Çamardılı Şehit Albay Süleyman Fethi Bey

Kendi kahramanlarını tanımayan milletler zamanla başka milletlerin kölesi haline gelirler. İflah olmaz bir aşağılık kompleksine yakalanarak kendilerini var eden değerleri yok sayıp yabancıların değerlerini kendilerine kıble edinirler.

ÇAMARDI 09.02.2017, 23:28 14.02.2017, 23:49 tiyo
815
Çamardılı Şehit Albay Süleyman Fethi Bey
banner830
Kendi kahramanlarını tanımayan milletler zamanla başka milletlerin kölesi haline gelirler. İflah olmaz bir aşağılık kompleksine yakalanarak kendilerini var eden değerleri yok sayıp yabancıların değerlerini kendilerine kıble edinirler. Bundan dolayı her türlü köksüzlüğe ve yozlaşmaya karşı bize bu toprakları kanları ve canları pahasına emanet bırakan kahramanlarımızı tanıtmak istiyorum. İşte bu kahramanlardan biriside Çamardılı şehit Albay Süleyman Fethi Bey’dir.
 
15 Mayıs 1919 günü İzmir'in Yunan ordusunca işgali sırasında Yunanların tüm zorlamalarına rağmen "Yaşasın Venizelos" diye bağırmayı reddetmesi üzerine süngü darbeleri ile şehit edilmiş bir Osmanlı subayıdır.  Yunan işgaline karşı ilk direnen ve bu uğurda can veren bir kahramandır.
 
Süleyman Fethi Bey 1877 yılında doğmuştur.1950’li yıllarda yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılan Üsküdar’daki Salkımsöğüt Kadiri tekkesinin 19. yüzyıl sonlarındaki şeyhi olan Çamardılı Mehmed İzzî Efendi'nin oğludur.  
 
Küçük yaşta askerlik mesleğini seçen Süleyman Fethi Bey Harp okulundan 1896 yılında sınıfının onuncusu olarak mezun olmuş üç yıl sonra kurmay sınıfına ayrılmıştır. Hicaz bölgesinde görev yaparken isyancılarla mücadele etmiş nice çatışmalara girmiştir. Üstün başarılar gösterdiği bu görevinde yaralanmıştır. Daha sonrasında Harbiye Nezaretinde müşavir yardımcılığı görevine atanmıştır. 1914 yılında albay rütbesine terfi etmiştir. 1. Dünya savaşında üstün başarılarından dolayı çeşitli madalya ve nişanlar verilmiştir. Fakat bu esnada aldığı çeşitli yaralar yüzünden hastalanarak Almanya’ya tedaviye gönderilmiştir. Fethi Bey geri döndüğünde mütareke dönemi başlamıştır. Artık yeni görev yeri Dördüncü kolordunun İzmir askerlik şube başkanlığıdır.
 
