Akkaya için şiirler yazıldı... Şimdi Türküler yakılıyor...