSANLARI VE UZMANLARI BİR ARAYA GETİRMEYİ AMAÇLIYOR
Konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanlarından Prof. Dr. Fehiman Çiner konuşmasında, “Çevre, teknoloji ve yönetim konularında yapılan çalışmaları paylaşmak amacıyla siz değerli bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlayan, üç gün sürecek olan bu etkinliğimiz kapsamında, 36 adet farklı oturumda, 230’un üzerinde sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı’nın, dünya genelinde alanında seçkin uzmanların, bilim insanlarının, araştırmacıların, akademisyenlerin ve girişimcilerin araştırmaları ve yeni teknolojileri paylaşmaları için benzersiz bir platform oluşturacağını ifade eden Prof. Dr. Fehiman Çiner, konferans konuşmasını, “Konferansımıza katkı ve desteklerinden dolayı başta Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek’e, Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir’e, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu’na, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alim Yeşil’e, Gümüştaş Madencilik ve Tic. A. Ş. ’ye, Niğde Meşrubat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ne, Tekten Ofset Matbaacılığa, Epa Çevre Teknolojileri ve Endüstriyel Ürünler Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne, Ekosistem Çevre ve Analiz Laboratuvar’ına ve Aktel Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti.’ne teşekkür ediyorum” ifadeleri ile sonlandırdı.

DOÇ. DR. NESLİHAN DOĞAN SAĞLAMTİMUR: BAŞARILI ORGANİZASYONUN BEL KEMİĞİ İYİ YÖNETİMDİR
Konferansın açılışında ikinci konuşmayı yapan Konferans Başkanlarından Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, konuşmasını zamanla iç içe geçmiş konular olan çevre, teknoloji ve yönetim üçgeninde bilgiler vererek başlattı. Ekonomik ve sosyal gelişmelerin, çevrenin korunması ve insan etkisinin azaltılmasına bağlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, “Su ve hava kirliliği, katı ve tehlikeli atık oluşumu, toprağın bozulması, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunlar sınır tanımıyor. Bu sorunlar, insan güvenliği, sağlık ve verimlilik için büyük tehditler oluşturuyor ve bizim bu sorunları tartışmamız oldukça önemli” dedi.

Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur konuşmasının devamında, “İnsanları herhangi bir teknolojik sistemin en önemli parçası haline getirerek yeteneklerimizi genişletmek, iletişim, ulaşım, öğrenme, üretim, veri güvenliği ve ölçeklendirme işleri için teknolojiyi kullanıyoruz. Planlama, organize etme ve kontrol ile ilgili bir prensipler bütünü olan yönetim, başarılı organizasyonların bel kemiğidir” ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. BEKİR ÇINAR: İNSAN SOSYAL VE DOĞAL ÇEVRENİN HAKİMİ DEĞİL, AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR
Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un ardından kürsüye çıkan Rektör Vekili Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar konuşmasına, Üniversitemize gelerek yurt içinden ve yurt dışından programa katılan akademisyenlere ve programa sponsorluk yapan Niğde Valiliği ve Niğde Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek başladı.

Konferansın üniversitemizde yapılmasından dolayı oldukça gururlu olduğunu aktaran Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Çınar, “Ben bir sosyal bilimci olarak konferansın konusunun ne denli önemli olduğunun farkındayım ve bu önemli konuda gerçekleştirilecek programın başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Çınar, kültür ve uygarlık tarihinin, insanoğlunun içinde yaşadığı çevreyi şekillendirmeye çalışması ile başladığını belirterek insanoğlunun teknolojiyi kullanarak hem hayatını konforlu hale getirmeyi amaçladığını hem de doğayı kontrol altına almayı hedeflediğini aktardı. “İnsan sosyal ve doğal çevrenin hakimi değil, ayrılmaz bir parçasıdır. Çevremize zarar vermeden teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğinin bilinmesi oldukça önemli. Bu programın çevre sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir program olmasını ümit ediyorum. Bir akademisyen olarak, doğa ve teknoloji dengesini kurabilen milletlerin, mutluluğu yakalayabilen milletler olduğunu düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

PROF. DR. İBRAHİM DİNÇER’DEN “TEMİZ ÇEVRE İÇİN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ İLE GELECEĞE YÖN VERME VE YENİ PARADİGMALAR” SUNUMU
1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM) açılışına ana konuşmacı olarak katılan Kanada Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, “Temiz Çevre için Enerji Teknolojileri ile Geleceğe Yön Verme ve Yeni Paradigmalar” konulu sunumu gerçekleştirdi.
Prof. Dr. İbrahim Dinçer konuşmasında, dünyanın, artan enerji, çevre sorunları ve sürdürülebilir kaynaklara duyulan ihtiyaç nedeniyle kritik zorluklarla karşı karşıya kaldığını, enerjinin çok disiplinli bir yapıya sahip olan kilit bir alan olduğunu ve dünya siyasetinde önemli bir rol oynadığını aktardı.
Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için daha iyi verimlilik, kaynak kullanımı, ekonomi, çevre, enerji güvenliği ve yönetime ihtiyaç duyulduğunu katılımcılar ile paylaşan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, yenilikçi enerji çözümleri ve onların nihai katkıları üzerine yeni paradigmalar ve çok amaçlı enerji üretim sistemleri hakkında da görüş belirtti.   

