Çevre, teknoloji ve yönetim konferansı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde çevre, teknoloji ve yönetim konferansı gerçekleştirildi

EĞİTİM 01.07.2019, 00:00 nigdehaber
Çevre, teknoloji ve yönetim konferansı gerçekleştirildi
banner830
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM), Çevre Mühendisliği Bölümümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta, dünyanın farklı üniversitelerinden 11 yetkin bilim insanı ana konuşmacı ve davetli konuşmacı olarak çevre, teknoloji ve yönetim eksenindeki çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Konferansa, Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar, Rektör Vekili Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Murat Gökçek, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkan Vekili Ogün Songur, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil ile çok sayıda davetli katıldı.

PROF. DR. FEHİMAN ÇİNER: KONFERANS BİLİM İNSANLARI VE UZMANLARI BİR ARAYA GETİRMEYİ AMAÇLIYOR
Konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanlarından Prof. Dr. Fehiman Çiner konuşmasında, “Çevre, teknoloji ve yönetim konularında yapılan çalışmaları paylaşmak amacıyla siz değerli bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlayan, üç gün sürecek olan bu etkinliğimiz kapsamında, 36 adet farklı oturumda, 230’un üzerinde sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı’nın, dünya genelinde alanında seçkin uzmanların, bilim insanlarının, araştırmacıların, akademisyenlerin ve girişimcilerin araştırmaları ve yeni teknolojileri paylaşmaları için benzersiz bir platform oluşturacağını ifade eden Prof. Dr. Fehiman Çiner, konferans konuşmasını, “Konferansımıza katkı ve desteklerinden dolayı başta Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek’e, Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir’e, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu’na, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alim Yeşil’e, Gümüştaş Madencilik ve Tic. A. Ş. ’ye, Niğde Meşrubat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ne, Tekten Ofset Matbaacılığa, Epa Çevre Teknolojileri ve Endüstriyel Ürünler Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne, Ekosistem Çevre ve Analiz Laboratuvar’ına ve Aktel Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti.’ne teşekkür ediyorum” ifadeleri ile sonlandırdı.

DOÇ. DR. NESLİHAN DOĞAN SAĞLAMTİMUR: BAŞARILI ORGANİZASYONUN BEL KEMİĞİ İYİ YÖNETİMDİR
Konferansın açılışında ikinci konuşmayı yapan Konferans Başkanlarından Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, konuşmasını zamanla iç içe geçmiş konular olan çevre, teknoloji ve yönetim üçgeninde bilgiler vererek başlattı. Ekonomik ve sosyal gelişmelerin, çevrenin korunması ve insan etkisinin azaltılmasına bağlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, “Su ve hava kirliliği, katı ve tehlikeli atık oluşumu, toprağın bozulması, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunlar sınır tanımıyor. Bu sorunlar, insan güvenliği, sağlık ve verimlilik için büyük tehditler oluşturuyor ve bizim bu sorunları tartışmamız oldukça önemli” dedi.

Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur konuşmasının devamında, “İnsanları herhangi bir teknolojik sistemin en önemli parçası haline getirerek yeteneklerimizi genişletmek, iletişim, ulaşım, öğrenme, üretim, veri güvenliği ve ölçeklendirme işleri için teknolojiyi kullanıyoruz. Planlama, organize etme ve kontrol ile ilgili bir prensipler bütünü olan yönetim, başarılı organizasyonların bel kemiğidir” ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. BEKİR ÇINAR: İNSAN SOSYAL VE DOĞAL ÇEVRENİN HAKİMİ DEĞİL, AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR
Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un ardından kürsüye çıkan Rektör Vekili Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar konuşmasına, Üniversitemize gelerek yurt içinden ve yurt dışından programa katılan akademisyenlere ve programa sponsorluk yapan Niğde Valiliği ve Niğde Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek başladı.