15 Mayıs 1919 günü Yunan ordusu İzmir'i işgal etmeye başladığında bu tarihten evvel bu işgali önlemek için canla başla çalışan ve birçok girişimde bulunan Süleyman Fethi Bey eşinin gitme demesine aldırmayarak
”Ben askerim! İşime böyle bir günde gitmezsem başka ne zaman gideceğim?” diyerek bütün Türk subay ve askerlerinin toplandığı İzmir’in askerî merkezi Sarıkışla’ya gitti. Bu esnada kışlada bulunan 250 kişi önemli evrakları ve eşyaları topluyor işgalin gerektirdiği hazırlıkları yapıyorlardı. Yunan askerleri teslim çağrısı yaptıklarında Ali Nadir Paşa beyaz bayrağı alarak yanındakilerle Konak meydanına açılan kapıdan çıktı. Kışla içerisinde bulunan herkesin üzeri süngü ve dipçik darbeleri ile aranıp ve nice hakaretler edilerek yağmalandı. Bu esnada ağır hakaretler ederek Ali Nadir Paşa’nın şakağına silah dayadılar. Paşa bu hakaretler karşısında bir mukavemet göstermedi ve sustu. Paşanın hemen arkasında duran Fethi Bey bu hakaretlere zor dayanıyordu. Daha evvel işgal girişimine karşı durduğu için yerli Rumlar tarafından zaten hedef gösterilip mimlenmişti. Az bir zaman sonra işgal altındaki Sarıkışlada Kuran okurken saldırıya maruz kaldı. Bu esnada elinden düşen Kuran’ı bir Yunan subayı çiğnedi. Bunun üzerine Fethi Bey bu alçağın suratına şiddetli bir tokat attı. Bunun üzerine Yunanlılar tarafından omzundan süngülendi. Yarasından akan kana aldırmayarak tekrar Kuran’ı yerden alıp kaldırarak öpüp başına koydu. Bu esnada etrafını saran Yunan askerlerinin ikinci defa saldırısına uğradı. Ellerini havaya kaldır emrine karşılık  “Ben bir komutan ve albayım. Amirimden başkasından emir almam ve kendimi muayene ettiremem” cevabını verdi. Bunun üzerine yeniden süngü darbelerine maruz kaldı. Yunanlıların komutanı onun direnişi karşısında iyice hiddetleniyor ve çıkar kalpağını diye haykırıyordu. Tüm baskılara ve saldırılara karşı Süleyman Fethi Bey , “Ordumun ve milletimin şerefini temsil eden o kalpak, ancak başım boynumdan ayrıldıktan sonra çıkar’ diyordu. Bu cevaptan sonra üçüncü süngü darbesini alıyordu. Üniformanı çıkar dediklerinde  “Bu üniformayı bana padişahım verdi. Onu ancak onun emri çıkarttırır” dedi.
Bundan sonra yunan askerleri onun elbisesini parçalamaya çalıştılar ve belinden çıkan kayışı vurarak kafasını yara bere içinde bıraktılar. O direndikçe daha çok üstüne gidiyorlar ve  “Zito Venizelos” diye bağırmasını istiyorlardı. O tüm bunları reddettikçe yeni bir süngü darbesi daha alıyordu. Yunanlıların komutanı bunun üzerine“Öldürün” diye emir verdi. Yunan askerleri onu süngü ve dipçik darbeleri altında Kordon’a götürdüler.
 
Fethi Bey burada Pasaport mevkiine getirildi. Pasaport'taki rıhtım boyunca esir alınıp getirilmiş başka Türk subayları da tek sıra olarak yan yana dizilmişlerdi. Esirlerin başında Yunan askerleri bulunmaktaydı. Yunan savaş gemileri limandaydı. Ayrıca işgalden sevinç duyan yerli Rumlar alanı doldurmuş, bayram havası yaşıyorlar, yapıların damlarına, çatılarına çıkmış, balkonları, terasları doldurmuş halde sevinç çığlıkları atıyorlardı. Bir Yunan subayı, yanında bir Yunan askeriyle, tek sıra dizilmiş olan Türk subaylarından biri önünde duruyor, onlara kollarını yana kaldırtıp indirterek "Zito Venizelos!" yani "Yaşasın Venizelos!" diye bağırmalarını söylüyordu. Kollarını yana kaldırtıp indirtmek özellikle aşağılamak, küçük düşürmek içindi. Bu arada yapıların damlarındaki, çatılarındaki, evlerin balkonlarındaki Rumlar, alanı dolduranlar, alay ederek kahkahalar savuruyorlardı.
 
Fethi Bey burada da direnmeye devam ediyor ve tüm varlığıyla düşmana karşı duruyordu.  Sekizinci süngü yarasını aldığında “Allah’ım, sen Müslümanları bunlardan kurtar” deyip yere düştü. Bu olaya müdahale eden Amerikalı ve İtalyan subaylar bu cinayete engel oldular. Fethi Bey’i ve Sarıkışla’daki subay ve askerlerin bir kısmını Patris vapuruna, bir kısmını da Averof zırhlısına sevk ettiler. Bu arada subay ve askerlerimizin üzerlerine Yunanlılar tarafından ateş açıldı, bazı askerler şehit düştüler. Burada Süleyman Fethi Bey ile birlikte 20 kişi ağır yaralandı, 27 kişinin ise akıbetleri meçhul kaldı.
 