PROF. DR. JANUSZ MIKULA VE DR. KINGA KORNIEJENKO’DAN ORTAK SUNUM
Konferans açılışının ikinci ana konuşmacıları olan Polonya Cracow Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko ise “Lifle Güçlendirilmiş Geopolimer Kompozitler” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko birlikte yürüttükleri sunumlarında, çimentonun çevresel etkilerinden bahsederek, en iyi alternatif çözümün alkali malzemeler ve geopolimerlere dayalı teknolojiler olduğunu, bu teknolojilerin geleneksel inşaat malzemelerinden çok daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu aktardılar.

Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko, üretimi sırasında uçucu kül ve cüruf gibi endüstriyel katı atıkların kullanılması sayesinde geopolimerin, sürdürülebilir şehirler için çevre dostu bir yapı malzemesi olabileceğini, mekanik özellikleri geliştirmek için atık lif ilavesi ile matriks güçlendirmesi yapılabileceğinin mümkün olduğunu da belirttiler.

KONFERANSTA BİRÇOK KONUDA BİLİMSEL ÇALIŞMA SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konferansta, 4R (Atık Azaltma, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım ve İyileştirme), Atıksu Arıtımı ve Yönetimi, Biyoçeşitlilik, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji, Çevresel Kirleticilerin İzlenmesi ve Analizi, Desalinasyon, Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü, GIS ve Uzaktan Algılama, Hava Kalitesi ve Modellemesi, Havza Yönetimi, Hidrojen ve Yakıt Hücresi Teknolojileri, İklim Değişikliği, İleri Biyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Prosesler, Katı Ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Membran Teknolojileri, Mühendislik Disiplinlerinde Teknolojik Uygulamalar, Mühendislik Hukuku, Politikası ve Ekonomisi, Nanomalzemeler, Su Kirliliği ve Kontrolü, Sürdürülebilir Doğal Kaynaklar ve Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaşım, Temiz ve Sürdürülebilir Üretim, Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Toprak Kirliliği ve İyileştirme Teknolojileri, Yapı Teknolojileri ve Yönetimi, Yeni Nesil Malzemeler, Yeni Nesil Teknolojiler, Yer ve Doğa Bilimleri gibi konularda bilimsel çalışmalar sunuldu.


3 gün süren 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM), etkinliğin bilimsel değerlendirmesinin yapıldığı Konferans Başkanları Prof. Dr. Fehiman Çiner ve Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un gerçekleştirdikleri kapanış töreni ve sosyal program ile sona erdi.
Programda ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Soylu Bağçeci ve Öğretim Görevlisi Alpay Ünsal tarafından katılımcıların beğenisini toplayan, piyano eşlikli tar konseri gerçekleştirildi. 
 
 
Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Firma ismini öğrenebilirmiyiz?
M.Naci ecere,arkadaşı Karatay ziyarete gelir.Nigde Lisesinde görüşürler.Bu şiiri yazar.
Üc arkadaş burslu okumak üzere Parise giderler.Arkadasları gençliğimizi yasayalım derler.M.Naci Ecer, olmaz memleketimizde bizi bekleyen çok işler var,iyi eğitim alıp faydalı olmamızlazımder. Eğitim biter yurda dönerler. Ama tabi olması gereken yere verilmez. Arkadaşı Ederi Niğde lisesinde ziyaret eder, bu şiiri yazar.
sendikacımısın siyasetçimisin yoksa tayip in düdüğümü sen önce toplu görüşme masasında memurların hakkını savun artistlik yapma darbeler dönemi bitti dediniz fetö darbesi neydiya sen fetöcü olmadığına eminmisin
Ülke bunlar katillerin cirit attığı meydana döndü. Adam tam katliam canisi imiş. Heysem Topalca dene şerefsiz, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl kesinleştirilmiş hapis cezası verildiği ancak, hakkında herhangi bir aranma, yakalanma ve infaz kararı olmadığı öğrenildi. Bu da ödülü sanırım. GERİSİ YORUMSUZ...
açık
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 26 Şubat 2021
İmsak 05:50
Güneş 07:10
Öğle 12:59
İkindi 16:07
Akşam 18:38
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@