Konferansın üniversitemizde yapılmasından dolayı oldukça gururlu olduğunu aktaran Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Çınar, “Ben bir sosyal bilimci olarak konferansın konusunun ne denli önemli olduğunun farkındayım ve bu önemli konuda gerçekleştirilecek programın başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Çınar, kültür ve uygarlık tarihinin, insanoğlunun içinde yaşadığı çevreyi şekillendirmeye çalışması ile başladığını belirterek insanoğlunun teknolojiyi kullanarak hem hayatını konforlu hale getirmeyi amaçladığını hem de doğayı kontrol altına almayı hedeflediğini aktardı. “İnsan sosyal ve doğal çevrenin hakimi değil, ayrılmaz bir parçasıdır. Çevremize zarar vermeden teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğinin bilinmesi oldukça önemli. Bu programın çevre sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir program olmasını ümit ediyorum. Bir akademisyen olarak, doğa ve teknoloji dengesini kurabilen milletlerin, mutluluğu yakalayabilen milletler olduğunu düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

PROF. DR. İBRAHİM DİNÇER’DEN “TEMİZ ÇEVRE İÇİN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ İLE GELECEĞE YÖN VERME VE YENİ PARADİGMALAR” SUNUMU
1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM) açılışına ana konuşmacı olarak katılan Kanada Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, “Temiz Çevre için Enerji Teknolojileri ile Geleceğe Yön Verme ve Yeni Paradigmalar” konulu sunumu gerçekleştirdi.
Prof. Dr. İbrahim Dinçer konuşmasında, dünyanın, artan enerji, çevre sorunları ve sürdürülebilir kaynaklara duyulan ihtiyaç nedeniyle kritik zorluklarla karşı karşıya kaldığını, enerjinin çok disiplinli bir yapıya sahip olan kilit bir alan olduğunu ve dünya siyasetinde önemli bir rol oynadığını aktardı.
Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için daha iyi verimlilik, kaynak kullanımı, ekonomi, çevre, enerji güvenliği ve yönetime ihtiyaç duyulduğunu katılımcılar ile paylaşan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, yenilikçi enerji çözümleri ve onların nihai katkıları üzerine yeni paradigmalar ve çok amaçlı enerji üretim sistemleri hakkında da görüş belirtti.   

PROF. DR. JANUSZ MIKULA VE DR. KINGA KORNIEJENKO’DAN ORTAK SUNUM
Konferans açılışının ikinci ana konuşmacıları olan Polonya Cracow Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko ise “Lifle Güçlendirilmiş Geopolimer Kompozitler” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko birlikte yürüttükleri sunumlarında, çimentonun çevresel etkilerinden bahsederek, en iyi alternatif çözümün alkali malzemeler ve geopolimerlere dayalı teknolojiler olduğunu, bu teknolojilerin geleneksel inşaat malzemelerinden çok daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu aktardılar.

Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko, üretimi sırasında uçucu kül ve cüruf gibi endüstriyel katı atıkların kullanılması sayesinde geopolimerin, sürdürülebilir şehirler için çevre dostu bir yapı malzemesi olabileceğini, mekanik özellikleri geliştirmek için atık lif ilavesi ile matriks güçlendirmesi yapılabileceğinin mümkün olduğunu da belirttiler.

KONFERANSTA BİRÇOK KONUDA BİLİMSEL ÇALIŞMA SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konferansta, 4R (Atık Azaltma, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım ve İyileştirme), Atıksu Arıtımı ve Yönetimi, Biyoçeşitlilik, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji, Çevresel Kirleticilerin İzlenmesi ve Analizi, Desalinasyon, Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü, GIS ve Uzaktan Algılama, Hava Kalitesi ve Modellemesi, Havza Yönetimi, Hidrojen ve Yakıt Hücresi Teknolojileri, İklim Değişikliği, İleri Biyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Prosesler, Katı Ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Membran Teknolojileri, Mühendislik Disiplinlerinde Teknolojik Uygulamalar, Mühendislik Hukuku, Politikası ve Ekonomisi, Nanomalzemeler, Su Kirliliği ve Kontrolü, Sürdürülebilir Doğal Kaynaklar ve Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaşım, Temiz ve Sürdürülebilir Üretim, Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Toprak Kirliliği ve İyileştirme Teknolojileri, Yapı Teknolojileri ve Yönetimi, Yeni Nesil Malzemeler, Yeni Nesil Teknolojiler, Yer ve Doğa Bilimleri gibi konularda bilimsel çalışmalar sunuldu.


3 gün süren 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM), etkinliğin bilimsel değerlendirmesinin yapıldığı Konferans Başkanları Prof. Dr. Fehiman Çiner ve Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un gerçekleştirdikleri kapanış töreni ve sosyal program ile sona erdi.
Programda ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Soylu Bağçeci ve Öğretim Görevlisi Alpay Ünsal tarafından katılımcıların beğenisini toplayan, piyano eşlikli tar konseri gerçekleştirildi. 
 
 
Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (0)
banner833
açık
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@