Çevre, teknoloji ve yönetim konferansı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde çevre, teknoloji ve yönetim konferansı gerçekleştirildi

EĞİTİM 01.07.2019, 00:00 nigdehaber
249
Çevre, teknoloji ve yönetim konferansı gerçekleştirildi
banner830
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM), Çevre Mühendisliği Bölümümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta, dünyanın farklı üniversitelerinden 11 yetkin bilim insanı ana konuşmacı ve davetli konuşmacı olarak çevre, teknoloji ve yönetim eksenindeki çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Konferansa, Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar, Rektör Vekili Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Murat Gökçek, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkan Vekili Ogün Songur, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil ile çok sayıda davetli katıldı.

PROF. DR. FEHİMAN ÇİNER: KONFERANS BİLİM İNSANLARI VE UZMANLARI BİR ARAYA GETİRMEYİ AMAÇLIYOR
Konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanlarından Prof. Dr. Fehiman Çiner konuşmasında, “Çevre, teknoloji ve yönetim konularında yapılan çalışmaları paylaşmak amacıyla siz değerli bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlayan, üç gün sürecek olan bu etkinliğimiz kapsamında, 36 adet farklı oturumda, 230’un üzerinde sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı’nın, dünya genelinde alanında seçkin uzmanların, bilim insanlarının, araştırmacıların, akademisyenlerin ve girişimcilerin araştırmaları ve yeni teknolojileri paylaşmaları için benzersiz bir platform oluşturacağını ifade eden Prof. Dr. Fehiman Çiner, konferans konuşmasını, “Konferansımıza katkı ve desteklerinden dolayı başta Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek’e, Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir’e, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu’na, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alim Yeşil’e, Gümüştaş Madencilik ve Tic. A. Ş. ’ye, Niğde Meşrubat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ne, Tekten Ofset Matbaacılığa, Epa Çevre Teknolojileri ve Endüstriyel Ürünler Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne, Ekosistem Çevre ve Analiz Laboratuvar’ına ve Aktel Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti.’ne teşekkür ediyorum” ifadeleri ile sonlandırdı.

DOÇ. DR. NESLİHAN DOĞAN SAĞLAMTİMUR: BAŞARILI ORGANİZASYONUN BEL KEMİĞİ İYİ YÖNETİMDİR
Konferansın açılışında ikinci konuşmayı yapan Konferans Başkanlarından Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, konuşmasını zamanla iç içe geçmiş konular olan çevre, teknoloji ve yönetim üçgeninde bilgiler vererek başlattı. Ekonomik ve sosyal gelişmelerin, çevrenin korunması ve insan etkisinin azaltılmasına bağlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, “Su ve hava kirliliği, katı ve tehlikeli atık oluşumu, toprağın bozulması, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunlar sınır tanımıyor. Bu sorunlar, insan güvenliği, sağlık ve verimlilik için büyük tehditler oluşturuyor ve bizim bu sorunları tartışmamız oldukça önemli” dedi.

Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur konuşmasının devamında, “İnsanları herhangi bir teknolojik sistemin en önemli parçası haline getirerek yeteneklerimizi genişletmek, iletişim, ulaşım, öğrenme, üretim, veri güvenliği ve ölçeklendirme işleri için teknolojiyi kullanıyoruz. Planlama, organize etme ve kontrol ile ilgili bir prensipler bütünü olan yönetim, başarılı organizasyonların bel kemiğidir” ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. BEKİR ÇINAR: İNSAN SOSYAL VE DOĞAL ÇEVRENİN HAKİMİ DEĞİL, AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR
Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un ardından kürsüye çıkan Rektör Vekili Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar konuşmasına, Üniversitemize gelerek yurt içinden ve yurt dışından programa katılan akademisyenlere ve programa sponsorluk yapan Niğde Valiliği ve Niğde Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek başladı.

Konferansın üniversitemizde yapılmasından dolayı oldukça gururlu olduğunu aktaran Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Çınar, “Ben bir sosyal bilimci olarak konferansın konusunun ne denli önemli olduğunun farkındayım ve bu önemli konuda gerçekleştirilecek programın başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Çınar, kültür ve uygarlık tarihinin, insanoğlunun içinde yaşadığı çevreyi şekillendirmeye çalışması ile başladığını belirterek insanoğlunun teknolojiyi kullanarak hem hayatını konforlu hale getirmeyi amaçladığını hem de doğayı kontrol altına almayı hedeflediğini aktardı. “İnsan sosyal ve doğal çevrenin hakimi değil, ayrılmaz bir parçasıdır. Çevremize zarar vermeden teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğinin bilinmesi oldukça önemli. Bu programın çevre sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir program olmasını ümit ediyorum. Bir akademisyen olarak, doğa ve teknoloji dengesini kurabilen milletlerin, mutluluğu yakalayabilen milletler olduğunu düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

