Türk Devletinin Yeniden Yapılanmasında Yol Haritası

Türk Ocakları Türkiye'nin yeniden yapılanmasında yol haritasını çizdi. 

ARAŞTIRMA 17.08.2016, 23:44 22.08.2016, 23:15 nigdehaber
488
Türk Devletinin Yeniden Yapılanmasında Yol Haritası
banner830

Türk Ocaklarından yapılan açıklamada; 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden bir ay geçti. Türk milleti, Türk devleti ve Türk ordusu ağır bir darbe aldı. Devletin bütün kurumlarıyla bir yeniden yapılanmaya şiddetle ihtiyacı olduğu açıktır. Bu süreçte, millet iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclis’te, bölücü terör örgütünün yan kuruluşu olan sözde parti dışında Ak Parti, CHP ve MHP arasında geniş bir mutabakat çerçevesinde hareket edilmesi, yeni bir millî uzlaşmayı sağlamak açısından hayati önemdedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde harcı olan Türk Ocakları olarak bugüne kadar yaptığımız ikaz ve önerilerde bulunma görevimizi, hasbi bir anlayışla devam ettireceğiz.  Bu çerçevede, bugüne kadar meydana gelen gelişmeler ve yapılan bazı uygulamalar karşısında, aşağıdaki görüşlerimizi Türk milletine arz etmeyi tarihî bir görev saymaktayız:

1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeniden yapılanmasındaki referans çerçevemizi; devlet geleneğimiz, günümüz şartları ve gelecek tasavvurumuz şekillendirmelidir. Anlık tepkiler yerine, etraflıca düşünülmüş bir yol haritasına ihtiyacımız vardır. Bu topraklardaki bin yıllık hâkimiyetimizin temelinde, Müslüman Türk kimliğinin yattığı unutulmamalıdır. 15 Temmuz’un en çarpıcı derslerinden birincisi, “Türk milleti” gerçeğidir.
2. Anayasa ile güvence altına alınan temel hak özgürlükler kapsamında, insan haklarına saygılı “hukuk devleti” gereklerine uyulmalı; hâlen devam eden süreçte ve sonrasında yapılacak olan yeniden yapılanmada hukuk devleti olmakta her zaman öncelikli davranılmalıdır. OHAL ilan edilse de yürürlükte olan Anayasa’mız göz ardı edilmemeli, insan haklarından asla taviz verilmemelidir.

3. 15 Temmuz musibetinden çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri; kutuplaşma ve ayrışma dilinin terk edilmesi, aramızdaki farklar yerine millet kimliğini vurgulamanın önemidir. Etnik ve mezhebî hatlarda Türk milletini ayrıştıran retorik ve söylemlerin tortularının hâlâ devam etmesi, bu dersin yeterince anlaşılamadığı endişesine yol açmaktadır. Partiler arası uzlaşmada da “kapsayıcı ve kuşatıcı Türk milleti” tanımı temel alınmalıdır.

4. Devlet idaresinin yeniden yapılanmasında geleneklerimiz dikkate alınmalıdır. Hain ve sinsi FETÖ/PDY yapılanmasının ordumuzda yol açtığı tahribatın, yöneticilerimizi ifrat-tefrit ikilemine sürüklememesi elzemdir. Askerî eğitimle ilgili okul ve kuruluşlar, çağdaş gereklilikler ve Türkiye’nin ihtiyaçları temelinde ele alınmalıdır. Askerî liselerin kapatılması kararı gözden geçirilmelidir. Güçlü bir Türk devleti, ancak güçlü bir ordu ile ayakta durabilir. Bu konu derhâl ele alınmalı, ordumuzun mensupları başka yapılardan emir alarak değil, emir-komuta zinciri içinde milletin iradesine tabi olmaya dayalı bir anlayışla yetiştirilmelidir.