Süleyman Fethi Bey bağrını delik deşik eden yaralara rağmen hayattaydı. Eşi ve yakınları, İzmir'i işgal eden Yunan birliği komutanından, Süleyman Fethi Bey'i kendilerine vermelerini istediler. Ama Yunan komutanı, yaralı albayı vermedi. Fethi Bey'in yakın dostu Ali Şefik Bey, İzmir'deki Fransız Başkonsolosluğuna başvurdu. Fransız Başkonsolosu'nun yardım ve aracılığıyla Fethi Bey Yunanlar'ın elinden alınabildi ve Rum hastanesine yatırıldı. Haber alan arkadaşı Karşıyakalı Süreyya Bey (İplikçi) hastaneye koştu. Fethi Bey, arkadaşını görünce gözyaşları içinde haçı ve Yunan bayrağını göstererek “Ben bunların arasında mı öleceğim?” dedi. Süreyya Bey başhekimle konuşarak izin aldı ve Yunan bayrağı yerine Türk sancağını koyup haçı indirdi. Fethi Bey, bayrağı görünce gülümseyerek “Allah’ım, sana şükürler olsun” sözleriyle ruhunu teslim ettiğinde takvim 23 Mayıs 1919’u gösteriyordu.
 
Süleyman Fethi Bey'in cenazesi, dostu Ali Şefik Bey'in Küçük Fettan Sokağı'ndaki evine getirilmiş, ertesi günkü cenaze töreni İzmir'in Türk halkı için bir gövde gösterisi olmuştur. İzmir'deki Mevlevi tekkesinin mezarlığına gömülmüş, süngü yaralarıyla delik deşik olmuş albay üniforması da sonradan askeri müzeye verilmiştir
 
Süleyman Fethi Bey’in şahadetiyle ilgili babası Mehmet İzzi Efendinin İstanbul’da birkaç kerameti olmuştur. “ Son Osmanlı ulemalarından Îbnü’l-Emin Mahmûd Kemâl Bey, bir gün Süleyman Fethi Bey’in babası İzzî Efendi’nin yanında iken, Fethi Bey’in şehit olmasından evvel, ”Kemâl Bey evlâdım! Devlet ve milletin halâsı için, ben Fethi’yi feda edeyim, sen de nemiz varsa feda et.” diye açık keramet göstermiştir. O sırada Mahmut Kemal Bey’in evi Fransızlar tarafından işgal edilip kitapları ve eşyası yağmalanmıştı.
 
İzzi Efendi, Süleyman Fethi Bey’in şahadetinden bir gün evvel Kuleli Askerî Lisesi Müdürü İbrahim Bey, damatları Bahriye Kaymakamı Şükrü Bey ve Trabzon Mebusu Servet Bey ile otururken, bu üç güzide insanı hayrete düşürecek acı bir gülüşle,“Fethi’yi kaybediyoruz!” dedi. İbrahim Bey, bir gün evvel Süleyman Fethi Bey’in el yazısı ile kendilerine yolladığı mektubu gösterdi. İzzî Efendi, endişesini tekrar etti ve milletin beka ve selametine dua etti. Aradan çok geçmeden İstanbul gazeteleri, onun şahadet haberini yazdılar.
 
Albay Süleyman Fethi Bey aziz Türk milletinin sinesinde hiçbir zaman unutulmayacaktır. Milletin kendisine verdiği rütbeyi düşmana söktürmemek için süngüler önünde can veren bu aziz insana ne kadar minnet etsek azdır. Cenab-ı Rabbü'l-Âlemin bizleri Süleyman Fethi Bey ve tüm şehitlerimizin şefaatine nail eylesin.
 
Mehmet Baş                                                                                                    
 
 
Kaynak: TİYO AJANS
banner697
Yorumlar (0)
kapalı
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 23 45
2. Trabzonspor 21 44
3. Başakşehir 22 43
4. Galatasaray 22 42
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 23 45
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 23 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 23 21
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 23 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 26 54
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@