PROF. DR. İBRAHİM DİNÇER’DEN “TEMİZ ÇEVRE İÇİN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ İLE GELECEĞE YÖN VERME VE YENİ PARADİGMALAR” SUNUMU
1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM) açılışına ana konuşmacı olarak katılan Kanada Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, “Temiz Çevre için Enerji Teknolojileri ile Geleceğe Yön Verme ve Yeni Paradigmalar” konulu sunumu gerçekleştirdi.
Prof. Dr. İbrahim Dinçer konuşmasında, dünyanın, artan enerji, çevre sorunları ve sürdürülebilir kaynaklara duyulan ihtiyaç nedeniyle kritik zorluklarla karşı karşıya kaldığını, enerjinin çok disiplinli bir yapıya sahip olan kilit bir alan olduğunu ve dünya siyasetinde önemli bir rol oynadığını aktardı.
Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için daha iyi verimlilik, kaynak kullanımı, ekonomi, çevre, enerji güvenliği ve yönetime ihtiyaç duyulduğunu katılımcılar ile paylaşan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, yenilikçi enerji çözümleri ve onların nihai katkıları üzerine yeni paradigmalar ve çok amaçlı enerji üretim sistemleri hakkında da görüş belirtti.   

PROF. DR. JANUSZ MIKULA VE DR. KINGA KORNIEJENKO’DAN ORTAK SUNUM
Konferans açılışının ikinci ana konuşmacıları olan Polonya Cracow Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko ise “Lifle Güçlendirilmiş Geopolimer Kompozitler” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko birlikte yürüttükleri sunumlarında, çimentonun çevresel etkilerinden bahsederek, en iyi alternatif çözümün alkali malzemeler ve geopolimerlere dayalı teknolojiler olduğunu, bu teknolojilerin geleneksel inşaat malzemelerinden çok daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu aktardılar.

Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko, üretimi sırasında uçucu kül ve cüruf gibi endüstriyel katı atıkların kullanılması sayesinde geopolimerin, sürdürülebilir şehirler için çevre dostu bir yapı malzemesi olabileceğini, mekanik özellikleri geliştirmek için atık lif ilavesi ile matriks güçlendirmesi yapılabileceğinin mümkün olduğunu da belirttiler.

KONFERANSTA BİRÇOK KONUDA BİLİMSEL ÇALIŞMA SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konferansta, 4R (Atık Azaltma, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım ve İyileştirme), Atıksu Arıtımı ve Yönetimi, Biyoçeşitlilik, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji, Çevresel Kirleticilerin İzlenmesi ve Analizi, Desalinasyon, Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü, GIS ve Uzaktan Algılama, Hava Kalitesi ve Modellemesi, Havza Yönetimi, Hidrojen ve Yakıt Hücresi Teknolojileri, İklim Değişikliği, İleri Biyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Prosesler, Katı Ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Membran Teknolojileri, Mühendislik Disiplinlerinde Teknolojik Uygulamalar, Mühendislik Hukuku, Politikası ve Ekonomisi, Nanomalzemeler, Su Kirliliği ve Kontrolü, Sürdürülebilir Doğal Kaynaklar ve Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaşım, Temiz ve Sürdürülebilir Üretim, Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Toprak Kirliliği ve İyileştirme Teknolojileri, Yapı Teknolojileri ve Yönetimi, Yeni Nesil Malzemeler, Yeni Nesil Teknolojiler, Yer ve Doğa Bilimleri gibi konularda bilimsel çalışmalar sunuldu.


3 gün süren 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM), etkinliğin bilimsel değerlendirmesinin yapıldığı Konferans Başkanları Prof. Dr. Fehiman Çiner ve Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un gerçekleştirdikleri kapanış töreni ve sosyal program ile sona erdi.
Programda ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Soylu Bağçeci ve Öğretim Görevlisi Alpay Ünsal tarafından katılımcıların beğenisini toplayan, piyano eşlikli tar konseri gerçekleştirildi. 
 
 
Kaynak: TİYO AJANS
banner697
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
bunlarda kişi başı 12.000 dolar milli gelir ile doymayan çocuklar.
hiç alakası yokk
Allah rahmet eylesin..Mekanın cennet olsun inşaALLAH..
Bir tek baş komutan var. O da. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gafil olma.
Bizde ne mucitler varmış haberimiz yok
17°
açık
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 15 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 05:50
Öğle 12:51
İkindi 16:36
Akşam 19:42
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25

Gelişmelerden Haberdar Olun

@