5. Devlet kurumlarında yürütülen tasfiye çalışmalarında, başından beri dikkat çekilen kurunun yanında yaşın da yanmaması ikazlarına rağmen tersine uygulamaların artarak devam ettiği yönünde yoğun şikâyetler, basına yansımaktadır. FETÖ/PDY yapılanmasıyla hiçbir ilgisi olmayan kişiler, itibar suikastına uğramaktadır. Bunun yanında, malum yapının örgütlenme hiyerarşisiyle alakası bulunmayan, faaliyetini düne kadar devletin denetiminde sürdüren eğitim veya finans kurumlarıyla şu veya bu şekilde ilişkilendirilen pek çok masum insanın da hayatı kararmaktadır. On yıllardır faaliyetlerine göz yumulmak ve desteklenmek suretiyle palazlanıp devlete ve millete ihanet noktasına gelen bu yapının sorumluluğunu, saf ve temiz din duygularıyla hareket eden sıradan insanlarımızın sırtına yüklemek adaletsizliktir. 15 Temmuz’un en önemli kazanımı olan millet olma ve millî dayanışma duygusunu zedeleyen, örseleyen bu gibi uygulamaların bir an önce düzeltilmesi ve devletin temeli olan adalete, hakkaniyete halel getirilmemesi zorunludur. Bu açıdan, örgütlenme hiyerarşinin içindekiler ve darbeciler dışındaki geniş taban için 15 Temmuz, milat olarak kabul edilmelidir.

6. 15 Temmuz’un bir başka önemli dersi de devlet kadrolarında istihdamda siyasi parti, grup, cemaat, tarikat vb. mensubiyeti yerine ehliyet, liyakat, devlet ve millete sadakat ölçütlerine riayet edilmesinin gerekliliğidir. Son dönemde yapılan bazı rektör atamaları dâhil, üniversiteler ve eğitim kurumlarındaki görevlendirmeler, maalesef bu hususa yeterince dikkat edilmediğini göstermektedir. Tarihî bir fırsatı, fırsatçılığa kurban etmemeli, etmek isteyen bazı çevrelerin oyunlarına da gelmemeliyiz. Ordu ve üniversiteler başta olmak üzere önemli kurumlarda; devletin bütünlüğü ve bekası, milletin birliği davasına kendisini adamış; milli şuur sahibi; yetişmiş insan gücümüzün değerlendirilmesi tarihî bir zarurettir.

7. Devletin yeniden yapılanmasında, üzerinde en fazla durulması gereken hususların başında, toplumdaki din algısı ve bunu oluşturan yapı ve mekanizmalar gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, “din eğitiminin eğitim sistemi içindeki yeri” konusu serinkanlılıkla değerlendirilmelidir. Toplumumuzu hem sinsi yapılara hem de radikal-selefi akımlara karşı dirençli kılacak, kendi geleneğimizi geleceğe taşıyacak bir anlayışı güçlendirmeliyiz. Darbeci, sinsi sözde cemaat yapısının Türk toplumunda rağbet görmesinin arkasındaki saikleri, laikçiliğin yarattığı sorunları iyi tahlil etmek, din ve vicdan özgürlüğünü gerçek manada tesis etmek zorundayız.

8. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi doğrultusunda, üniter millî devlet yapısından taviz vermemeliyiz. Bunun aksine yapılan uygulamaların yol açtığı tahribat açıkça ortadadır. Bir imparatorluğun yıkıntılarından millî devlet inşa edenlerin süreçteki bazı uygulamalarının yol açtığı olumsuzluklar, üniter millî devlet tercihinin yanlışlığını asla göstermez. Milletin, tarihi ve değerleriyle barışık, onları özümsemiş bir anlayışla millî devletimizi yeniden yapılandırmalıyız.

9. Bir başka paralel devlet yapılanması olan PKK/KCK’nın uygulamalarının da açıkça gösterdiği üzere, mahallî idarelerle ilgili olarak geçmiş dönemde yapılan bazı vahim hataların düzeltilmesi de aciliyet kazanmıştır. Etnikçi ve mezhepçi yapıların vereceği zararları öngöremeyen sözde adem-i merkeziyetçi iddialara iltifat edilmemelidir. Ayrıca PKK/KCK’yı açıktan destekleyenlere, FETÖ taraftarlarına yapılan muamelenin aynısı uygulanmalıdır.  
10. Türk milletinin kendi medeniyetinin olduğuna, Batı’nın kuyruğu değil, kendi medeniyet coğrafyasının önderi olması gerektiğine inanan ve bunu on yıllardır savunan Türk milliyetçileri olarak son dönemde, dış politikada Türkiye’yi bir cendereden diğerine itmeye matuf girişimler konusunda da devletimizi yönetenleri ikaz ediyoruz. Darbe girişiminde, Türk devleti ve milletinin ezici çoğunluğuna karşı ikircikli, hatta darbeyi destekler tutum alan Batılı müttefiklerimizin tavrını asla unutmamalıyız. Bununla birlikte, sözde ulusalcı bazı çevrelerin propagandalarına teslim olmak, tarihî tecrübemizin derslerini unutmak da vahim bir hata olur. Türkiye, kendi tarih ve medeniyeti ve çıkarları temelinde dış siyasetini gözden geçirmeli ama asla “Denize düştüm!” diye düşünüp yılana sarılmamalıdır.

11. 15 Temmuz ruhunu tahkim etmek, milletimizin geleceğini inşa yolunda birlik dilini muhafaza etmek istiyorsak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir söylemi hepimiz benimsemeli, millet olma bilincini diri ve güçlü tutmalıyız. Aksi takdirde, darbe ve işgal girişiminin arkasındaki güçler, sadece ordumuzu zaafa uğratmak suretiyle Orta Doğu coğrafyasındaki planlarını gerçekleştirmede emellerine kavuşmuş olmayacaklar aynı zamanda ülkemizi bölüp parçalama hedefi yolunda da önemli bir adım atmış olacaklardır" denildi. 

 
Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Cahil ve yobaz gençler bu memlekette olmamalı. Her yerde var bu serserilerden. Vatana hayrı olmaz.
Niğde'de ne bir yemek kültürü ne bir futbol kültürü var.. Memleketin varlığından bile haberi olmayan insanlar var bu ülkede.
Allah mesut etsin
nİĞDE NİN MATEMATİKSEL OLARAK KALMA ŞANSI VARDI.AMA BÜTÜN MAÇLARI KAZNACAK ETİMESGUTTA BÜTÜN MAÇLARI KAYBEDECEKTİ. BÖYLE BİR DÜNYA YOK ADAMALAR SALAK DEĞİLLER HERHALDE 6 HAFTADA 3-5 PUAN ALIRLARDI.DÜŞME İHTİMALİMİZ % 99.9 DU. HA ÜZÜLDÜKMÜ HAYIR AMA BURUK SEVİNDİK KALMAYI HAKETMEDİĞİMİZ BİR LİGDE KALDIK.KALMAK İÇİN ALTINORDU HİÇ ÇABA GÖSTERMEDİ BİLDİĞİ YOLDAN GİTTİLER BU ŞEHRE KARŞI SORUMLULUKLARI OLDUĞUNU HİÇ FARKETMEDİLER. BU KADAR GENÇ VE TECRÜBESİZ BİR KADRO DEĞİL 2. LİG 3. LİGİ DAHAİ GÖTÜREMEZDİ. MADEN KIYAK OLACAKTI KİMSEYİ DÜŞÜRMESELERDİ BİR TEK ŞANLIURFA VE KARABÜKÜMÜ İDARE EDEMEDİLER.
Türkiye ne uzar ne kısalır abuk subuk konular la insanımız meşgul olmaya devam eder... Nıgde ye gelince de kısalmaya devam
22°
açık
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 15 Temmuz 2020
İmsak 03:40
Güneş 05:24
Öğle 12:52
İkindi 16:44
Akşam 20:11
Yatsı 21:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@